IslamBosna.ba- Već neko vrijeme pozivi na bojkot izraelskih proizvoda su predmet rasprave na islamskim forumima i raznim internet stranicama. Površnost, ili bolje rečeno odsutnost, pravnog stanovišta (šerijata)  u većini ovih rasprava je užasna. Pokušat ću pojasniti pitanje iz različitih uglova analizirajući argumente onih  koji su protiv bojkota.

Prvo- Bojkot ne podrazumijeva kraj sam po sebi. Ukoliko ima dovoljno dokaza o njegovoj učinkovitosti, onda je ono sredstvo za nanošenje ekonomske štete neprijatelju. I samim tim nije potrebno da ima dokaz iz prakse Poslanika, s.a.v.s., i njegovih ashaba. Sve što je potrebno jeste da bude dopušteno po sebi, a završetak će na kraju biti plemenit.

Jedan od takvih primjera je linija koja je utkana u tepisima mesdžida koja omogućava ljudima da poravnaju safove. Ove linije nisu postojale za vrijeme Poslanika, s.a.v.s., ali zapovijed da se safovi poravnaju je postajala. Poslanik, s.a.v.s., je ravnao safove tako što su pribijali ramena jedan do drugog dok ne bi na kraju bili usklađeni. Sada imamo linije na tepisima i nema ništa loše u tome jer su one samo sredstvo da bi se ispunio pravni i propisani kraj.

Ovo  ukida argument onih koji se protive bojkotu izraelskih proizvoda pod isprikom da to nije praksa ashaba i selefa.

Drugo- U sunnetu ima presedan za ekonomsko bojkotovanje neprijatelja U slučaju  Sumame ibn Usala, r.a., koji je bio jedan od poglavica plemena Jamama, kada je prihvatio islam on je uveo embargo mekkanskim paganima, sve dok nisu teško pogođeni embargom molili Poslanika, s.a.v.s., da zbog srodstva moli Sumamu da podigne embargo. (Prenosi El-Buhari, 4372, Muslim 1764 u El-Behejki 9/66).

Jedina razlika je u tome što je Sumama bojkotovao prodaju robe njima, a sada se bojkotuje kupovanje robe od njih, a u suštini to su dvije strane jedne iste ekonomske kaznene mjere.

Treće: Pojedina braća navode hadis u kojem Poslanik, s.a.v.s., i njegovi ashabi trguju sa mušricima, kao dokaz za tvrdnju da je ‘zabranjeno’ trgovati sa njima.

Nema sumnje da hadis dokazuje opću dozvoljenost ali ako odustajanje od dopuštenoga djela može biti sredstvo postizanja plemenitog cilja onda je pravno ispravno odustati jer onda postaje sredstvo za postizanje željenog cilja.

Ako se slažemo da je nije zabranjeno trgovati sa njima na osnovu navedenog hadisa da li to znači da nije čak ni nepoželjno?

Četvrto: Pojedina braća citiraju Šejh el-Fevzana ‘kupovina ovih proizvoda se ne može spriječiti osim ukoliko naredbu ne izda vladar…“

Prije svega naredba vladara se tiče onih koji žive u Saudijskoj Arabiji ali šta je sa onima koji žive na primjer u Velikoj Britaniji, kojeg vladara bi oni trebali slijediti?

Drugo, izjava šejha je u vezi američkih proizvoda, a ne izraelskih. Što se tiče izraelskih proizvoda oni ne ulaze u Saudijsku Arabiju, pa stoga naredba vladara postoji.

Peto: Postoji vrlo važan aspekt ovog pitanja za koji sam uočio da ga niko ne spominje: To da je kupovina ukradene robe HARAM ako je poznato da je ukradena. A budući da je Izrael ilegalno oduzeo i okupirao palestinsko zemljište, proizvodi sa tog zemljišta i njezini prirodni resursi se, dakle smatraju uzurpiranim i ukradenim.

Na primjer:

Eden springs- flaširana voda dolazi iz okupirane Golasnske visoravni

Jaffa narandže i Medjool hurme rastu na zemlji koja je ukradena i oduzeta Palestincima

Pa kako se onda kupovina ukradenih palestinskih prirodnih resursa smatra dopuštenom? Oni koji daju bjanko izjave protiv bojkota trebaju se stidjeti sami sebe što legaliziraju kupovinu ukradene robe!

Kako znati da li su proizvodi izraelski ili ne? Dovoljno je pogledati bar code. Ako počinje sa 729 onda je izraelski proizvod, koji je najvjerovatnije napravljen na ukradenoj palestinskoj zemlji i/ili od ukradenih palestinskih prirodnih resursa. (vidi)

Šesto: Veliki broj osoba koji zagovaraju bojkot objavljuju duge spiskove brendova i kompanija koje, navodno, imaju veze sa Izraelom ili koje su, navodno, u vlasništvu Jevreja. Pokušavati bojkotovati sve ove robne marke i kompanije je jako težak zadatak koji ima vrlo malo šanse, ako ih i ima, da ostave konkretan utjecaj na Izrael.

Da bi bojkot postigao učinak onda se moramo fokusirati i koncentrisati na ono što najviše boli Izrael. Za ovo je potreban profesionalan savjet. Palestinski BDS (Boycott, Divestment, Sanctions /Bojkot, neinvestiranje, sankcije) igra bitnu ulogu po ovom pitanju: www.bdsmovement.net

Trebali bismo se uključiti u njihovu kampanju i resurse kako bismo naučili kako postići efektivan učinak.

Allah najbolje zna!

Autor: Šejh Nabil ebu Ishak es-Sindi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba