Krivičnu prijavu podnijeli su Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH i srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH,a na osnovu odluka Kantonalnog sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja USK, te Sekreterijata Glavnog odbora osnovnog i srednjeg obrazovanja BiH.

Za izvršne presude samo 1,5 miliona KM

Razlog za podnošenje krivične prijave je nepoštivanje i provođenje zakonskih procedura prilikom donošenja budžeta USK za 2012. godinu. Lipovača, Mahić i Rošić nisu planirali Ustavom FBiH minimalnih pet posto sredstava iz budžeta kojim bi se isplatile pravosnažne sudske izvršne presude, kako to i tretira Zakon o izvršnom postupku. Naime, u ovogodišnjem budžetu koji iznosi 205 miliona maraka, za ove namjene Lipovača, Mahić i Rošić su predvidjeli samo milion i pol KM.

– Obzirom da sa Lipovačom, Mahićem i Rošićem nemamo kvalitetan socijalni dijalog i nismo mirnim putem uspostavili dogovor oko tih stvari, jedino zakonsko rješenje u zaštiti naših članova na USK je podnošenje krivične prijave, rekao je Selvedin Šatorović, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH.

Šatorović dodaje da se isključivo radi o proceduri usvajanja budžeta, jer Zakon o izvršnom postupku član 138. stav 6. tretira da se prilikom planiranja i usvajanja budžeta na svim nivoima vasti mora minimalno planirati pet posto za isplatu pravosnažnih sudskih presuda. Ministarstvo financija, Vlada i Skupština USK u ovom slučaju nisu ispoštovale tu zakonsku proceduru, direktan je Šatorović. Stoga, u Sindikatu smatraju da budžet nije donesen u skladu sa zakonom.

Ovo je i svojevrsni revolt sindikalista obrazovanja s obzirom da nisu bili uključeni u proceduru prilikom izrade nacrta budžeta.

Početkom aprila Skupština USK na vanrednoj sjednici usvojila je ovogodišnji budžet. Već tada su predstavnici sindikata budžetskih korisnika poslanike pozvali na neusvajanje budžeta, najavljujući brojne mjere, među kojima i neke radikalne, kojima će dovesti u pitanje usvojeni budžet. Novim budžetom smanjene su plaće budžetskim korisnicima za 4,55 posto te uskraćena još neka stečena prava poput regresa i jubilarnih nagrada.

Bez komentara

Hamdija Lipovača kao predlagač budžeta ponudio je sindikalistima argumente o uključivanju sindikata u pregovore oko donošenja budžeta. Njegovu izjavu u vezi podizanja krivične prijave nismo uspjeli dobiti, iako smo pozivali Kabinet, kao ni ministra Mahića, dok je Rošić kazao kako istu još uvijek nije dobio, pa nije ni mogao komenatrisati njen sadržaj

Izvor: noviradiobihac.com

(kipba)

Leave a Reply

*

captcha *