IslamBosna.ba– Ovo što slijedi su neki od komentara znanstvenika [1] o znanstvenom čudu Kur’ana. Svi komentari su skinuti sa video zapisa pod nazivom ‘Ovo je istina’. U ovom video zapisu možete vidjeti i čuti naučnike dok daju slijedeće komentare.
1) Dr. T. V. N. Persaud je profesor Anatomije, profesor Pedijatrije i dječijeg zdravlja i profesor  Akušerstva, ginekologije i reproduktivne nauke na Univerzitetu Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Kanada. Tamo je bio predsjedavajući odjela za Anatomiju 16 godina. Vrlo je poznat u svojoj struci. Autor je ili urednik 22-a udžbenika i izdao je preko 181 znastveni članak. Godine 1991, primio je najprestižniju nagradu koja se dodjeljuje u oblasti anatomije u Kanadi, J.C.B. priznanje od kanadske asocijacije anatoma. Kada je upitan o znastvenom čudu Kur’ana koje je istraživao, on je rekao slijedeće:

“Kako je meni pojašnjeno, Muhamed je bio običan čovjek. Nije znao čitati, nije znao pisati. Ustvari, bio je nepismen. Ovdje govorimo o nekih 1400 godina unazad. Imate nekog ko je nepismen ko sačinjava dubokoumne izjave i izjave koje su nevjerovatno tačne o znanstvenoj prirodi. I ja lično ne vidim kako bi ovo moglo biti puka slučajnost. Ima previše tačnosti i kao Dr. Moore, nemam sumnje da je božansko nadahnuće ili objava koja ga je dovela do ovih izjava.”

Profesor Persaud je uključio neke od Kur’anskih ajeta i onoga što je rekao Poslanik Muhamed, s.a.v.s, u nekim od svojih knjiga. On je također prezentirao neke od ajeta i kazivanja Poslanika Muhameda, s.a.v.s, na nekoliko konferencija.
Embriologija u Kur’anu, Dr. VNPersaud
2) Dr. Joe Leigh Simpson je predsjedavajući odjela za Akušerstvo i ginekologiju, profesor Akušerstva i ginekologije, profesor Molekularne i ljudske genetike na koledžu za medicinu Baylor u Houstonu, Teksas, SAD. Ranije, bio je profesor Akušerstva i ginekologije na Univerzitetu Tenesi, Memfis, SAD. Također, bio je i predsjednik Američkog udruženja za plodnost. Primio je brojne nagrade, uključujući javno priznanje Udruženja profesora akušerstva i ginekologije 1992 godine. Professor Simpson istraživao je slijedeća dva kazivanja Poslanika Muhameda, s.a.v.s,:

“U svakom od vas, svi dijelovi vašega stvaranja su prikupljeni zajedno u majčinoj utrobi od četrdeset dana…”[2]

“Kada prodje četrdeset druga noć embrija, Allah šalje meleka, koji oblikuje i stvara sluh, vid, kožu, meso i kosti….”[3]

On je proučavao ova dva kazivanja Poslanika Muhameda, s.a.v.s., opsežno, uz napomenu da prvih četrdeset dana predstavlja jasnu fazu geneze embrija. On je bio posebno impresioniran apsolutnom preciznošću i tačnošću tih kazivanja Poslanika Muhameda, s.a.v.s. Zatim, tokom jedne konferencije, dao je slijedeće mišljenje

“…tako da dva zabilježena hadisa (kazivanja Poslanika Muhameda s.a.v.s.)  pružaju nam specifičan redosljed za glavni razvoj embrija prije četrdesetog dana. Opet, potvrđeno je, barem ja tako mislim, više puta od drugih govornika ovoga jutra: ovi hadisi nisu mogli biti temeljeni na znanstvenim spoznajama dostupnim u tom vremenu, vremenu njihovog pisanja… Iz toga slijedi, moje je mišljenje, da ne samo da ne postoji sukob između genetike i religije, nego da ustvari religija može voditi znanost dodavanjem objava na neke tradicionalno znanstvene pristupe, da postoje kazivanja u Kur’anu koja se pokazuju istinitim stoljećima kasnije, koja podržavaju da je znanje iz Kur’ana dobiveno od Boga.”
3) Dr. E. Marshall Johnson je umirovljeni profesor  Anatomije i razvojne biologije na Thomas Jefferson Univerzitetu u Filadelfiji, Pensilvanija, SAD. Tamo je 22 godine bio profesor Anatomije, predsjedavajući odjela za Anatomiju i direktor Instituta Daniel Baugh. Također je bio predsjednik Udruženja Teraterologa. Autor je više od 200 publikacija. Godine 1981, tokom sedme konferencije Medicine u Damamu, S.Arabija, profesor Johnson je rekao na prezentaciji svoga istraživačkog rada:

“Sažetak: Kur’an opisuje ne samo razvoj vanjske forme, nego naglašava unutarnje faze, faze unutar embrija, njegova nastanka i razvoja, ističući glavne događaje priznate od strane suvremene znanosti.”

Također je rekao: “Kao znanstvenik, ja mogu da se bavim stvarima koje mogu da vidim. Mogu da razumijem embriologiju i razvojnu biologiju. Mogu da razumijem riječi koje su mi prevedene iz Kur’ana. Kao što sam ranije dao primjer, ukoliko bih mogao da sebe prebacim u to doba, ne bih mogao da opišem stvari koje su opisane. Ne vidim dokaze koje bi pobile činjenice da je ova osoba, Muhamed, morao da pridobija te informacije sa nekoga mjesta.  Tako da ne vidim ovdje ništa u sukobu sa konceptom da je božanska intervencija uključena u ono što je on bio u stanju da napiše.”[4] 
4) Dr. William W. Hay je poznati pomorski znanstvenik. Profesor je Geoloških znanosti na Univerzitetu Kolorado u Boulderu, SAD-e. Ranije je bio dekan Rosenstiel škole za pomorsku i atmosfersku znanost na Univerzitetu Majami, Florida, SAD-e. Nakon diskusije sa profesorom Hayom o spominjaju činjenica o morima u Kur’anu koje su nedavno otkrivene, on je rekao:

“Smatram jako interesantnim da je ova vrsta informacija u drevnim spisima iz Kur’ana, i nemam načina da znam odakle dolaze te činjenice, ali mislim da je jako interesantno da su tamo i da ovaj posao nastavlja da ih otkriva, neka od značenja nekih odlomaka.” Zatim je upitan o izvoru Kur’ana, na što je odgovorio: “Pa ja mislim da to mora biti božansko biće.”

 

Napomena: U interesu poštenja, William Hay je kasnije promijenio svoj pogled na ovo u intervjuju koji možete pogledati ovdje :

5) Dr. Gerald C. Goeringer je director obuke i profesor suradnik Medicinske embriologije na odjelu ćelijske bilogije u medicinskoj školi Univerziteta Georgetown, Washington DC, SAD-e. Tokom osme saudijske konferencije o Medicini u Rijadu, S. Arabija, profesor Goeringer je naveo slijedeće u prezentaciji svoga rada:

“U relativno malo ajeta sadržan je prilično opsežan opis ljudskog razvoja od vremena miješanja gameta i organogenze. Međutim, takva izrazita i kompletna evidencija ljudskog razvoja, kao što je klasifikacija, terminologija i opis, postojala je i ranije. U mnogim, ako ne i u svim instancama, ovaj opis prethodi po mnogo stoljeća evidencijama raznih faza ljudskog embrija i razvoja fetusa evidentiranih u tradicionalnoj znanstvenoj literaturi.”

6) Dr. Yoshihide Kozaii je umirovljeni professor Univerziteta Tokijo u Japanu i bio je director Nacionalne Astronomske observatorije u Tokiju, Japan. On je rekao:
“Veoma sam impresioniran nalaskom istinskih astronomskih činjenica u Kur’anu, i za nas suvremene astronome  proučavanjem malog djela svemira. Mi smo svoje napore koncentrirali na razumijevanje maloga djela. Iz razloga korištenja teleskopa, mi možemo vidjeti samo male djelove neba bez razmišljanja o cijelom univerzumu. Tako da čitajući Kur’an i odgovarajući na pitanja, mislim da mogu naći svoj budući put za istraživanje univerzuma.”
7) Professor Tejatat Tejasen je predsjedavajući odjela za Anatomiju na Univerzitetu Chiang Mai na Tajlandu. Ranije je bio dekan Medicinskog fakulteta na istom univerzitetu. Tokom osme saudijske konferencije o Medicini u Rijadu, S.Arabija, profesor Tejasen je ustao i rekao:

“Tokom protekle tri godine, postao sam zainteresovan za Kur’an… Na osnovu mojih studija i onoga što sam naučio na ovoj konferenciji, vjerujem da sve što je evidentirano u Kur’anu prije 1400 godina mora biti istina, koja može biti dokazana znanstvenim načinima. Pošto Poslanik Muhamed, s.a.v.s, nije mogao čitati ni pisati, Muhamed je morao biti glasnik koji je prenosio ovu istinu, koja je njemu objavljena kao prosvjetljenje od onoga tko je pravi stvoritelj. Ovaj stvoritelj mora biti Bog. S toga, ja mislim vrijeme je sada da se izgovori La ilaha illa Allah, nema drugog Boga osim Allaha, Muhamed je Allahov Poslanik. Na kraju, moram čestitati na izvrsnoj i uspješnoj organizaciji ove konferencije…Na dobitku sam ne samo sa znanstvene tačke gledišta i religijske tačke gledišta, već zbog prilike da upoznam mnoge poznate znastvenike i da steknem nove prijatelje među učesnicima. Najvrijednija stvar koju sam dobio dolazeći ovamo je svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhamed Allahov Poslanik, i da sam postao musliman.”

Nakon svih ovih primjera koje smo vidjeli o znastvenim čudima u Kur’anu i svih ovih komentara znastvenika, zapitajmo se slijedeće:
  • Da li može biti slučajnost da sve ove nedavno otkrivene znastvene informacije iz različitih oblasti su spomenute u Kur’anu, koji je objavljen prije 14 stoljeća?
  • Da li je Kur’an mogao napisati Muhamed, s.a.v.s, ili bilo koje drugo ljudsko biće?
Jedini mogući odgovor je da je Kur’an morao biti pisana riječ Boga, objavljena od Boga.
IslamBosna.ba

Fusnote:

[1] Napomena: Zanimanje svih znanstvenika na ovoj web stranci je zadnji put ažurirano 1997 godine.

[2] Sahih Muslim #2643, i Sahih Buhari #3208.

[3] Sahih Muslim #2645.

[4] Poslanik Muhamed, s.a.v.s, je bio nepismen. Nije znao ni čitati ni pisati, ali je diktirao Kur’an svojim pratiocima i naložio nekima od njih da zapisuju.