IslamBosna.ba– Kada sam studirala u Kairu, moja majka i babo su mi došli u posjetu. Krenuli smo u razgledanje tako da smo zaustavili taksi.
Ušli smo i primijetili da je vozač pustio neprikladnu muziku i da je teški pušač. Moja majka se odmah počela gušiti dok joj je dim udarao u lice pa sam zamolila vozača ukoliko može da ugasi cigaretu. Uradio je to nerado, razumljivo ne baš sretan našim zahtjevom. Nakon nekog vremena moj babo ga je upitao da li bi mogao pustiti Kur’an tokom naše vožnje. Čovjek je zastao na trenutak, onda je krenuo i prebacio na Kur’an. Za nekoliko minuta, naša duga vožnja je bila ispunjena Afasijevim glasom dok je učio ajete našeg Gospodara.

A za nekoliko trenutaka automobil je ispunio drugi glas- vozačev- dok se melodijski poklapao sa Afasijevim učenjem, harf po harf, ajet po ajet. Nisu samo ajeti koji su odjekivali iz njega, već je to bio ogroman osjećaj preporoda koji je vibrirao u njegovim riječima.
Kada je stao na našem odredištu i nakon što smo mu se zahvalili na vožnji i njegovom milosrdnom razumijevanju naših zahtjeva, krenuli smo da mu platimo. Pogledao nas je, njegove oči su gotovo blistale, a onda je rekao: “Ne mogu uzeti vaš novac. Hvala VAMA na ovoj vožnji”.
Mi smo insistirali ali on je odbijao smiješeći se skromno njegovo lice je zračilo neopisivom mekoćom, a onda se odvezao dok se iz njegovog automobila čulo učenje Kur’ana.
Ne želim da imate pretpostavke koje sam imala u prošlosti- da ljudi Kur’ana izgledaju na određeni način, da se ponašaju na određeni način i da čak nikada ne prave greške. Svi mi imamo svoje borbe.

Veliki broj nas je napravio odluku u vezi sa našim odnosom sa Kur’anom. Neki su izabrali da ne pokušavaju da uspostave odnos ne samo što ne razumijemo ili što smo previše zauzeti ili što nismo zainteresovani- već naročito zbog toga što možda osjećamo da smo u djelu svog života gdje nismo duhovno tamo gdje mislimo da bismo vjerovatno trebali biti.
Ali mi ne moramo doživjeti određeni duhovni status kako bismo se približili Kur’anu. Usred života mladića koji puši i sluša neprikladnu muziku, ili djevojke koja pije u klubu, može se dogoditi moment koji će ući u srce osobe i koji će dovesti do toga da preispitaju svoj odnos sa Tvorcem. Nemojte poricati taj moment, nemojte ga zapečatiti i odbaciti.
Ti, bez obzira u kojem se stanju nalaziš, si vrijedan Kur’ana. Otvori ga na jeziku koji razumiješ i neka tvoje srce pronađe svog Stvoritelja.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Merjem Amirebrahimi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba