Nakon šire rasprave, usvojeni su zaključci kroz koje je izražena strategija za rješenje pitanja Mostara, nakon nedavne odluke Ustavnog suda BiH o proglašenju dijela Izbornog zakona BiH neustavnim, čime se zahtjeva promjena izbornih pravila za Mostar.

Na ovom sastanku zaključeno je:

1. Građani Mostara okupljeni na inicijativu Kluba Bošnjaka smatraju da sprovođenje odluke Ustavnog suda BiH U: 9/09 od 26.11.2010.godine, kojom se proglašava neustavnom odredba o izboru tri vijećnika iz svakog gradskog područja, ima direktne određene političke, organizacione i funkcionalne implikacije na budućnost Grada Mostara i njegovih građana.

2. Mostar ne može biti organiziran kao jedna izborna jedinica.

3. Napraviti strateški pristup – odgovor na postojeću političku situaciju u Mostaru povodom implementacije odluke Ustavnog suda U: 9/09 od 26.11.2010.godine na jasnom stavu jedinstvenog Grada Mostara sa više jedinica lokalne samouprave u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Zatražiti od svih Bošnjaka, a posebno članova akademske zajednice da dadnu svoj doprinos u odbrani interesa Bošnjaka i svih građana u Hercegovinu i Mostaru.

5. Za vrijeme rješavanja pitanja Statuta Grada Mostara organizirati koordinaciono tijelo mostarskih Bošnjaka pod imenom „Mostarska inicijativa za ravnopravnost naroda i građana”

6. Organizirati grupe kompetentnih ljudi koje će napraviti političko-ekonomsku analizu stanja Mostara počev od donošenja Rimskog sporazuma.

7. Napraviti akt tipa rezolucije koji će se ponuditi na potpisivanje vijećnicima u sazivu Gradskog vijeća Grada Mostara, nevladinim organizacijama i građanima Mostara.

8. Organizirati javne tribine radi potpunog i tačnog informisanja građana Mostara o sadašnjem i budućem statusu Mostara.

9. Obezbijediti prisustvo javnih medija proširenim sastancima

10. Pozdravljamo i podržavamo zaključke JOB-a koji glase:

a) JOB Grada Mostar zahtjeva od svih probosanskih stranaka i političkih faktora da u pregovorima oko rješavanja pitanja Statuta Grada Mostara pronađu zajednički stav i sve svoje napore ulože u rješavanje ovog pitanja na zadovoljstvo svih građana Grada Mostara bez mogućnosti dominacije jednog naroda nad ostalima.

b) Pozivamo međunarodnu zajednicu i OHR da ne nameću svoja rješenja bez konsenzusa svih političkih stranaka uključenih u rješavanje ovog pitanja.

11. Organizirati susret Mostarske inicijative za ravnopravnost naroda i građana sa predstavnicima OHR-a.

(rijasetba)

Leave a Reply

*

captcha *