Pored toga, zbog cijelog postupka dodjele poslova homologacije, Tužilaštvo BiH pokrenulo je istragu protiv Rude Vidovića, bivšeg ministra komunikacija i transporta BiH i aktuelnog zamjenika ministra u ovom ministarstvu, pišu Nezavisne.

Naime, u junu 2009. godine Ministarstvo komunikacija i transporta sa Rudom Vidovićem na čelu raspisalo je javni konkurs za odabir organizacije za obavljane poslova u oblasti homologacije vozila. Na konkurs su se prijavila dva kandidata i to Automotiv centar -centar za vozila (AMC) i Konzorcijum na čelu sa “EIB International”.

Nakon javnog poziva, Vidović imenuje komisiju i propisuje kriterijume za izbor organizacije za obavljanje homologacije, nakon čega ista ta komisija sačinjava rang-listu i ponudu AMC-a ocjenjuje sa 88,4 boda, a Konzorcijum sa 72,9 bodova.

I pored većeg broja bodova, Vidović posao homologacije dodjeljuje Konzorcijumu, ali tu odluku, po žalbi AMC-a, poništava Sud BiH u 2010. godini i nalaže MKT da raniju odluku o dodjeli poslova homologacije poništi i ponovi postupak.

Nakon te presude, Vidović poništava svoju raniju odluku, ali i donosi novu krajem februara 2011. godine, odnosno potpuno istu i posao ponovo dodjeljuje Konzorcijumu.

Nakon toga AMC ponovo podnosi tužbu Sudu BiH, koji polovinom  jula  ove godine ponovo poništava odluku ministra Vidovića i nalaže MKT da donese novu odluku u skladu sa presudom, a najkasnije 15 dana od dana prijema presude.

“Međutim, Ministarstvo nije donijelo odluku u skladu s nalogom suda, tako da homologaciju vozila u BiH trenutno rade nelegalno, jer ne postoji pravni osnov za obavljanje homologacije”, rekao je Aleksandar Milašinović, jedan od direktora AMC-a.

Ovu žalbu uvažava glavni tužilac Tužilaštva BiH i naređuje postupajućem tužiocu da ponovo razmotri sve okolnosti i ukoliko ima osnova otvori istragu protiv Vidovića.

 

(indikatorba)

Leave a Reply

*

captcha *