Nadležni organi za izdavanje ličnih dokumenata u BiH su kantonalni MUP-ovi, MUP Republike Srpske i Javni registar Brčko Distrikta, te ambasade i diplomatsko-konzularna predstavništva BiH za građane koji žive u inostranstvu.

Procedura izdavanja putnih isprava odvija se tako što nadležni MUP zaprimi zahtjev građanina, potom od nadležnog općinskog organa (matičnog ureda) traži potvrdu upisa lica u Matičnu knjigu rođenih i Knjigu državljana u cilju utvrđivanja identiteta, a općinski organ je nadležan za provjeru podataka iz matičnih knjiga.

Tek nakon provjere identiteta lica koje je podnijelo zahtjev za putnu ispravu, nadležni organ Agenciji dostavlja elektronski nalog za personalizaciju pasoša. Svaki nalog za personalizaciju pasoša obrađuje se prema utvrđenoj dinamici, a personaliziran pasoš se u nadležni MUP-a isporučuje najkasnije u roku od sedam dana od dana dostavljanja zahtjeva.

Imajući u vidu sadašnju situaciju, Agencija će do 1. septembra organizirati i vanredne isporuke personaliziranih pasoša prema MUP-ovima u zavisnosti od kapaciteta.

Agencija je već danas počela sa vanrednim isporukama odštampanih pasoša, saopšteno je iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH-IDDEEA .

(Svevijesti.ba/Fena)

Leave a Reply

*

captcha *