IslamBosna.ba– Kako mogu služiti svojoj vjeri u svakodnevnom životu? Kako mogu doprinijeti dok obavljam svakodnevne poslove? Ovo pitanje mnogi postavljaju sebi, i ovo je jako dobro pitanje. Poslanik, s.a.v.s., je kazao: Svi ujutro ustaju i prodaju svoju dušu: pa ili je oslobode ili je upropaste.

Stoga se pitamo: Trebam li se usredotočiti na usmjeravanje ljudi na ono što je ispravno? Da li im trebam zabranjivati ono što je pogrešno? Da li mi je bolje da okupim djecu i pomažem im u učenju Kur’ana napamet? Trebam li se umjesto toga baviti nekim humanitarnim radom?

Mi, kao muslimani, svojoj vjeri možemo služiti na više načina. Kada bi svako od nas samo pokušao da izbroji načine na koji lično možemo služiti islamu, mogućnosti bi i dalje bile beskonačne.

Svako od nas mora uzeti u obzir svoje lične sposobnosti, kao i svoje sklonosti i svoju osobnost pri odlučivanju kako može doprinijeti. Ipak, postoje neke opće smjernice koje se odnose na sve i neki doprinosi koje može odmah početi primjenjivati. Za početak možemo pokušati da budemo drugima dobar primjer. To možemo uraditi kroz svoje ibadete, ponašanje prema drugima, i u našem ahlaku. Možemo se potruditi da uvijek budemo obzirni i pravedni. Možemo dati prioritet pravima drugih čak i kada to znači da to bude na uštrb naših prava. Ovo je polazna tačka i najkritičnija.

Sljedeća razina aktivnosti odnosi se na naše postupanje prema našoj porodici i bliskim osobama. Moramo njegovati dobre odnose sa našom rodbinom tako što ćemo im činiti dobro. Naša dužnost je da pozivamo našu porodicu u islam i da ih potičemo da rade ono što je ispravno. Ova dužnost počinje sa našim roditeljima i djecom, onda našom braćom i sestrama i supružnicima, pa onda se odnosi na širu porodicu. Allah kaže, obraćajući se Poslaniku, s.a.v.s.: I opominji rodbinu svoju najbližu. (eš-Šu’ara, 214.)

Nakon objave ovog ajeta, Poslanik, s.a.v.s., je okupio svoju rodbinu i kazao: O skupino Kurejšija, spasite sebe od Allahove kazne. Ja vas od Allahove kazne ne mogu spasiti. O Beni  ‘Abd Menaf, ja vas od Allahove kazne ne mogu spasiti. O Safijja, tetko Allahovog Poslanika, ja te od Allahove kazne ne mogu spasiti. O Fatima, kćerko Poslanikova, traži od mene šta želiš, ali ja te od Allahove kazne ne mogu spasiti. 

Onda moramo obratiti pažnju na naše kolege i saradnike. Trebali bismo im uvijek biti na usluzi, dajući im do znanja da uvijek mogu na nas računati steći ćemo njihovo prijateljstvo i povjerenje. S druge strane, možemo do njih doprijeti ili ih čak uključiti u naša dobra djela. Oni će pozitivnije reagovati ako im ponudimo literaturu ili ih zamolimo da idu s nama na predavanje.

Moramo također obratiti pažnju na naše susjede i zajednice u kojima živimo. Naši susjedi imaju pravo kod nas samim time što su nam susjedi. Moramo poštovati ta prava.  Trebali bismo njegovati dobre međusobne odnose sa susjedima. To nam olakšava da dopremo do njih što se tiče vjere. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ničim ne uznemirava susjeda! On je također rekao: “Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!” Neko reče: “Ko to, Allahov Poslaniče?” Reče: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla!”

Poslanik, s.a.v.s., je jako branio prava susjeda. On je kazao: Kada se razboli – posjeti ga!; kada ga zadesi blagodat – čestitaj mu!; kada ga zadesi nesreća – saosjećaj sa njim!; kada umre – dođi mu na dženazu!; nemoj graditi kuću visoko, kako bi mu pravio zaklon, osim ako ti on dozvoli; nemoj ga uznemiravati mirisom iz svoga lonca, osim da i njemu uspeš od toga!; ako kupiš voća – udijeli mu od toga, a ako to nisi u mogućnosti onda unesi u kuću a da on ne vidi; i neka tvoje dijete s tim u ruci ne izlazi u dvorište, da  dijete susjeda ne bi poželjelo isto.

U pažnju prema susjedstvu ubraja se i uključivanje u aktivnosti lokalne džamije. Naravno, trebamo biti redovni na namazima. Također bismo trebali izdvajati i svoje vrijeme za džamije, trebali bismo, koliko možemo, učestvovati u džamijskim aktivnostima. Važno je da proširimo svoje vidike i upoznamo se sa problemima sa kojima se suočava muslimanski svijet. Svako od nas može aktivno učestvovati barem u jednom od tih problema. To može biti i pridobijanje medijske pažnje na neku stvar koja je važna muslimanima ili pridobijanje saosjećanja za patnju muslimana u nekom dijelu svijeta. Također biti u obliku poticanja onih koji su počašćeni sa bogatstvom i blagostanjem da pomognu onima u potrebi. To može biti štampanje i dijeljenje korisne islamske literature.

Molim Allaha da nas počasti da Mu služimo u svim aspektima naših života.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Selman el-Auda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba