Predstavnik Ministarstva pravde BiH Goran Kučara rekao je da je status BiH u članstvu u programu trenutno još u fazi pregovanja.

“Ministarstvo pravde BiH poslalo je pismo interesa u Brisel i nadamo se da će početkom 2012. godine biti potpisan memorandum o razumijevanju čime će BiH formalno stupiti u ovaj projekat”, rekao je Kučura novinarima u Banjaluci prije početka informativnog dana o mogućnostima korištenja programa “Evropa za građane”.

On je istakao da je građani BiH mogu da apliciraju na raznovrsne projekte, u okviru programa “Evropa za građane”.

“Postoje četiri aktivnosti programa `Evropa za građane`, a to su aktivni građani za Evropu, aktivno civilno društvo u Evropi, zajedno za Evropu i aktivno evropsko sjećanje i kroz ove različite oblasti građani će moći aplicirati”, naveo je Kučura

On je istakao da je uloga Ministarstva pravde da bude kontakt tačka za program “Evropa za građane” u BiH, odnosno određena spona između potencijalnih korisnika u BiH i Brisela, a sva sredstva i cijelokupan program sprovodi EU.

Program “Evropa za građane” je program EU koji putem projekata podržava uključivanje građana u proces evropskih integracija, jačanje evropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, razvijanje osjećaja propadnosti EU, te jačanje međusobnog razumijevanja i tolerancije između evropskih građana. Pravo učešća u programu imaju nevladine i ostale organizacije civilnog društva, lokalni organi vlasti, obrazovne institucije, mreže volontera, sportske orgainzacije i ostale zainteresovane strane.

Ministarstvo pravde BiH i Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH, u saradnji sa EU projektom “Podrška Vladi BiH u procesu evropskih integracija i koordinaciji pomoći Evropske zajednice – Faza III” i projektom “TASCO-kancelarija u BiH” organizovali su danas u Banjaluci informativni dan o mogućnostima korištenja programa “Evropa za građane”.

 

(nezavisnecom)

Leave a Reply

*

captcha *