Medina Jusić-Sofić, rođena je 26.12. 1979. god. u Sarajevu gdje je završila Odsjek za pedagogiju na Filozofskom fakultetu. Urednica je edukativnog portala odgoj.com i voditeljica tečaja „Umijeće komuniciranja i govorništva”. Novinarstvom se aktivno bavi 13 godina, a od 2004. godine objavila je preko stotinu stručnih pedagoških tekstova. Bila je stalni saradnik Preporoda. Volonterski radi sa djecom sa posebnim odgojnim potrebama, a aktivna je u nekoliko nevladinih organizacija gdje je održala preko 150 radionica i seminara. Učestvovala je na XIII i XIV Svjetskom kongresu komparativnih i internacionalnih edukatora, te na II Kongresu bh.naučnika iz zemlje i svijeta kada je održala dva izlaganja o temi „Preporuke za osvještivanje potrebe za suživotom”.

Aktivno sudjeluje u edukacijama iz oblasti međureligijskog dijaloga, etičkog obrazovanja, mira i pomirenja. Predstavljala je BiH u Briselu na studijskom putovanju „Izazovi obrazovnih sistema u multikulturalnim društvima“ u martu ove godine u organizaciji Evropske unije. Detaljniji podaci se mogu naći na www.odgoj.com, web stranici koju je samoinicijativno pokrenula 2009. godine i u koju Medina investira ne samo svoje znanje i novinarsko iskustvo, nego i materijalna sredstva. U saradnji sa udruženjima „Kuća otvorenog srca“ iz Mostara i „Mozaik prijateljstva“ iz Banja Luke, osnovala je Mrežu za izgradnju povjerenja uBiH. Članica je Mediteranskog udruženja komparativnih i internacionalnih edukatora i aktivistica Kulturno-edukativnog centra „Istanbul“ u Sarajevu. U pripremi za objavljivanje su njene četiri knjige iz oblasti aplikativne pedagogije, kreativne nastave, retorike i didaktičke književnosti.

 

 

“A ti, o dušo smirena,vrati se Gospodaru svome zadovoljna,a i On tobom zadovoljan,pa uđi među robove Moje,i uđi u Džennet Moj!”


(preporodcom/IslamBosna.ba)

Leave a Reply

*

captcha *