IslamBosna.ba- Po ko zna koji put smo opet ostali uskraćeni za ono što ljudi iz NASA-e znaju već godinama. Riječ je o otkrićima vezanim za količine vode u svim dijelovima svijeta, pa tako i u Saudijskoj Arabiji, a i na području Sahare.

Radi se o tehnologiji koja omogućava “opipavanje” površinskih i ispodpovršinskih dijelova Zemlje. Na ovaj način se može direktno ispitati koliko vode postoji u jedom području, pa radilo se to o površinskim ili podzemnim vodama. Ipod pogledajte video (interesantnih 7 minuta), a pogledajte i par slika koje upravo pokazuju ovo o čemu govorimo.

A što se tiče NASA-e i uskraćivanja znanja, tj. šutnje, reći ćemo da je to znanje samo uskraćeno onima koji znanje ne žele da traže. NASA, a ni druge organizacije koje se bave sličnim stvarima, a ima ih na desetine, nemaju ništa sa konspiracijskim teorijama u kojima su muslimani uskraćeni za znanje vezano za noć kadra, ili za izlazak Sunca sa zapada.

Sizif

Pogledajte GRACE video.

Jedan od rezultata analiziranja GRACE podataka.

Figura: Jedan od rezultata analiziranja GRACE podataka.

 

IslamBosna.ba