Na vanrednoj sjednici Skupštine dioničara “Elektroprijenosa BiH”, koja je jučer održana u Banjoj Luci, dogovoreno je niz zaključaka koji, prema ocjeni premijera RS i Federacije BiH, Aleksandra Džombića i Nermina Nikšića, imaju za cilj deblokadu u poslovanju i investiranju. Prva odluka je da će kompanija poslovati po principu da će investiranje u mrežu i struktura zaposlenih biti srazmjerno kapitalnom učešću, odnosno 58,89 posto u Federaciji BiH i 41,11 posto u RS.

Ograničen rok

– Radi deblokade rada kompanije bit će izmijenjeni akti u narednom periodu. Odluke na Upravi i u Upravnom odboru bit će donesene konsenzusom, a vođenje kompanije će se usaglašavati s članovima Skupštine dioničara, odnosno dva premijera – kazao je Džombić.

Drugi zaključak je da se zadužuju dva entitetska resorna ministra da se usaglase i predlože izmjene i dopune Statuta u roku od 30 dana.

– Pokrenuta je i inicijativa u smislu izmjene Zakona o osnivanju kompanije, vezano za raspodjelu dobiti. Do sada je rok bio ograničen na deset godina, a novom izmjenom ćemo omogućiti da Skupština dioničara može ranije donijeti odluku o isplati akumulirane dobiti iz prethodnog perioda – kazao je Džombić.

Usvojena je i preporuka Upravnom odboru da razriješi postojeću upravu koja je imala status vršioca dužnosti, te da bude formirana nova koja će biti usaglašena s predstavnicima kapitala.

Doprinos razvoju

Predsjednik Vlade FBiH naglasio je da su obojica premijera spremna biti na raspolaganju resornim ministrima i novom menadžmentu kako bi kompanija profunkcionirala u svojim zakonskim okvirima i dala doprinos razvoju mreže na području BiH.

– Mogli smo nastaviti politiku koja je ovu kompaniju dovela u situaciju da je blokirana i da nijednu odluku ne mogu da donesu niti investiraju ili da izaberemo pristup u kojem ćemo se dogovarati i raditi u općem interesu svih građana i korisnika – istaknuo je Nikšić.

Ekspertna grupa za 110-kilovoltnu mrežu

Formirana je i ekspertna radna grupa koja će rješavati status 110-kilovotne mreže u BiH.

Osim ove, formirana je i grupa koja će se baviti odnosom nezavisnog operatera u BiH i “Elektroprijenosa”.

Premijer Nikšić je dodao da je poznat stav njegove vlade da je protiv toga da se 110-kilovoltna mreža vrati entitetima, ali da ostaje da se sačeka stav ekspertne grupe.

(dnevniavazba)

Leave a Reply

*

captcha *