Iako je svijet možda očekivao da će vidjeti kako se egipatski narod mirno povlači u svoju ljusku nakon prošlomjesečnog državnog udara na predsjednika Muhammeda Mursija,ustanak egipatskog naroda uslijed državnog udara oživio je duh Arapskog proljeća, kazao je ugledni američki mislilac Noam Chomsky.
Chomsky je navedeno izjavio tokom intervjua turskim novinama Yeni Safak povodom egipatske krize.
Kada su ga upitali o najnovijim zbivanjima u Egiptu, Chomsky je izjavio da moramo pažljivo čitati između redova  o dešavanjima u Egiptu….
On je naglasio da vojska nije sama izvela državni udar jer je to zahjevalo podršku zapadnih i arapskih zemalja,naročito Izraela i Saudijske Arabije.
On navodi kako ga je što se tiče egipatske krize najviše iznenadila činjenica da veliki broj Egipćana nije podržao krvave događaje, objašnjavajući da državni udari obično  zajednici donose atmosferu straha, da ljudi obično podržavaju državni udar iz straha ali da se to nije dogodilo Egiptu koji se suočio sa kolektivnom akcijom pristalica izolovanog predsjednika Muhammeda Mursija.

U odnosu na neočekivanu kolektivnu akciju egipatskog naroda Chomsky ističe da je ustanak egipatskog naroda usred državnog udara zapanjio egipatsku vojsku pa čak i zemlje Zapada, jer svijet je navikao na tipične scene nakon državnog udara i pripemio se da gleda kako se egipatski narod povlači u svoju ljusku. Međutim to se nije dogodilo i egipatski narod je oživio duh Arapskog proljeća.
Što se tiče ubijanja nenaoružanih civila Chomsky kaže da oni koji su počinili ova djela,kao i oni koji su naredili da se to uradi će platiti visoku cijenu. Štaviše,oni koji su nijemo posmatrali suočiće se sa ozbiljnim posljedicama,naročito u slučaju ubistva Esme el-Beltadži,kćerke Muhammeda el-Beltadžija. On dodaje: „ Vjerujem da u Egiptu neće više postojati niko ko će se plašiti državnog udara,vojske ili smrti.Egipatska vojska je snajperskim hicem ubila djevojku u cvijetu mladosti (Esmu) kako bi poslala poruku da će svakoga ko se bude opirao zadesiti ista sudbina. Međutim egipatski narod neće popustiti i nastaviće da se bori do kraja kako bi mogao življeti u slobodnoj zemlji.“
U vezi podrške zemalja Zapada državnom udaru u Egiptu on kaže da suzdržane izjave EU, Izraela i SAD-a pokazuju da su svi očekivali da će se to dogoditi Egiptu pa čak i da su planirali.“
“Mislim da je igra jasna, igrači su poznati, igra je kontrolisati Bliski istok,ali kako? Slabljenjem sistema u zemlji koja se smatra jednim od temelja Bliskog istoka, poput Egipta, sprječavanjem uspostave demokratije i kočenjem razvoja velike države u regiji kao što je Turska“.
Chomsky je također objasnio da je Izrael umiješan u državni udar u Egiptu jer Izrael gaji velike simpatije prema egipatskoj vojsci i neprestano održava sastanke s njom. Ali ne postoje ozbiljni dokazi koji ukazuju da je Izrael jedina strana odgovorna za planiranje udara u Egiptu mada je istakao da neće biti iznenađen ukoliko iskrsnu dokazi.
Kao odgovor na pitanje šta će se dogoditi sa regijom ukoliko potraju nemiri u Egiptu, Chomsky je kazao da ne očekuje da će egipatska vojska moći  jednostavno ugušiti ustanak ‘jer se Egipat nikada nije,kroz cijelu svoju historiju, toliko borio za svoju demokratiju“. On je također istakao da Egipat igra veliku ulogu u održavanju ravnoteže snaga na Bliskom istoku.
U vezi turskog stava povodom sirijske i egipatske krize, Chomsky je kazao da je Turska na strani potlačenih a ne tlačitelja,dodajući da je ‘moguće shvatiti tursku podršku zemljama koje nikada nisu doživljele demokratiju međutim,moramo imati na umu činjenicu da su putevi koji vode demokratiji jako dugi’.
Upitan da li se može reći da turski model na Bliskom istoku plaši zemlje Zapada, Chomsky odgovara: „Naravno, Turska je vrlo jaka zemlja, a njen premijer je harizmatični vođa. Štaviše, ona je jedna od rijetko sposobnih sila koje mogu povezati Istok i Zapad sa Bliskim istokom, a također i veliki posrednik. Vjerujem da oživljavanje turskog modela u Egiptu jako plaši Zapad…“

Prijevod i obrada-Protiv vojnog udara u Egiptu