Sumnjive prodaje

Samo u sadašnjem registru, koji vodi Agencija za privatizaciju u FBiH, bh. kompanije raspolažu sa oko 400 objekata van naše države, čija se knjigovodstvena vrijednost mjeri stotinama miliona KM.

Imovina se, još od završetka rata, krčmi na sumnjiv način, baš kao i što razni advokati i konsultantske kuće uzimaju milione maraka za izradu tužbi i navodne naplate dugova.

Prema Zakonu o početnom bilansu preduzeća i banaka FBiH, sva njihova imovina koja se prije rata nalazila van BiH sada pripada Federaciji, bez obzira na to radilo se o privatiziranim ili državnim kompanijama ili bankama.

– Za problem što direkcija nema direktora i NO odgovoran je premijer Mustafa Mujezinović, jer je sva zakonska procedura okončana još u septembru prošle godine. No, premijeru, a i još nekim koalicionim partnerima, ne odgovara da instituciju vodi najbolje rangirana osoba, a to je Dragan Kovačević, nekadašnji viceguverner Centralne banke BiH. Valjda misle da to može raditi neki sektor pri Agenciji za privatizaciju – kazao je za naš list ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda.

Angažman eksperata

Kao primjer da se hitno mora nešto promijeniti on navodi slučaj naplate potraživanja od beogradskog “Progres”, kada je zbog potrebe za nagodbom na kraju 15 miliona dolara dato toj kompaniji, pa će FBiH na koncu dobiti manje od 40 miliona dolara, jer se moraju platiti i advokatski troškovi.

– Ne mislim da će direkcija bolje raditi od našeg sektora u rješavanju ovih problema. To je,  prije svega, političko pitanje, odnosno da je direkcija formirana određenim političkim dogovorima, a ne zbog prijeke potrebe – tvrdi direktor Agencije za privatizaciju u FBiH Enes Ganić.

Inače, direkcija, prema Zakonu, ima isključivu nadležnost za zaštitu i vođenje registra imovine te angažiranje eksperata za svaki problem, ali i nadležnost da, po potrebi, pokreće sporove pred Međunarodnim sudom u Briselu.

U NO žele Mehmedagić i Dedić

Osim Kovačevića, zakonsku proceduru za imenovanje na poziciju direktora Direkcije za pasivni podbilans prošli su još Arif Nanić iz Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i Adnan Delić, član Komisije za državnu imovinu BiH, zaposlen u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

No, mnogo je interesantnija, barem kadrovski, borba za članstvo u NO direkcije u koji su se prijavili i Ramiz Mehmedagić, trenutno član Uprave “Elektroprijenosa BiH”, potom poslušnik prijeratnih policajaca Hilme i Muje Selimovića Edib Bašić, a kandidati su i Šerif Šabotić, Ivan Primorac, Mijo Marušić, Edvin Šarić i direktor Sarajevske berze Zlatan Dedić.

Avaz

Leave a Reply

*

captcha *