Revolucije u sjevernoj Africi i na srednjem istoku su prije svega donijele političke, ali ne i privredne promjene. Te zemlje regiona inače nisu imale socijalističku plansku privredu. Volker Perthes, direktor Fondacije za nauku i politiku u Berlinu kaže da je u Egiptu i ranije postojao funkcionalan bankarski sistem. Međutim, samo mali broj ljudi je imao pristup kapitalu.

“U poređenju sa međunarodnim bankama, egipatske banke su sasvim dobro zarađivale. Međutim, one su davale kredite samo članovima 30 veoma dobro umreženih porodica koje su imale dobre kontakte sa vladajućim režimom“, kaže Perthes.

Neizvjesna budućnost

Markus Loewe iz Njemačkog instituta za razvojnu politiku kaže da je posljedica toga da su 99 posto poduzetnika u Egiptu manje firme sa malim brojem zaposlenih. Politička previranja su kod njih ostavila veliki trag.

“Do sada smo prije svega vidjeli negativne efekte revolucija. Privredni razvoj u svim zemljama je znatno oslabljen. Pojedini privredni sektori su u kolapsu. Posebno sektori koji su proizvodili za domaće tržište. Razlog tome je što je domaća potrošnja znatno smanjena. Neizvjesna budućnost razvoja je imala veoma važnu ulogu”, smatra Loewe.

Nesigurnost se odrazila i na strane investitore. Markus Loewe kaže da, bez obzira na male plate, loš obrazovni sistem dodatno smanjuje konkurentnost privrede. Ovome treba dodati i probleme državnog budžeta. Nova egipatska vlada se trenutno bori sa sve većim budžetskim deficitom. Među razlozima su slaba privredna situacija i nepovoljni krediti. Hanan Morsy iz Evropske banke za obnovu i razvoj kaže da državne subvencije također ugrožavaju državnu kasu, jer “subvencije čine petinu svih vladinih izdataka, dakle 20 posto”.

Problemi sa energijom i vodom

Bruno Wenn, glasnogovornik Njemačkog društva za investicije i razvoj (DEG) kaže da neophodne investicije u infrastrukturu u regionu predstavljaju i šansu. Za zemlje kao što je Egipat su posebno zainteresovana preduzeća koja se bave proizvodnjom tehnike iz oblasti energetike i zaštite okoliša.

“Egipat će u dogledno vrijeme, kratkoročno gledano u naredne dvije ili tri godine, imati problema sa vodom. Voda koju posjeduje, uglavnom iz rijeke Nil, sve je više zagađena. Mi, dakle Nijemci, imamo neophodnu tehnologiju i iskustvo koje trebamo primijeniti u Egiptu“, kaže Wenn.

Wenn također kaže da u mnogim arapskim zemljama postoji visoka pravna sigurnost i da je u njima lakše započeti posao nego u zemljama kao što su Brazil, Rusija, Indija ili Kina, koje su omiljene kod investitora.

Autori: Andreas Becker / Mehmed Smajić

Odgovorni urednik: Azer Slanjankić

(dwde)

Leave a Reply

*

captcha *