U istinitost ovog nasihata sam se bezbroj puta uvjerio. Tako sam se nekada, krajem ‘90-ih zadesio među muslimanima kojima su bila puna usta ahlaka. I šta se desi? Potukoše se preda mnom. Umal‘ ne bih i sam bijen jer sam ih počeo odvajati da jedni drugima oči ne bi iskopali. Ali riječ ‚ahlak‘ im je bila češća u ustima nego Srbinu ‚bre‘.
I tako u nedogled. Od retoričkih džihadlija nisi mogao pobjeći u podrum jer su se tamo zabarikadirali već nakon prvog pucnja.

Halil ef. i njegov nasihat mi na um pade ovog vikenda kad se zadesih u društvu jednog ‚tekfirca‘. Odnosno ne znam je li klasični, jer je begenisao Zukorlića, ali kad se kroz priču dotakosmo te teme, vidjeh lagahno zabacivanje na tu stranu. Ne znam kako uopće dođosmo do te teme, ali evo da prepričam tu zgodu. Zbog ibreta.

„Što se mene tiče, ja tekfirim Busha“, otvori bratko.
Tema emisije uopće nije bila tekfir. Stekoh dojam da želi da nametne priču o tome da bi se ili profilirao kao stručnjak za tu temu ili da nas ‚testira‘ šta mi mislimo o tome. Prihvatih igru.
„Ja ga ne tekfirim,“ odgovorih mu.
Bratko se brecnu i okrenu se prema meni.
„Ti ga ne smatraš kafirom?“
Nasmijah se.
„Smatram. Ali ga ne tekfirim.“
“Kako to?“, bratko se počeo gubiti k’o abdest.
“Pa lijepo. Pošto vidim da si izverziran u temi, možda nam navedeš prvu osobinu koju osoba mora imati pri sebi da bi se propis tekfira na nju odnosio.”
“Pa mora da negira nešto od propisa,” reče.
“Nije tako. Bush ne da negira ‚nešto od propisa‘ nego on negira ‚sve od propisa‘ pa ga opet ne možeš protekfiriti.”
Vidjeh da mu ništa nije jasno, pa počeh polahko.
„Brate, prva osobina koju insan pri sebi mora imati da bi se uopće propis tekfira na njega odnosio jeste da je ta osoba musliman. Tekfir znači ‚muslimana proglasiti nevjernikom‘ i zbog toga se Bush ne tekfiri jer nije musliman. On je po defaultu kafir. Ne znam da li si uopće svjestan šta tvrdiš kad tekfiriš osobu koja s islamom nema veze?“
„Ne razumijem šta hoćeš da kažeš?“
„Ostanimo u definiciji, tekfir znači muslimana proglasiti kafirom. Ti kad kažeš da tekfiriš Busha, to podrazumijeva da si ga smatrao muslimanom i sada to više ne radiš, pa ga tekfiriš. Za očite kafire, koji sami za sebe kažu da nisu muslimani, ovo je opasnija stvar nego kad tekfiriš muslimana, po hadisu taj musliman kojeg proglašavaš kafirom može, a i ne mora biti takvim. „Ko god kaže svom bratu: o nevjerniče, jednog od njih je zadesila riječ, ako je onako kako je rekao. A ako nije njemu se vrati.“ (Buhari i Muslim). Znači kad muslimana proglasiš kafirom, postoji mogućnost da si u pravu. Ali kad kafira tekfiriš na osnovu čega si ga smatrao muslimanom?“

Bratko me pogleda i okrene pogled. Iako znam da je u takvim krugovima tekfirenje nemuslimana česta pojava, izgleda da im niko nije objasnio osnovne stvari tekfira. Tuga me uhvati, ljudi su se uhvatili najopasnije mesele u islamu, kojom te Allah kao pojedinca uopće ne duži, a da nemaju osnovne informacije o materiji.

Nasihat Halila ef. se nije završavao na opisivanju situacije kojom će ih Allah kušati, nego mi je davao praktični primjer kako da se spasim grijeha kod Allaha i blamiranja kod ljudi, te bi govorio: „A Sejfo, znaš li šta je lijek za ovo? Allah ti je dao dva uha i jedan jezik, da više slušaš, a da manje pričaš.“

Leave a Reply

*

captcha *