Želja organizatora je na sajmu od 27. do 29. septembra okupiti sve značajne proizvođače halal proizvoda, ali i one koji žele pokrenuti postupak certifikacije halal kvalitete. Na SAHAF-u će također učestvovati i proizvođači/dobavljači industrijske opreme kao i firme iz srodnih industrija.

Pored certificiranih proizvođača iz regiona jugoistočne Evrope u posebnim paviljonima bit će predstavljene vodeće svjetske halal industrije, te neki od najznačajnijih svjetskih halal proizvođača hrane iz zemalja kao što su Malezija, Turska, Rusija, zemlje Bliskog Istoka i drugih.

Region jugoistočne Evrope trenutno je najstabilnije i najbolje uređeno halal tržište u Evropi, posebno u oblasti standardizacije i općenito prihvatljivosti halal proizvoda.

Na tržištu je prisutan značajan broj halal certificiranih kompanija koje svoje proizvode plasiraju ne samo na lokalnom i regionalnom već i na halal tržišta diljem svijeta.

Bosna i Hercegovina unutar regiona jugoistočne Evrope zauzima centralnu poziciju jer ima pojedinačno najveće halal tržište i središte je ključnih halal institucija.

SAHAF će omogućiti halal certificiranim proizvođačima i pružaocima usluga da predstave svoju ponudu kako domaćim kupcima, tako i potencijalnim kupcima i distributerima.

U sklopu SAHAF-a 27. septembra planirana je i konferencija na kojoj će učesnici ali i šira javnost biti upoznati sa konceptom halal poslovanja i primjena halal principa u različitim granama industrije.

U konferencijskom dijelu sajma učestvovaće predstavnici bh. agencije za certificiranje halal kvalitete kao i brojni gosti iz raznih dijelova svijeta.

Konferencija ima za cilj da predstavi osnovne principe halala i prednosti koje halal može donijeti pojedinim zainteresiranim stranama: proizvođačima, distributerima, konzumentima, ali i pojedinačnim nacionalnim ekonomijama.

Određujući osnovnu temu konferencije “HALAL – povezivanje vrijednosti: industrija, tehnologija i životni stil”, namjera organizatora je ukazati na to da halal u svojoj suštini predstavlja skup vrijednosti koje su u velikoj mjeri univerzalne i kompatibilne sa sistemima vrijednosti koji leže u osnovi brojnih nacionalnih i međunarodnih propisa i standarda.

Istovremeno halal status proizvoda je preduvjet za plasman na pojedina tržišta, a često je karakteristika koja doprinosi većoj konkurentnosti proizvoda i usluga.

Tržište halal proizvoda raste iz godine u godinu a halal certificiranje je jedna od najaktuelnijih tema u oblasti standardizacije prehrambene proizvodnje. Tako se danas može govoriti o ukupnoj vrijednosti halal tržišta od 635 milijardi dolara.

Uz to važno je istaći da je osim certificiranja prehrambenih proizvođača, veoma aktuelno i certificiranje restorana i hotela.

 

(indikatorba)

Leave a Reply

*

captcha *