IslamBosna.ba – Egipatski Vrhovni kasacioni sud, najveća sudska instanca u državi, donio je odluku kojom je odbaio smrtne presude za 149 osuđenih na smrt u događaju poznatom kao “Događaj Kardasa”. Izvor iz sudstva je prenio informaciju da je “Kasacioni sud, danas, u srijedu, prihvatio žalbe 149 osoba osuđenih na smrt vješanjem i jednog osuđenog na deset godina zatvora u procesu koji je bio medijski poznat kao događaji vezani za Kardasu.”

Kasacioni sud je odluku vratio na ponovno razmatranje i nije odredio datum do kada bi trebalo početi novo suđenje.

U februaru prošle godine, Krivični sud u Gizi osudio je 183 osobe na smrtnu kaznu vješanjem, od kojih je njih 149 bilo već uhapšeni, a 34 je osuđeno u odsustvu, a jednu osobu na desetogodišnju zatvorsku kaznu.

Njih je tužilaštvo teretilo da su 2013. godine, nakon svrgavanja demokratski izabranog predsjednika Muhammeda Mursija i razbijanja demonstracija na Rabi’i i en-Nahdi, kada je ubijeno više hiljada mirnih demonstranata, upali u policijsku stanicu u Kardasi, a u tim događajima ubijena su i dva policajca.