IslamBosna.ba- Priča se kako je 1974. godine Mahatir Muhammed bio gost na završnoj školskoj svečanosti. Bilo je to godinu dana prije nego je postao Ministar obrazovanja, a zatim premijer. Tada je predložio takmičenje među nastavnicima škola i svima je podijelio balone. Tražio je od svakog nastavnika da uzme po jedan balon i da ga napuše, a onda priveže za svoju nogu.
Nakon toga ih je okupio u jednom okruglom salonu i rekao: Imam neke nagrade, nakon tačno jedne minute nagrade ću dati svakom onome čiji balon ostane zdrav i ne probuši se.
Odbrojavanje je počelo a sa njim i međusobni napadi nastavnika. Svaki od nastavnika je nastojao probušiti balon drugoga.
Nakon toga, Mahatir Muhammed im je rekao: Nisam od vas tražio da probušite balon drugoga.
Pouka ovoga je: Da je svako od prisutnih ostao miran, ne poduzimajući negativne aktivnosti protiv drugoga, svi bi sačuvali svoje balone i dobili nagradu. Nažalost, negativne misli utječi na mnoge od nas, tako da nastoje svoj uspjeh postići na neuspjehu i propasti drugih, iako je uspjeh moguć za sve. Nažalost, neki pokušavaju uništiti i razoriti druge, kako bi postigli svoj uspjeh, i ovo je itekako prisutno u našim svakodnevnim životima.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba