Izmjene i dopune ovog zakona ranije su usvojene u Skupštini, ali zakon je potrebno dopuniti zbog rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH upućenog Ministarstvu za boračka pitanja KS kojim se zabranjuje javna objava ličnih podataka pripadnika boračkih porodica.

Kako se tim rješenjem onemogućava nesmetan rad Ministarstva za boračka pitanja i vođenje postupaka ostvarivanja prava u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca BiH, pristupilo se dopuni važećeg Zakona po hitnom postupku da bi se izbjegle štetne posljedice za pripadnike boračke populacije.

Na dnevnom redu je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama kojim je predloženo da se visina takse na firmu utvrđuje općinskim odlukama i to po zonama koje su također utvrđene općinskim odukama.

Predloženo je, s obzirom da su komunalne takse prihod općine, da se prihod od njih uplaćuje na uplatni račun općine, a ne kako je to do sada bilo na račun Trezora KS.

Također, ovim izmjenama predviđeno je brisanje odredbe kojom je određeno da se taksa povećava za 20 posto u slučaju da obveznik nema sjedište na teritoriji Kantona Sarajevo, što je bilo i u suprotnosti sa Ustavom FBiH i načelom jednakosti.

Bit će razmatrano i nekoliko izvještaja o radu kantonalnih institucija.

(fena)

Leave a Reply

*

captcha *