IslamBosna.ba – Prenosi se da je imam Ahmed b. Hanbel imao komšiju koji je bio veliki grješnik. Čovjek koji se u potpunosti odao grijehu i nepokornosti Uzvišenom Allahu. Jednoga dana taj čovjek je došao u halku kod imama Ahmeda i nazvao selam. Vidjevši ga, imam Ahmed mu je samo ovlaš odgovorio, i okrenuo se od njega. Nije ga želio gledati.

Čovjeka je to povrijedilo, te reče imam Ahmedu: “O Ebu Abdullah, zašto se okrećeš od mene? Ja sam se popravio i prestao sam biti nepokoran Uzvišenom Allahu.”

Imam Ahmed ga upita: “Kako se to desilo?”

Čovjek mu ispriča: “Usnio sam jednom san, kako Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjedi na nekoj uzvisici, a okolo njega sjedimo mi ljudi. Bila je velika masa ljudi. Onda je svako od ljudi ustajao i prilazio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i tražio od nejga da dovi za njega. Svi su se izredali, ostao sam samo ja. Zbog svojih grijeha stidio sam se prići Poslaniku. Na to me Poslanik, s.a.v.s., pozva: ‘O čovječe, šta je s tobom? Zašto ne dođeš kao i ostali ljudi?’ Ja rekoh: ‘Allahov Poslaniče, ja se stidim brojnih grijeha i nepokornosti koje činim.’ Tada mi Poslanik, s.a.v.s., u snu kaza: ‘Priđi, jer ti nisi psovao moje ashabe.’ Od tog trenutka ja sam se promijenio i prestao sa grijehom” – ispriča čovjek.

Na to je imam Ahmed rekao: “Upamtite ovo i prepričavajte ovaj slučaj, jer je ovo od koristi ljudima.”

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba