IslamBosna.ba- Prvi put sam osjetila ramazan kada sam sjedila u automobilu sa svojim roditeljima vozeći se u mesdžid na jaciju i teravih namaz. Bilo mi je 16 godina. Slušali smo Kur’an, učenje sure el-Mu’minun šejh Nasir el-Gamidija. Tada nisam znala ko je on niti šta slušamo, nisam Arapkinja i u to vrijeme nisam poznavala arapski jezik. Razumijela sam riječi poput Džennet i elhamdulillah, i još nekoliko pored njih. Nisam znala šta se uči, osim da slušamo Kur’an. Šejh Nasir je odjednom počeo da plače tokom svog učenja. Onda je počeo jače da plače. I dok su njegovi jecaji postali glasniji i kako je morao da prekine učenje mogli ste da čujete kako se njegov intenzivni plač odzvanja u plaču osoba koje su klanjale iza njega. Taj trenutak je toliko utjecao na mene. Bio je to bukvalno prvi put u mom životu kada je slušanje Kur’ana dodirnulo moje srce. Nisam imala pojma o čemu govori i pitala sam roditelje, da ih Allah nagradi, da mi kažu ono što znaju od značenja. Babo mi je kazao da ajeti govore o Ahiretu, Džehenemu kao i ljudima koje je Allah od njega sačuvao.
U tom trenutku, znala sam da želim da naučim napamet suru El-Mu’minun (prilično velika odluka imajući u vidu da nisam naučila ništa više od kako sam kao dijete išla na časove ame džuza), ali sam znala da želim da je razumijem jer me pogodilo do srži. Tako tog ramazana sam počela da učim suru napamet i da pamtim njeno značenje.

Nisam znala tedžvid, i jedva da sam mogla raspoznavati arapska slova (harfove) kada su spojeni. Ali, to je bio prvi put u mom životu, u ramazanu, da sam izabrala da radim na razumijevanju Allahovih, s.v.t., riječi. Od tada su moji naredni ramazani bili usmjereni na nastojanje da razumijem značenje ajeta. I to bukvalno razumijevanje je promijenilo moj život.
Način na koji se često podstiče naš pristup Kur’anu u ramazanu jeste da ga proučimo od korice do korice makar jedanput. Često izgleda da je fokus postavljen samo na količini. Često vidimo veliki broj ljudi kako sa žarom uče ajete na arapskom, nekada uz velike poteškoće, a drugi put apsolutno bez razumijevanja, jednostavno samo da ga prouče u zadatom roku prije nego što dođe bajram. Učenje cijelog Kur’ana, jednom ili čak više, je blagoslov i čast i odlično sredstvo za stjecanje nagrade, mišljenja sam da se moramo približiti Kur’anu na osnovu onoga što on je stvarno- ovo je Knjiga koja treba da nas transformiše. Da nas inspiriše. Uputi. Da nas preporodi.
Ovog ramazana nemojte prići Kur’anu samo kao knjizi koju trebate na brzinu završiti u postavljenom roku. Čitajte/ učite ga sa glađu onoga koji umire za hranom, sa divljačkim očajem davljenika koji je izvučen na vazduh.
Ovog mjeseca otvorite svoje srce ka razumijevanju Kur’ana, čitajte ga sa prijevodom, radite na njegovom razumijevanju. I kada ga razumijete, kada molite Allaha da otvori vaše srce prema njemu, kada vaša duša bude stalno žudila za njim, inšAllah, izaći ćete iz ramazana sa dodirnutim srcem i transformiranim.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Merjem Amirebrahimi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba