ÖNEMLI DUA VE ZIKIRLER

<< < (3/19) > >>

Muhamed Dolaku:İftar Duası

İftarda şu dua okunur:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Muhamed Dolaku:Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:"Allah-u Azze ve Celle hangi bir kula; ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet verir de, o kul:

"Allah-u Teala'nın dilediği olur, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır" derse, artık o kul onlar hakkında ölümden başka bir afet görmez."

Kaynak:Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi

Muhamed Dolaku:Arabaya Binerken Okunacak Dua"Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."

Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

Kaynak:Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi

Muhamed Dolaku:
Belli Bir Saatte Uyanmak İçin

Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse,

Kevser sûresini üç defa ve Allah'a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.
Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Aralık 2010

Muhamed Dolaku:Bir Sene Boyunca Haste Olmamak İçin

Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak yedi Fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez.

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Aralık 2010

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Slijedeća stranica

[*] Prethodna stranica