IslamBosna.ba– U novom izvještaju SAD-a navodi se da Izrael posjeduje 115 nuklearnih bojevih glava u svom tajnom arsenalu oružja za masovno uništenje.
Izvještaj Instituta za nauku i međunarodnu sigurnost (ISIS) iz Washingtona ukazuje na to da je arsenal veći nego što se mislilo, a većih prethodnih procjena navodila je da Izrael ima oko 80 bojevih glava, što je otprilike u rangu sa nuklearnim mogućnostima Indije i Pakistana. Druge procjene anvode da je njihov broje znatno veći, oko 200, naglašavajući tajnost koja nastavlja da obaviija nuklearni program Izraela.
Izvještaj ISIS-a, koji je zasnovan na prethodnim izvještajima i istraživanjma, također navodi da je Izrael proizveo oko 600 kilograma plutonija u Dimona reaktoru u pustinji Negev. Na ovom mjestu se također nalazi i reaktor teške vode, postrojenje za proizvodnju goriva i postrojenje za odvajanje plutonija, a sve ih je 1950-ih i ranih 1960-ih tajno snabdjela Francuska.
Vjeruje se da su SAD, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, pa čak i Norveška, snabdijevale Izrael sa nuklearnim materijalom u to vrijeme, što mu je omogućilo da izgradi tajni, i još uvijek službeno priznati nuklearni arsenal, kao ni da potvrde ili negiraju svoje zalihe.
Prema izvještaju. koji je objavljen na internet stranici Instituta, svaka nuklearna bojeva glava nosi između tri do pet kilograma plutonija. Izvještaj otkriva da je Izrael počeo razvijati svoj nuklearni program 1963. godine.

Iako dugo vremena već mnogi znaju za program, njegovo postojanje je potvrdila je deklasifikacja nekadašnjih tajnih dokumenata SAD vlade, a njegovo postojanje je otkrio i inženjeru Mordehaju Vanun, koji je zbog toga optužen za špijunažu i proveo 18 godina u zatvoru. Sumnja se da je Izrael izvršio nuklearne testove u Južnoj Africi 1979. godine.

Izrael je šesta zemlja u posjedu nuklearnog oružja, nakon pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a.

IslamBosna.ba