Teme kongresa su: Deset godina SSDBiH i Uloga dijaspore u privrednom razvoju Bosne i Hercegovine

U radu kongresa učestvovat će predstavnici svih članica SSDBiH, kao i ugledna imena iz javnog života bh. dijaspore. Kongresu će prisustvovati predstavnici državnih organa Bosne i Hercegovine, dužnosnici OHR-a, akreditirani ambasadori u Sarajevu i članovi nevladinih organizacija.

Glavni odbor Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine na ovaj način javno poziva:

Članice SSD BiH koje su ispunile svoje statutarne obaveze da na kongres delegiraju najviše pet delegata, kako je određeno Statutom Saveza. Prema odredbama Statuta, takve članice uzimaju aktivno učešće u radu kongresa pri procesima odlučivanja i glasanja, s tim da svaka država ima jedan glas pri glasanju.

Udruženja koja nisu članice Saveza – da budu posmatrači. Takva udruženja biraju također maksimalno pet delegata za učešće na kongresu. Predstavnici ovakvih udruženja, prema odredbama Statuta, ne mogu učestvovati u diskusiji i nemaju pravo glasa, a svoje eventualne prijedloge ili sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi tijelu koje predsjedava kongresom.

U slučajevima kad ovakva udruženja potječu iz država koje već imaju punopravnu članicu Saveza, takvim udruženjima se preporučuje da se obrate toj članici i sve eventualne nesuglasice u vezi s nastupom na kongresu rješavaju zajednički kako bi na najbolji način predstavljali državu iz koje dolaze.

Udruženjima iz država koje nemaju svog predstavnika u Savezu preporučuje se da se do 15. maja 2012. godine priključe članstvu Saveza, prema ustaljenoj statutarnoj proceduri.

***

Više informacija o predstojećem kongresu i dosadašnjem radu Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine   možete naći na web stranici  www.bihdijaspora.com , ili u sjedištu Svjetskog saveza u Velikoj Britaniji: e-mailom uknetwork@btconnect.com , telefon 0044 121 772 3052.

Informacije o predstojećem kongresu mogu se dobiti i od aktivnih članova GO SSDBiH iz vaših zemalja:

Članica  SSDBIH

Predstavnik

 

Kontakt

Austrija Belmir Zec belmir.zec@mag.linz.at Švedska Fikret Kadić fikret.kadic@gmail.com SAD i Kanada Semir Đulić dulicsinc@bellsouth.net Nizozemska Ervin Senidjarević sendijarevic@hotmail.com Italija Alija Salihović alijasalihovic@live.it Norveška Dženan Nović nerm-nov@online.no Turska Ahmed Kemal Baysak i Hasan Šehović hsehovic@gmail.com Hrvatska Hamdija Malić sabah@zg.t-com.hr Republika Irska Osman Osmanović cibro1977@hotmail.com Velika Britanija Faruk Tičić skic1951@googlemail.com Velika Britanija Zaim Pašić z.pasic@btinternet.com Njemačka Desanka Delić d.delic@live.de Švicarska Ismet Majdančić bosnisch.ver.zg@bluewin.ch Udruženje ranjenika i invalida BiH u dijaspori Hajrudin Isović Isovic-rvi@web.de Danska Samir Zametica marichanni@hotmail.com Velika Britanija Namik Alimajstorović alimajstorovic@gmail.com Australija Mirsada  Hadžiahmetović mimihadzi@yahoo.com.au       Velika Britanija Sakib Podgorić    

(doznajemocom)

Leave a Reply

*

captcha *