U izvještaju se ističe da su Romi i dalje posebno osjetljiva populacija koja je predmet raširene diskriminacije, kao i da se povratak izbjeglica i raseljenih lica i dalje smanjuje sa veoma malo napretka i uz polovična rješenja, uključujući romske izbjeglice sa Kosova.

HRW navodi da BiH još nije sprovela presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci kojom se traži ustavna promjena da bi se uklonila diskriminacija.

U izvještaju se napominje da su u BiH Romi posebno ugroženi široko rasprostranjenom diskriminacijom i dodaje da je i dalje premalo romske djece u školama, kao i da je 99 odsto Roma nezaposleno.

Organizacija podsjeća i na napade na novinare i navodi da nije bilo napretka u istrazi prijetnji medijima.

U izvještaju se ukazuje i da je komesar Vijeća Evrope za ljudska prava rekao da BiH nije sprovela preporuke o poboljšanju položaja osumnjičenih za ugrožavanje nacionalne bezbjednosti, javlja Srna.

Što se tiče povratka izbjeglica, usvajanje revidirane strategije 2010. za podršku povratku izbjeglica i raseljenih lica nije skoro ništa pomoglo da se poveća broj povrataka.

Prema podacima UNHCR-a, samo 146 izbjeglica i 177 raseljenih lica vratilo se u svoje prebivalište od prije rata u prvih šest mjeseci 2011. godine.

Polovinom 2011. registrovano je 113.188 raseljenih lica, uključujući oko 7.000 u kolektivnim centrima, od kojih 48.583 u FBiH i 64.359 u RS i 246 u Brčko distriktu.

Smetnje povratku su iste kao prethodnih godina, a to su nedostatak ekonomske šanse u BiH, neriješeno stambeno pitanje i oklijevanje ljudi da se vrate u oblast u kojoj će biti etnička manjina.

U BiH i dalje žive Romi, Aškalije i Egipćani koji su došli sa Kosova sa satatusom privremeno zaštićenih.

UNHCR je saopštio da je u junu 2011. bilo 152 kosovskih Roma u BiH.

 

(Vijesti.ba)

Leave a Reply

*

captcha *