IslamBosna.ba- Islamsko vijeće Sirije kojim predsjedava šejh dr. Usame er-Rifa’i donijelo je fetvu u kojoj dozvoljava učešće Turske u vojnim akcijama na sjeveru zemlje protiv terorističke organizacije ID, koja je u ovoj fetvi opisana kao “skupina haridžija koja je pomiješala ekstremizam sa vjerovanjem, djelima i riječima.”

U fetvi se također ističe da je ova organizacija “postala instrument u rukama neprijatelja Allahovih preko koje oni ostvaruju svoje ciljeve i nanose štetu sirijskom džihadu.” U fetvi još stoji: “Ukoliko je neka klasična ulema proglasila prve haridžije nevjernicima, i pored toga što oni nisu sarađivali sa neprijateljima islama u tom vremenu poput Perzijanaca i Bizantinaca, šta bi tek rekli kada bi vidjeli IDIŠ i njegove postupke, posebno nakon što odbijaju da se donese sud u stvarima u kojima se razilaze s ostalim mudžahidima.”

Govoreći o turskoj vladi, ulema sirije ističe: “Od prvog dana je turska vlada stala uz potlačeni sirijski narod, bila je uz njega kada su ga se odrekli i bliski i daleki i neprijatelji i prijatelji. Kada je sirijski narod protjeran iz svojih domova, Turska je bila prva koja je otvorila vrata i prihvatila ovaj potlačeni narod.”

U fetvi se također navodi da je “saradnja s Turskom na putu uništenja ID jedan od najvećih oblika dobročinstva i bogobojaznosti. Uništenje IDIŠ-a je jedna od najnužnijih potreba u Siriji koja za sobom povlači prestanak prolijevanja krvi mudžahida i uzurpacije njihovog imetka.”

“Turska vlada neće tražiti našu dozvolu da uradi ono što je njen interes u borbi protiv terorista IDIŠ-a i komunista PKK-a ali naše učestvovanje, davanje podrške i koordinacija sa Turskom u ovoj akciji je od velikog interesa za sirijski narod,” navodi se dalje u fetvi.

IslamBosna.ba