Vijeće je odobrilo zahtjev tužilaštva da optužnica bude dopunjena incidentom u selu Bišina od 23. jula 1995. godine u kome je ubijeno 39 Bošnjaka.

General Mladić je o ovoj optužbi trebalo da se izjasni 10. novembra, ali se on, zbog zdravstvenih problema, nije pojavio u sudnici.

Po okončanju “novog stupanja pred sud” radi izjašnjavanja o optužnici, trebalo bi da bude održana statusna konferencija u Mladićevom predmetu.

Vijeće je u petak usvojilo prijedlog tužilaštva da se izvođenje dokaza ograniči na odabranih 106 zločina, umjesto 196, koliko je bilo navedeno u prvobitnoj optužnici. Usvojen je i prijedlog da se broj opština za koje će se izvoditi dokazi sa 23 smanji na 15.

Tužilaštvu je naloženo da izmijenjenu optužnicu i izmijenjeni spisak žrtava podnese u roku od dvije nedjelje od datuma donošenja odluke.

Pretresno vijeće je posebnim nalogom od sekretara suda zatražilo da organizuje detaljni medicinski pregled za optuženog i da se rezultati pretraga dostave vijeću do 6. decembra. Na osnovu izvještaja o fizičkom i psihičkom stanju, vijeće će procijeniti hoće li Mladićevo zdravstveno stanje uticati na pripreme za suđenje.

Od sutra do četvrtka, nastavlja se glavni pretres na suđenju nekadašnjem predsjedniku RS Radovanu Karadžiću. Prošle nedjelje je u ovom predmetu saslušano šest svjedoka, a tužilaštvo namjerava da iduće nedjelje sasluša pet novih svjedoka. Karadžić se proteklih dana u nekoliko navrata požalio na tempo rada, navodeći da ni on više “nema 25 godina” i da njegov tim nema vremena da pregleda sav materijal koji mu je dostavilo tužilaštvo.

Zbog zakasnjelog objelodanjivanja materijala potencijalno oslobađajuće prirode, Karadžić je zatražio da se na dodatno unakrsno ispitivanje pozove 12 svjedoka koji su iskaze dali u vezi sa dijelom optužnice koja se odnosi na opštine u BiH.

U nastavku dokaznog postupka po dijelu optužnice koji se odnosi na događaje u Srebrenici, najprije će biti saslušan vještak optužbe za kulturno nasljeđe Balkana Andrash Ridlmajer, a zatim dvojica pripadnika Holandskog bataljona Unprofora, Paul Hrunevehen i Roger Patelski, koji su od januara do jula 1995. godine bili stacionirani u Potočarima, te australijski patolog Kristofer Lorens i američki vještak sudske medicine Vilijem Hagland.

Od ponedjeljka do petka nastavlja se suđenje nekadašnjim čelnicima MUP RS Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu po optužnici za progone nesrpskog stanovništva iz 20 opština BiH 1992. godine. Portparol tribunala Nerma Jelačić saopštila je da će suđenje biti nastavljeno saslušanjem zaštićenog svjedoka SZ-007 na zatvorenoj sjednici.

Postupak na suđenju bivšim šefovima Službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću biće nastavljen u utorak unakrsnim ispitivanjem svjedoka tužilaštva Manojla Milovanovića koji je bio načelnik Generalštaba Vojske RS tokom relevantnog perioda.Milovanović je svjedočio u aprilu 2010. godine, a Stanišićeva odbrana ga je pozvala na dodatno unakrsno isptivanje o pitanjima u vezi sa bilježnicama generala Mladića i audio snimcima uvrštenim u spis nakon svjedočenja.

U predmetu protiv bivšeg pomoćnika komandanta za obavještajno-bezbjednosne poslove Glavnog štaba VRS, generala Zdravka Tolimira, u ponedjeljak će biti održana konferencija o stanju u postupku.

Dokazni postupak optužbe okončan je u septembru, a Tolimir, koji se sam zastupa, započeće izvođenje dokaza po okončanju zimske pauze u tribunalu, 9. januara 2012. godine. Tolimir je najavio da će njegov dokazni postupak trajati mjesec dana.

(kipba)

Leave a Reply

*

captcha *