Prema listu „As-Siyasiyya“, izvori bliski vodećim krugovima u „Hizbullahu“ su izjavili da izdavanje  fetvi nije bila lahka odluka za Hameneia, budući da on shvata da bi njihovi negativni učinci  mogli pogoditi ili Iran ili „Hizbullah“.
Izvori su još dodali: „Fetve su došle kao odgovor Hasanu Nasrallahu, generanom sekretaru „Hizbullaha“. On se obratio Hameneiju u vezi pitanja zakonitosti nastavka „Hizbullahove“ djelatnosti u vezi sa krijumčarenjem droge, te pranjem novca, jer je riječ o kažnjivim djelatnostima u odnosu na libanonski bankovni sistem, a sve sa ciljem finansiranja aktivnosti ove stranke i njenih potreba, koje su u stalnom porastu iz dana u dan.“
Nasrallahovo obraćanje Hameneiju je naišlo na oštre kritike od strane grupe unutar vodećih krugova stranke. Oni smatraju da su, sa jedne strane, aktivnosti vezane sa krijumčarenjem i preprodajom droge, te pranjem novca u suprotnosti sa šerijatom, dok će se, sa druge strane, ime stranke upisati na listu zločinačkih organizacija.

Prema pisanju lista, ova grupa je zatražila od Nasrallaha rješavanje problema vezana za ova dva pitanja, a zatim i definiranje odnosa stranke spram preprodaje droge i pranja novca, na način da isti ne smiju nanositi štetu stranci koja pokušava svim sredstvima da dobije legitimitet u državnim krugovima, kao što je bila posjeta Rusiji prije u  novembru u kojoj je učestvovala i „Hizbullahova“ delegacija, te slična posjeta Kini u kojoj i „Hizbullah“ namjerava učestvovati.

Izvori su dodali da je Nasrallah izvijestio vodeće krugove stranke da je proširenje djelatnosti u vezi preprodaje droge i pranja novca rezultat kriminala koji vlada u libanonskom bankovnom sistemu, zbog čega je stranka bila prisiljena posegnuti za ovakvim djelatnostima, budući da se suočava sa ozbiljnom ekonomskom krizom još od izbijanja globalne ekonomske krize 2008. godine. Kriza je dovela do značajnih nedostataka u iranskom budžetu planiranom za finansiranje društvenih organizacija preko kojeg stranka finansira šiitska udruženja u Libanonu, kao što su škole, klinike, porodice šehida, te pomaganje siromašnih među šiijama.

Unatoč tome, iranska sredstva usmjerena na vojnu moć stranke se nisu smanjila, nego su znatno povećana. Međutim, kako tvrdi Nasrallah, vojna sposobnost stranke, koliko god velika bila, nije garant da će šiije Libanona nastaviti sa lojalnošću stranci, te je zbog toga stranka prisiljena nastaviti ulagati sredstva u socijalnu infrastrukturu šiijske zajednice.

Nasrallah je u ovom kontekstu, braneći svoj stav, dodao da se ekonomska situacija u stranci i među šiijama nezamislivo pogoršala nakon bankrota libanonskog poduzetnika, Salah Izzuddina. Financijski krah Izzuddina je bio razlog gubitka na hiljade stranačkih kadrova, a pogotovo onih najcjenjenijih, te desetina glasova libanonskih šiija koji žive u Libanonu ili dijaspori, koji su preko noći izgubili sav imetak. Takvi su pridruženi popisu ugroženih ljudi kojima „Hizbullah“ mora pomoći u zamjenu za njihovu stalnu lojalnost.

IslamBosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *