Autor Edona Peci

Kako bi se sprečili brakovi dece na Kosovu treba odmah početi sa primenom Krivičnogi drugih postojećih zakona, a tradiciju odbaciti kao opravdanje za stvaranje takvih brakova, zaključak je istraživanja Fonda za stanovništvo Ujedinjenih nacija u Prištini (UNFPA).

Na okruglom stolu organizovanom na tu temu, a povodom Prvog međunarodnog dana devojčica, diskutovano je i o drugim merama koje treba preduzeti kako bi se smanjio broj slučajeva ranih brakova.

Predstavnici UNPFA su saopštili da se broj ranih brakova dece smanjio, ali upozorili da  ova pojava i dalje postoji, posebno unutar zajednice Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu.

Iako su takvi brakovi zabranjeni zakonima koji su na snazi, oni se i dalje sklapaju zato što se zakon ne primenjuje, naglašavaju u UNPFA.

Konsultant UNFPA Nikol Farnsvort kazala je da su kazne predviđene Krivičnim zakonom Kosova glavni razlog nedostatka prijavljenih slučajeva ranih brakova. Takođe zbog toga, smatra ona, postoji praznina kada je reč o statističkim podacima po ovom pitanju.

“Parovi ne prijavljuju odmah svoje brakove uglavnom zato što su brakovi između osoba mlađih od 15 godina nezakoniti. Oni zato ne žele da prijave te brakove kako se ne bi pojavili kao podatak u kosovskoj statistici”, kaže Farnsvort.

Izvšna direktorka Agencije za polnu ravnopravnost pri kabinetu kosovskog premijera Edona Hajrulahu nazvala je smanjenje broja ranih brakova problemom sa kojim se treba izboriti.

“Mi smo zakonski odredili starosnu dob za stupanje u brak, ali u većini slučajeva to je zanemareno. U zemljama u tranziciji, kao što je i Kosovo, ovo je veliki izazov”, kazala je Hajrulahu.

U prošlosti rani brakovi na Kosovu bili su sklapani zbog političkih, socijalnih i ekonomskih razloga.

Istraživanje Fonda za stanovništvo Ujedinjenih nacija pokazalo je da su takvi brakovi sklapani da bi se omogućila migracija u drugu zemlju, da bi se roditelji rešili dece kao “ekonomskog tereta” ili kako bi devojčicama bila obezbeđena fizička sigurnost.

Navodi se da su rani brakovi bili viđeni i “kao način da se spreči seksulano nasilje nad devojčicama, da se izbegne ‘obeščašćenje’ ili vanbračna trudnoća”.

Danas osamdesetjednogodišnju Šerife Hiseni, primera radi, roditelji su verili kada je imala 13 godina i udali je u petnaestoj godini.

UNPFA navodi da treba suzbiti pravdanje ranih brakova tradicijom, te primeniti Krivični zakon koji reguliše to pitanje.

Fond preporučuje i stvaranje niza mehanizama koji bi obezbedili zaštitu prava dece u slučajevima ranih brakova.

Takođe, predlaže se da se obezbede uslovi za školovanje devojčica kako bi im se stvorila finansijska nezavisnost u budućnosti.

(slobodnaevropaorg)

Leave a Reply

*

captcha *