IslamBosna.ba- Mnogi od nas misle da možemo živjeti ovaj život kako želimo, a onda da u trenutku smrti samo izgovorimo ‘la illahe illallah”. Ali, u trenutku smrti, jezik ne može izgovoriti ništa drugo osim što srce naredi. Šta god da je u srcu ono će tada izaći.

Ukoliko je srce bilo puno ljubavi jedino prema dunjaluku, onda će to i govoriti.

Ukoliko je srce bilo puno ljubavi prema statusu, ljubavi prema bogatstvu, ljubavi prema stvorenjima iznad  Stvoritelja, to je ono što će i govoriti.

Ukoliko je srce bilo puno ljutnje, ljubomore, mržnje, to će i govoriti.

Ali, ukoliko je srce bilo puno ljubavi prema Allahu, to će i govoriti. Ako u vašem životu, vaše srce nosi samo ‘la illahe illallah’… da zaista ne postoji utočište, sklonište, božanstvo vrijedno obožavanja osim Njega, onda, tek tada, jezik će dobiti dozvolu da kaže: ‘la illahe illallah Muhammedu resulullah”.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Jasmin Mudžahid

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba