IslamBosna.ba-Reuters je danas prenio da je selefijska partija Nur izrazila spremnost da uzme učešće u formiranju nove egipatske vlade čiji mandatar je stari-novi premijer Ibrahim Muhlib, koji je i sada dobio mandate od generala es-Sisija. Agencija je ovakav postupak shvatila kao nastojanje partije Nur da preuzme ulogu pokreta Muslimanske braće i tako postane najsnažnija islamska organizacija u Egiptu.

Egipatske novine El-Vatan, bliske vojnom vrhu i jedna od medijskih poluga objavile su danas pozivajući se na izvore u partiji En-Nur, da ova partija već privodi kraju liste za predstojeće parlamentarne izbore, a u sklopu tih aktivnosti vode se pregovori sa jednom grupom koptskih aktivista, kao i članova raspuštene Mubarakove Nacionalne partije.

Junus Mahjun, predsjednik partije je saopćio, u razgovoru za agenciju Reuters, da je strategija ove partije pomoći one koji su na vlasti. Upitan da li očekuje da će stranka prihvatiti neki od resora u novoj vladi, on je odgovorio: “Moguće, moguće, očekujem to, akobogda.” On je još dodao: “Mi smo spremni, nema ništa što bi nas sprečavalo, mi želimo dati doprinos Egiptu, to je naša nacionalna obaveza. Ukoliko budemo dobili ponudu da učestvujemo u savjetodavnom tijelu predsjedništva, nema prepreke da je prihvatimo. Isto tako i u vladi. Ukoliko nam bude ponuđeno neko ministarstvo, razmotrit ćemo prijedlog, to je moguće.”

Treba naglasiti da je partija En-Nur nekoliko puta odbijala ponude predsjednika Mursija da uzme učešće u vladi, kao i da je odbila stati na njegovu stranu u kriznim trenucima kada su protiv njega ustali sekularisti oličeni u tzv. “Frontu spasa.”

IslamBosna.ba