On je rekao da će se zvučnici na teravijama moći koristiti samo unutar mesdžida a nikako izvan njega. Džamija u kojima se klanjaju džuma namazi moći će koristiti zvučnike izvan zidova džamije pod uslovom da ne ometaju druge džamije i mogu imati zvučnike samo na četiri strane. 

Direktor Abdullah je naglasio da ministarstvo zabranjuje montažu uređaja u džamijama koji sprečavaju telefoniranje mobilnim uređajima. Ministarstvo zabranjuje imamima odlazak u Mekku u zadnjih deset dana ramazana kao što je to bio slučaj u prošlosti kada su brojne džamije ostajale bez imama. Ministarstvo skreće pozornost da brojni predmeti u mesdžidima nestaju i obvezuje imame, mujezine i ostale osobe zaposlene u mesdžidima da su odgovorni za imovinu mesdžida. Iz džamija nestaju tepisi, elektronski uređaji, uredska oprema. U mesdžidima se kupuju i montiraju zvučnici različite jakosti, što će u buduće biti ograničeno. Prije ramazana mesdžidi u Rijadu i okolici biti će osigurani sa svim potrebama. Direktor Hamid upozorava imame i mujezine da su obvezni sve svoje dužnosti vršiti sukladno propisima islama. Po prvi puta imami i mujezini zajedno s ostalim zaposlenim dužni su strogo voditi računa o čistoći i redu u mesdžidima i džamijama koje će biti otvorene preko cijeloga dana. 

 

(preporodcom)

Leave a Reply

*

captcha *