Ilahi sözleri.doc

<< < (73/96) > >>

Muhamed Dolaku:EY EY YAVRULARIM

ilahi ey ey yavrularım sana emanet
gözlerimin yaşı akıp durmasın yalvarım öksüzlügü bildirme
arada boynunu büküp durmasın
imanın ufacık körpe kuzular
degişmezmiş kaderdeki yazılar
ac koymaha kemiklerim sızılar kara toprak beni sıkıp durmasın
onlar hediyemdir sakla yanında
ne olur mezarım göster sonunda giyindir kuşandır

bayram gününde ellerin eline bakıp durmasın

Muhamed Dolaku:Ey rahmeti bol padişah

Ey rahmeti bol padişah
Cürmüm ile geldim sana
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana

Hadden tecavüz eyledim
Günah deryasın boyladım
Malum sana ben neyledim
Cürmüm ile geldim sana

Utanmadım hiçbir zaman
Ettim günah gizli ayân,
Vurma yüzüme el-amân
Cürmüm ile geldim sana

Aslım bir damlacık meni
Halk eyledin ondan beni
Seviyorum rabbim seni
Cürmüm ile geldim sana

Gerçi çoktur fıskı fücûr
Sayılmaz bendeki kusur
Fakat senin adın gafur
Cürmüm ile geldim sana

Günahımla dolar cihan
Sana ayân zâhir nihan
Boldur sende elbet ihsan
Cürmüm ile geldim sana

Adın senin gaffâr iken
Ayıp örten Settar iken
Kime gidem sen vâr iken
Cürmüm ile geldim sana

Doğru bir kulluk etmedim
Rızan üzere gitmedim
Emirlerini tutmadım
Cürmüm ile geldim sana

Milyonlarca etsem günah
Sensin öyle bir padişah
Lâ-taknetû yeter penah
Cürmüm ile geldim sana

İsyanda Kuddusi şedîd,
Kullukta bir battal pelîd
Kesmem senden asla ümîd
Cürmüm ile geldim sana

Kelimeler

Hadsiz: sayısız,
Cürm: günah, isyan, hata
Hadden tecavüz eyledim: Allah’ın koyduğu sınırları aştım, yani günah işledim.
Ayan: açık
El-aman: imdat
Fısk: açıktan işlenen günah
Fücur: günah ve çeşitli uygunsuz işler
Zahir: açık, Nihan: gizli
Gaffar: Günahları affeden
Settar: Günahları, ayıpları örten
La taknetu: Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin âyeti var iken.
Penah: sığınacak yer
Şedid: şiddetli
Battal: işe yaramaz, Pelid: pis, rezil

Muhamed Dolaku:Ey Risalet Tahtının Huşid-i Mah-ı Enveri (Hüseyni)

Ey Risalet Tahtının Huşid-i Mah-ı Enveri
Vey nübüvvet mazharı, ahir zaman Peygamberi

Hak Senin Şanında Levlâk okudu Ya Mustafa
Yani Sensin nur Muhammed Kâinat'ın rehberi

Sure-i Şemsi-d Duha geldi cemalin şanına
Alemi kıldı münevver ba kemalin enveri

Ya RasulAllah şefaat kıl Gazali hasteye
Bir günahkâr ümmetindir, hem kamunun kemteri

Muhamed Dolaku:Ferman

Dedim; ağız bal ile olmaz
Bana sencileyin Sultan gerekir
Dedi : Hal iledir kal ile olmaz
Dinleme özümden fermanı gelse

Dedim : kerem eyle ağlatma beni
Azgın ırmak gibi çağlatma beni
Çölde eşkıyaya kervan gerekir

Dedi: tuzağında bülbüller ötmez
Bin sitem edersin güçlerim yetmez
Dedi : ben avcıyım oklarım bitmez
Elbette avcıya ceylan gerekir.

Eşref Ziya

Muhamed Dolaku:Gaflet ile hakkı buldum diyenler

Gaflet  ile hakkı buldum diyenler,
Er yarın hak divanında bellolur,
Ahrette dahi gördüm diyenler,
Er yarın hak divanında bellolur,

Kiminin adı sofi, kiminin derviş,
Derviş isen kardeş,hak yola çalış,
Gizlice yollardan,sen hakka eriş,
Er Yarın hak divanında bellolur.

Devletluyum  deyu fakire  gülme.
Gülüp denlu denlu gel kem nazar kilma.
Ölüm vardır yahu sen  gafil olma.
Er yarın Hak divaninda belil olur.

Yunuse Emre

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Slijedeća stranica

[*] Prethodna stranica