MUNCHMALLOW sadrži želatin svinjskog porijekla !

<< < (5/7) > >>

crnileptir:Poštovani profesore, obraćam Vam se u vezi s jednim problemom koji, sigurno, muči mnoge muslimane današnjice. čuo sam da ste davali odgovore u vezi s tim, ali nisam čuo tačno šta ste rekli, tako da moja savjest još uvjek nije mirna i ne znam tačno kako da postupam. Naime, radi se o emulgatorima (dodatnim sastojcima u prehrambenim prizvodima). Vama je sigurno dobro poznata ta problematika. Ja sam čuo mnoge fetve i priče u vezi s emulgatorima. Neka braća strogo paze na brojeve na prehrambenim proizvodima ispred kojih stoji oznaka velikog slova E, dok drugi to zanemaruju i misle da to nije neki problem. Ja sam o tome jedno vrijeme vodio računa sve dok nisam čuo jednog našeg imama u Danskoj da svi ti brojevi nisu neki problem, izuzev želatina. Da bih na kraju saznao od brata ..., kojeg Vi poznajete, a koji je kao što znate farmaceut po struci i radi u Kopenhagenu, da ni želatin nije opasan (da ne kažem da nije haram), uz objašnjenje da se preradom dobija druga materija. On analogizira dobivanje želatina iz svinjske masnoće s dobivanjem sirćeta iz vina, pa kako je sirće halal tako je i želatin. To za mene nije logično jer osnovna ili početna sirova materija u slučaju želatina je svinjetina koja je nečista i haram, a kod sirćeta je groždje koje je dozvoljeno - halal.
Molim vas da mi odgovorite na ovo pitanje uz jasno objašnjenje sa dokazima tako da mogu zauzeti konačan stav. Vaš brat u islamu A. č. iz Danske.
U prilogu vam šaljem originalan tekst izvještaja Ministarstva za prehranu Kraljevine Danske u vezi s ovim pitanjem, a koji u prevodu glasi:
Ministarstvo sa prehranu
Osobama koje iz religioznih ili drugih razloga žele da izbjegnu jedenje svinjskog mesa ili životinjskih produkata uopće treba da bude jasno da dodatne materije (tilsćtningsstoffer) mogu biti napravljene sa svinjskom mašću kao sirovinom.
To važi npr. za emulgatore koji se baziraju na masnoći, koji se između ostalog mogu naći u desertima od mlijeka, margarinu, sladoledu i hljebu. Najjednostavniji savjet ljudima, koji ne žele da jedu svinjsku masnoću ili životinjske proizvode jeste da izbjegavaju želatin (gelatine) kao i slijedeće dodatne materije: E 120, 304, 422, 431-436, 445, 470-477, 479b, 481-483, 491-495, 570.
Ako čovjek ne želi da jede životinjske proizvode, npr. od svinje, onda treba da izbjegava emulgator E 471, koji se npr. može naći u suhim kolačima i čipsu.″ (Kraj prevoda.)

Na početku odgovora želim da se zahvalim bratu iz Kopenhagena na pruženim informacijama i nadam se da je originalni tekst precizno preveden.
Problem emulgatora je opći problem s kojim se ljudi suočavaju, pošto postoji realna pretpostavka da su u većoj ili manjoj mjeri štetni po zdravlje. Ono što ja mogu kazati jeste da sve što nije kompatibilno, dakle što ne odgovara ljudskom organizmu i što mu šteti je haram, naravno, spram njegove štetnosti. Nadalje, sve što je šerijatom direktno zabranjeno takođe je haram, kao što je svinjsko meso i proizvodi od svinje, te meso životinja koje nisu zaklane po šerijatskim propisima. Dakle, svi emulgatori koji su životinjskog porijekla mogu biti haram. Postoji mogućnost da se hemijskim procesom status onoga što je inače haram promijeni ukoliko to postane materija koja je u suštini dozvoljena (halal) i u tome je naš farmaceut u pravu. Ipak, ja bih poštovanom bratu, a i svim ostalim preporučio da izbjegavaju emulgatore životinjskog porijekla, jer će jedino tako biti sigurni. Isto tako, preporučio bih da se što više jede svježa hrana i, općenito, izbjegavaju proizvodi koji se hemijskim putem čuvaju od kvarenja. Dakle, poštovani brate, drži se preporuka vašeg Ministarstva za prehranu i izbjegavaj emulgatore animalnog porijekla.


Dr. Šukrija Ramić

crnileptir:Emulgatori iz svinjskog tkiva

Jusuf el-Karadavi

Emulgatori dobiveni mogu biti halal (1)

Pitanje: Stigao nam je spisak imena i brojeva nekih emulgatora koji se koristi u prehrambenim artiklima a za koje se ka�e da su dobiveni iz svinjskih kostiju ili masti. Me�u njima se spominju E422, E153 i mnogi drugi. Molimo vas da nam pojasnite da li je dozvoljeno konzumirati hranu koja sadr�i ove emulgatore.

Odgovor: Nisu svi emulgatori dobiveni iz svinjskih kostiju ili masti automatski zabranjeni, kao �to mnogi misle. Naime ve�ina islamskih pravnika dr�i da kada ne�ist(o�a) do�ivi hemijsku promjenu (istehalet) mijenja se i njena �erijatska norma. Naprimjer, kada se alkohol pretvori u sir�e ili kada ne�ist sagori i pretvori se u pepeo ili je pojede so, kao kada bi upala kakva �ivotinja u solanu - makar to bio pas ili svinja - i kada bi je so potpuno pojela tako da bi nestalo "svinjetine" ili "pa��etine" a ostala samo "slanost". U tom slu�aju je dakle do�lo do promjene osobine i imena te materije, pa se mijenja i �erijatski propis, jer �erijatski propis ovisi o postojanju ili nepostojanju razloga.

Zato o stvarima ne mo�emo suditi na osnovu porijekla. Naime, porijeklo alkohola su gro��e i druge �erijatski dozvoljene tvari. Ali kada su se te tvari pretvorile u tu opijaju�u tvar zaklju�ili smo da je to alkohol i zabranili ga. A kada bi se alkohol dalje promijenio pa postao sir�e zaklju�ili bi da se radi o �istoj i dozvoljenoj tvari.

Mnoge tvari koje su porijeklom od svinjskog tkiva su pro�le proces potpune hemijske promjene tako da vi�e nisu ne�ist niti se na njih vi�e odnosi �erijatski propis zabranjenog svinjskog mesa, kao �to je slu�aj sa �eleom koji se uzima iz kosti �ivotinja uklju�uju�i i svinje. Stru�njaci tvrde, a me�u njima i na� brat dr. Muhammed el-Hevari, da se ova tvar hemijski pretvorila u sasvim drugu materiju. Isti je slu�aj sa nekim vrstama sapuna, pastama za zube i drugim tvarima dobivenim iz svinjskog tkiva a u kojima vi�e nema svojstava svinjetine.

Zbog svega re�enog tra�imo od na�e bra�e znanstvenika i stru�njaka kakav je dr. El-Hevari da muslimanima u Evropi pripreme listu tvari koje su se hemijski pretvorile u druge materije i time postale �iste i halal makar bile porijeklom od svinjetine. Da nas Allah naputi na pravi put.

--------------------------------------------------------------------------
1) Jusuf el-Karadavi, Fi Fiqhi-l-eqallijjati-l-muslime (Kairo: Daru-�-�uruq, 2001)141-42

-----------------------------

Preveo: Mr. Ahmet Aliba�i�

Senad:Navod

The most correct view is that it is haraam even if it has been changed, so long as it originally came from a pig, which is haraam.

Pukovnice, iako se i meni okrece zeludac od pomisli na svinjski zelatin, mislim da su dokazi iz leptirove fetve jaci...zapravo u ovoj tvojoj fetvi i nema nekih dokaza, osim onog sto ionako znamo o svinjetini u najjednostavnijem slucaju.
A situaciju sa promjenom svojstava/formule obradjuje uglavnom bez argumenata (kako direktnih, tako analogije). Cak se ovaj citat direktno kosi sa dozvoljenoscu sirceta.

Aischa:Ist herkömmliche Gelatine Halal?

Die unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle für Halal-Lebensmittel, Halal Control e.K., setzt bei der Prüfung von Produkten standardmäßig u.a. auf die PCR-Analyse, um Tier-DNA [=menschl.Zellen-Makromolekül] in Lebensmitteln nachzuweisen. In 80% der bisher untersuchten Proben konnte damit jeweils sicher DNA [=menschl.Zellen-Makromolekül] der Tierart Schwein nachgewiesen werden. Bereits Anfang 2002 wurde der Test an Produkten wie HARIBO und an Penny-Markt Gelatine-Bären durchgeführt - Testergebnis jeweils: Schweine DNA [=menschl.Zellen-Makromolekül] konnte nachgewiesen werden. Die Herstellung von Gelatine ist ein physikalisch-chemischer Prozess. Da sich noch Schweine-DNA [=menschl.Zellen-Makromolekül] am Ende des Prozesses finden lässt, ist klar: Istihala (Umwandlung) findet nicht vollständig statt. Das Produkt ist Haram.

Selam alejkum

Ovo se moze naci na halal.de odnosno izvor info je ta stranica,samo ja nisam uspjela naci...

..prevod najvaznijeg dijela:

die PCR-Analyse, um Tier-DNA [=menschl.Zellen-Makromolekül] in Lebensmitteln nachzuweisen. In 80% der bisher untersuchten Proben konnte damit jeweils sicher DNA [=menschl.Zellen-Makromolekül] der Tierart Schwein nachgewiesen werden.

PCR-Analiza zivotinjskog dna u prehambenim namirnicama. U 80% do sad pregledanih probi se pokazala dna od svinje.


Mislim da se radi o jednoj starijoj fetvi koju je postavio crnileptir...ako se malo angazujete po googlu nacete odg.


Za sve ostale,citajte na pakovanju sastojke,informisite se putem googla i wikipedie sta koji E broj znaci i sta je taj sastojak ustvari...

 :papa:

rejjan:bombone kiki procito sam negdje da je i u njih kritican zelatin ima te primjese svinjetine..

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Slijedeća stranica

[*] Prethodna stranica