IslamBosna.ba – Politički analitičar, Adnan Ebu Halil, potvrdio je da je “glava islamskog ummeta ona koja se sada traži, a da je muslimanski ummet suočen s novim valom kolonijalizma čija meta su Turska, Saudijska Arabija i pokret Muslimanska braća.”

On je, u svom tekstu Da li je savez sa Muslimanskom braćom neminovnost za katarski list eš-Šerk istakao da je nužno priznati da je raspisana potjernica za “islamskom glavom” a da je islamski svijet suočen sa novim, nekonvencionalnim, vidom kolonijalizma, specifičnim za ovaj vijek koji je, kako je to istakao američki kongresmen Džon Meron u svojoj knjizi Islam-čudo koje se budi vijek islama.

On ističe da je nesumnjivo da su Iran, Rusija, IDIŠ, kao i šiijske milicije u Iraku i Siriji postali instrument u sprovođenju ove politike kolonijalizma, a primarne mete su Turska, Saudijska Arabija i islamski pokret Muslimanska braća.