Posmatrano prema regijama, u julu 2012. godine, BiH je najviše robe izvozila u zemlje Evropske unije, te zemlje CEFTA-e.

Sadašnje članice CEFTA su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Srbija i UNMIK/Kosovo.

U mjesecu julu 2012. godine, najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 393,8 miliona KM, što je 56,6 posto od ukupno zabilježenog izvoza u inostranstvo, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 231,6 miliona KM, što je u procentima 33,3 posto od ukupnog izvoza.

Od zemalja EU, BiH je najviše izvozila u Njemačku i to u vrijednosti od 102,9 miliona KM, što je 14,8 posto od ukupno ostvarenog izvoza.

U periodu od januara do jula 2012. godine, BiH je najviše robe izvozila u Njemačku.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u periodu od januara do jula 2012. najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 721,8 miliona KM, što je 15,8 posto od ukupnog izvoza. Od susjednih zemalja, najveći izvoz u istom periodu ostvaren je u Hrvatsku i to u vrijednosti od 694,7 miliona KM, što je u procentima 15,2 od ukupnog izvoza.

Ako se posmatra prema regijama, u periodu od januara do jula 2012, BiH je najveći izvoz ostvarila sa EU i sa zemljama CEFTA.

U periodu od januara do jula 2012. najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 2 milijarde 670 miliona KM, što je 58,5 posto od ukupnog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od milijardu 456,1 miliona KM, što je 31,9 posto od ukupno zabilježenog izvoza.

Prema istraživanju Agencije za statistiku BiH, u julu 2012, BiH je najveći uvoz ostvarila sa susjednom Hrvatskom.

U julu 2012. godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 209,6 miliona KM, što je 15,4 posto od ukupnog uvoza. Od susjednih zemalja, značajan uvoz u istom mjesecu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 119,7 miliona KM, što je 8,8 posto od ukupnog uvoza.

Posmatrano prema regijama, BiH najviše robe uvozi iz Evropske unije.

U mjesecu julu 2012. godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 629,8 miliona KM, što je u procentima 46,1 od ukupnog uvoza. Iz zemalja CEFTA uvozeno je u vrijednosti od 346,8 miliona KM, što je u 25,4 posto od ukupnog uvoza.

Od zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 155,6 miliona KM, što je 11,4 posto od ukupnog uvoza.

U periodu od januara do jula 2012, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od milijardu 227,6 miliona KM, što je 14,1 posto od ukupnog uvoza. Od ostalih susjednih zemalja, značajan uvoz u istom periodu je ostvaren iz Srbije i to u vrijednosti od 797 miliona KM, što je 9,2 posto od ukupnog uvoza.

Ako se posmatra prema regijama, u periodu od januara do jula 2012, BiH je najviše uvozila iz EU i to u vrijednosti od 4 milijarde 79,8 miliona KM, što je 46,9 posto od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od dvije milijarde 136,9 miliona KM, što predstavlja 24,6 posto od ukupnog uvoza.

Od svih zemalja EU, u BiH se najviše uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 994,2 miliona KM, što je u procentima 11,4 od ukupnog uvoza.

Generalno gledano, posljednjih mjeseci ove godine zabilježen je blagi rast izvoza robe u Njemačku, dok je zabilježen pad izvoza iz BiH u Srbiju.

U periodu od januara do jula 2012. godine, došlo je do rasta izvoza u odnosu na isti period prethodne godine kod izvoza robe u Njemačku u iznosu od 0,8 posto, dok je zabilježen pad izvoza u Srbiju u iznosu od 24,7 posto, Sloveniju 10,2, Italiju 4 i Hrvatsku 3,8 posto.

S druge strane, posljednjih mjeseci zabilježen je značajan rast uvoza robe iz Njemačke kao i pad uvoza iz Slovenije.

U istom periodu, najveći rast uvoza zabilježen je kod uvoza robe iz Njemačke u iznosu od 8,3 posto i Italije 0,8 posto, dok je došlo do pada uvoza iz Slovenije u iznosu od 4,3 posto, Hrvatske 2,4 posto i Srbije 1,6 posto.

Podsjećamo da je, na primjer, 1990. vanjskotrgovinski bilans Bosne i Hercegovine bio pozitivan, što znači da je zemlja ostvarivala veći izvoz nego uvoz robe.Od 2000. do 2011. godine, BiH svake godine u vanjskotrgovinskom bilansu bilježi negativan saldo od preko pet milijardi KM. Svake godine odnos između uvoza i izvoza je negativan, što jednostavno znači da sve te milijarde konvertibilnih maraka odlaze u inostranstvo.

Sličan trend nastavljen je i u 2012. godini, jer je u prvih pet mjeseci zabilježen negativni bilans.

Prema istraživanju Centra za informatiku i statistiku Vanjskotrgovinske komore, negativni bilans BiH za prvih pet mjeseci iznosi preko 2,5 milijardi KM.

Prema posljednjem istraživanju Agencije za statistiku BiH, BiH je u julu 2012. godine ostvarila ukupan robni promet sa inostranstvom u vrijednosti od 2.061.300 KM, od čega se na izvoz robe odnosi 696,3 miliona KM ili 33,8 posto, a na uvoz 1.364.900 KM ili 66,2 posto ukupne robne razmjene.

Negativan vanjskotrgovinski bilans, ili deficit, koji BiH bilježi godinama negativno djeluje na ekonomiju i društvo, jer podrazumijeva “odliv” novca iz zemlje, odnosno direktan i konkretan gubitak, koji predstavlja razliku vrijednosti izvoza i uvoza.

S druge strane, pozitivan vanjskotrgovinski bilans, odnosno suficit, značio bi “priliv” dodatnog novca u Bosnu i Hercegovinu.

(sutraba)

Leave a Reply

*

captcha *