IslamBosna.ba- Prije nekoliko godina klanjao sam teravija- namaz pored jednog jako starog čovjeka. Primijetio sam da se bori da ustane ili da stoji na nogama (tresao se od slabosti), ali je stajao tokom cijele jacija i teravih namaza. Možda mu je neko rekao da sjedne i da se odmori, ali rekli biste mu to u njegovoj odlučnosti da svaki rekat stoji pred Allahom, s.v.t., tokom ramazana, a nije želio sjediti.

Starac me je podsjetio da je nekada mjera koliko nekoga volite trud koji ste spremni da uložite u njih. Ukoliko istinski volimo Allaha, s.v.t., zar ne bismo svi trebali da uložimo taj dodatni trud za Njega?
Da nas Allah uputi da svi uložimo trud i da ga maksimiziramo u posljednjih deset dana ovog mubarek mjeseca, i možda nam Allah oprosti naše grijehe! Kažite amin (O, Allahu, primi našu dovu) iz dubine svog srca!

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Abu Productive

IslamBosna.ba