IslamBosna.ba- Upitali su jednom Jezida ibn Haruna: “Kada alim može dosegnuti nivo da može izdavati fetve?”

On je odgovorio: “Kada alim dosegne stepen imama Ebu Hanife”.

Onaj što je pitao bio je začuđen odgovorom i onda je upitao: “A na šta misliš?”

Jezid ibn Harun je odgovorio: “Spreman sam da idem korak dalje i kažem da je imam Ebu Hanife najveći i najpravedniji fakih kojeg sam ikada vidio. Jednog dana sam vidio imama kako pri punoj sunčevoj žezi sjedi ispred vrata jedne osobe. Predložio sam mu da sjedne u hlad zida kuće gdje bi mu bilo znatno ugodnije. On mi odgovori: “Vlasnik kuće mi duguje neki novac i stoga smatram neprikladnim da na bilo koji način imam koristi od njega”.

U drugoj predaji ovog događaja, imam Ebu Hanife je dalje objasnio: “Pošto mi je vlasnik kuće dužan, smatram da mi je korist od sjene njegove kuće mekruh (pokuđena). Ne želim da imam bilo kakve koristi od onoga ko mi je dužan”.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba