Najnoviji projekat kojeg pokreće ovo udruženje je projekat “Škole islama” za mušku populaciju. 

Upoznavanje sa islamskim učenjem, moralnim vrijednostima, kulturom i načinom života kroz program neformalne edukacije.

Udruženje ovaj projekat pokreće u saradnji sa Islamskim pedagoškim fakultetom i doktorima nauka iz različitih disciplina islamskih nauka.

Razlog zbog kojeg je edukacija predviđena samo za muškarce jeste što već postoji identična edukacija za žene, te kako bi izbjegli nepotrebno dupliranje.

S toga, ko želi da nauči više o svojoj vjeri, o svom Poslaniku, o islamskom bontonu, o drugim svjetskim religijama, o historiji islama i još mnogo čemu – onda je ovo prava prilika.

ŠKOLA ISLAMA se sastoji od dvogodišnjeg programa, kojeg sačinjava 12 predmeta, 300 časova, multimedijalne prezentacije i savremen pristup kvalificiranih predavača.

Predviđeno je da se nastava izvodi nedjeljom, a upis i kompletna nastava je besplatna. Starosna dob kandidata je od 15-60 godina.

Prijave za upis mogu se izvršiti na telefon: 061/ 556-411 ili na mail adresu: info@zivot.ba


Nastava počinje 10. oktobra 2010.

Leave a Reply

*

captcha *