Jedan od uvjeta koje je Evropska unija postavila pred BiH kako bi njeni građani slobodno mogli putovati zemljama “evropske elitne zajednice” bilo je i usvajanje Zakona koji predviđa osnivanje Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije u BiH.

Koordinaciono tijelo

Formalno, BiH je ovaj uvjet ispunila u decembru prošle godine. Međutim, već sada je očigledno da će proći dosta vremena dok ova Agencija opravda svrhu svog postojanja i počne funkcionirati u punom kapacitetu.

– U dosadašnjoj praksi pojam korupcije tretiran je samo kroz Krivični zakon BiH. Ovu oblast do sada su istraživali i dokumentovali MUP-ovi, policijske agencije i tužilaštva. Sada dobijamo agenciju koja će se isključivo baviti pitanjima korupcije. Smatram da je ovaj zakon od velike važnosti za društvo u cjelini i da će zasigurno dati pozitivne rezultate u smanjenju korumpiranosti – rekao je za “Dnevni avaz” ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović.

Sredstva za rad Agencije bit će obezbjeđivana iz državnog budžeta, a njeno sjedište Vijeće ministara BiH ovih dana trebalo bi utvrditi.

Šta bi, zapravo, trebao biti zadatak jedne od najvažnijih državnih agencija u BiH? Posljednjih sedmica mogle su se čuti špekulacije da će ova Agencija imati sličnu funkciju kao i Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA).

Međutim, dok je SIPA odgovorna za prikupljanje i obradu podataka od interesa za provođenje međunarodnih i krivičnih zakona BiH, kao i za zaštitu vrlo važnih ličnosti, diplomatsko-konzularnih predstavništava i objekata institucija Bosne i Hercegovine, te diplomatskih misija, Agencija za borbu protiv korupcije osnovana je radi prevencije utjecaja korupcije na razvoj društva, poštivanja osnovnih ljudskih prava, sprečavanja podrivanja ekonomskog sistema i usporavanja privrednog razvoja BiH. Osim toga, Agencija za borbu protiv korupcije, za razliku od SIPA-e, neće biti policijska.

– Ova agencija bit će centralno tijelo koje će koordinirati sva ostala u borbi protiv korupcije u BiH – rekao nam je dopredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta BiH Beriz Belkić.

Širenje ovlasti

Zadaci Agencije bit će da koordinira javne institucije u sprečavanju korupcije i sukoba interesa, da propisuje jedinstvenu metodologiju za prikupljanje podataka o imovinskom stanju javnih službenika, da uspostavlja i vodi baze podataka o njihovom imovinskom stanju, te da javno publikuje informacije o stanju korupcije u BiH.

– Od budućeg menadžera odnosno direktora zavisi koliku će snagu imati ova agencija. Kako bude stasavala, ona će širiti svoje ovlasti. Agencija će u početku imati direktora i dva zamjenika, od kojih će zavisiti sistematizacija radnih mjesta – pojasnio je za naš list koordinator za saradnju sa GRECO-om i pomoćnik ministra sigurnosti BiH Vjekoslav Vuković.

Ovu Agenciju posebno će, kako tvrde iz Ministarstva sigurnosti BiH, karakterizirati transparentnost i javna kontrola, pri čemu niko neće smjeti biti kažnjen ili na bilo koji način trpjeti posljedice zbog prijavljivanja onoga što smatra koruptivnim djelom ili nepravilnostima u propisanim postupcima.

Šta sve direktor smije

Direktor Agencije neće smjeti obavljati nikakve druge funkcije (plaćene ili neplaćene) u privrednom društvu, političkoj partiji ili nevladinoj organizaciji, ne smije biti vlasnik udjela ili dioničar u nadziranoj firmi, niti biti član upravnog tijela, niti kontrolisati firmu, direktno ili indirektno.

Ne smije biti ni na kakvom položaju u drugim javnim i privatnim službama, političkim partijama, niti obavljati bilo kakav posao u domaćim, međunarodnim organizacijama ili lokalnim vlastima.

Avaz

Leave a Reply

*

captcha *