ForumIslamBosnaTražiKontaktŠuraLoginRegistruj se

Privatni kutak

IB - Dućan:

Zadnji tekstovi:

Podrži IB:

Zadnji postovi:

Poruke dana
Aferim dana:
Bezze dana:


Statistika
Poruka: 629022
Tema: 65731
Članova: 52040
Najnoviji član: Harleycoste


Popularno

+  IslamBosna Forum
|-+  Forum na bosanskom jeziku
| |-+  Jezik, kultura i umjetnost (Moderatori: djulbe-secer, valentino)
| | |-+  Ispravimo krivu Drinu zajedno...
0 Članova i 1 Gost citaju ovu temu. « prethodno sljedeće »
Stranica: 1 2 3 [4] Idi dolje Printaj
Tema: Ispravimo krivu Drinu zajedno...  (Čitanja 82671 puta)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #45 u: Februar 01, 2009, 18:33:58 »


M

 
mač - mać
mačak - maćak
maćeha
madež (ben) - mladež
Madžarska/Mađarska
mahanica - manica
mahati; mašem
mahnit
mahnuti, mahnem - manem
mahovina
mahramica/maramica
maj (svibanj)
Majevica; majevički - majevićki
majica - maica
majka, majci (mati) - majki
Makedonija; u Makedoniji - Makedonii
malčice - malćice
malehan/malen
mastionica - mastijonica
materijal - matrijal
medvjed - medjed
međa - meja
međutim
mehaničar - mehanićar
mehak; mekši - mek
mejdandžija - megdandžija
melek - meleć
menđuša/minđuša - minđuha
mijeh - mjeh
mijena - mjena
mijenjati - mjenjati
mijesiti - mjesiti
miješati - mješati
milijarda - miljarda
milijun/milion - milijon
mislilac - mislioc
mišiji - mišji
mjehur
mjenjač - mjenjać
mjera - mira
mjerač - mjerać
mjeriti - mijeriti
mjesec - misec
mjesečina - mjesećina
mjesto - misto
mješavina
mješina
mještan/mještanin - mješćanin
mlijeko - mljeko
mljekara
mm (milimetar) - mm.
mnogo - mlogo
močvara - moćvara
moći, mogu - možem, morem
Modriča - Modrića
moj, moje, moji - moi
molilac - molioc
Mostar; Mostarac; mostarski
motka; na motki - na motci
mračan - mraćan
mreža - mriža
mrijestiti - mrjestiti
mrijeti - mrjeti
mrk; mrči/mrkiji - mrkii, mrći
mučan - mućan
mučenica - mućenica
mučiti; mučenje - mućiti, mućenje
muhetina - muvetina
muka, na muci - na muki
mukati, muče - muće
mutiti; mućenje
muzičar - muzićar
muzika; muzici - muziki
mužjak; mužjački - mužjaćki

*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #46 u: Februar 01, 2009, 18:34:21 »


N

 
nabavljač - nabavljać
načeti, načnem - naćeti, načmem
način - naćin
načiniti - naćiniti
načisto - naćisto
načuditi se - naćuditi se
naći, nađem
naćve - navće
nadijevati - nadivati
nadjačati - nadjaćati
nadlijetati - nadljetati
nadničar - nadnićar, naničar
nadomjestiti
nadrijeti - nadrjeti
naduhati - naduvati
nagal/nagao, nagla
naglas
nagovijestiti - nagovjestiti
naheriti
nahlada
nahočad - nahoćad
naizmjenice/naizmjenično - naizmjenićno
najčešće - najćešće
najednoč - najenoč
najjasniji - najasniji
najjužniji - najužniji
najposlije - najpošlje
najprije - najpre
najzad
nakostriješiti se - nakostrješiti se
naličiti - nalićiti
nalijevo - naljevo
nalivpero - naliv-pero
namijeniti - namjeniti
namirnice - namjernice
namjeriti se
namjernik - namijernik
namjestiti, namješten - namješćen
namještati - namješćati, namiještati
nana/nena - baka
naoblačiti se - naoblaćiti se
naočale/naočare - naoćale, naoćare
naočigled - naoćigled
naočit - naoćit
napadač - napadać
naplaćivati, naplaćujem - naplaćivam
naposljetku - naposlijetku
naprijed - naprjed
naprimjer (npr) - na primjer
naranča/narandža - naranća, naranđa
narječje - nariječje
naručiti - narućiti
naručje - narućje
narudžba - naruđba, porudžbina
nasjeći, nasiječem - nasječem
naslijediti, naslijedim - nasljediti
naslonjača - naslonjaća
nasljedstvo - našljedstvo, nasljestvo
naslijeđe - nasljeđe
nastavnički - nastavnićki
nasuho - nasuvo
natočiti - natoćiti
naučiti - naućiti
navečer - naveče, navećer
navrh
nažalost
nečistoća - nećistoća
nečitak - nećitak
nečovječan - nečoviječan
nečujan - nećujan
neću - ne ću
nedjelja - nedelja, nedilja
neizlječiv - neizljećiv, neizlečiv
nejač, nejači - nejać
neko - netko
nekoliko - njekoliko
nemati - nejmati
ne mogu - nemogu
neobičan - neobićan
neodlučan - neodlućan
nepomičan - nepomićan
nesebičan - nesebićan
nesretnik - nesrećnik
nesvijest - nesvjest
nešto - nješto
nevaljao - nevaljal
neveseo - nevesel
nevrijeme, nevremena - nevrjeme
ničiji - nićiji
nigdje - nigdi, niđe
Nijemac - Njemac
nijemo - njemo
noćas - noćes
noga, na nozi - na nogi
nosač - nosać
nov; noviji - novii
novčanica - novćanica
novčanik - novćanik
novembar (studeni) - november
npr. (naprimjer) - napr.
*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #47 u: Februar 01, 2009, 18:34:59 »


Nj

 
Njemačka - Njemaćka
njemušto - nemušto
njen/njezin, njenih - njenije
njihati, njiham/njišem
njihov - njin
njuška, na njušci/na njuškiO

 
obal/obao
obdan - ovdan
obeščastiti - obešćastiti
običaj - obićaj
običan - obićan
obijest - objest
obijestan - obijesan
obje - obe, obi
objeručke - objerućke
oblačić - oblaćić
oblijetati - obljetati
obnoć - obnoč, ovnoć
obojica - oboica
obojiti - oboiti
oboljeti - oboliti
obračun - obraćun
obraščić - obrašćić
obruč - obruć
ocijediti - ocjediti
ocijeniti - ocjeniti
očajnik - oćajnik
očekivati, očekujem - očekivam
očeličiti - oćelićiti
očerupati - oćerupati
očešljati - oćešljati
očetkati - oćetkati
očev - oćev
očevidac - oćevidac
očigledan - oćigledan
očistiti - oćistiti
očito - oćito
očni - oćni
očnjak - oćnjak
očuh - oćuh
očupati - oćupati
očuvati - oćuvati
očvrsnuti - oćvrsnuti
odahnuti - odanuti
odakle - odaklen
odijeliti - odjeliti
odijelo - odjelo
odijevati - odjevati
odio/odjel - odijo
odjedanput - odjedamput
odjednom - odjenom
odjeljenje - odjelenje, odelenje
odličan - odlićan
odlijepiti - odljepiti
odlučan - odlućan
odlučiti - odlućiti
odmah - odma
odnijeti - odnjeti
odojče - odojće
odoljeti - odoliti
odozgo - odozgor
odrečan - odrećan
odričan - odrićan
odseliti - oseliti
odsjeći, odsiječem - osjeći, osiječem
odsjek - otsjek, odsijek
odskočiti - odskoćiti
odstupiti - otstupiti
odsustvo - osustvo
odsutan - osutan
odšetati - otšetati
odštampati - otštampati
odučiti - odućiti
oduprijeti - oduprjeti
oduvijek - oduvjek
odvlačiti - odvlaćiti
odvojiti - odvoiti
odžačar - ođaćar
odžak - ođak
ogluhnuti - ogluvnuti
ogorčen - ogorćen
ogorjeti - ogoriti
ograničen - ogranićen
ogrjev - ogrev
ogrtač - ogrtać
ohladiti - oladiti
oivičiti - oivićiti
ojačati - ojaćati
okačiti - okaćiti
okorio, okorjela - okorjeo, okorila
okorjeti - okoriti
okrečiti - okrećiti
okrugao - okrugal, okrugo
oktobar (listopad) - oktombar
okuka, na okuci - na okuki
ondje - ondi, onde
onesvijestiti se - onesvjestiti se
opći - opšti
općina - opština
ophođenje - obhođenje
opljačkati - opljaćkati
opredijeliti se - opredjeliti se
orač - orać
orah, mn. Orasi
orao, orla - oro
osamnaest - osamnest, osamnajest
oseka - osjeka
osigurati - obezbijediti
osjećaj - osječaj
osjećati - osječati
oskudijevati - oskudjevati
oslobodilac - oslobodioc
oslobođenje - oslobodženje
osmijeh - osmjeh
osmjehivati se - osmjevati se
osmjehnuti se - osmijehnuti se
osnivač - osnivać
osuđenik
osvajač - osvajać
osvijetliti - osvjetliti
otac, oče, mn. oci/očevi - oće, oćevi
otadžbina - otađbina
otcijepiti - odcijepiti, otcjepiti
otčepiti - odčepiti
othraniti - odhraniti
otimačina - otimaćina
otirač - otirać
otkad/otkada - odkad
otključati - otkljućati
otkopčati - otkopćati, otkovčati
otočanin - otoćanin, ostrvljanin
otočić - otoćić, ostrvce
otprilike - od prilike
otpuštati - otpušćati
otrijezniti se - otrjezniti se
ovaj put/ovoga puta - ovaj puta
ovčar - ovćar
ovčiji - ovčji, ovćiji
ovdje - ovdi, vodi, ovde
ozlijediti - ozljediti
označiti - oznaćiti
*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #48 u: Februar 01, 2009, 18:35:24 »


P

 
pačiji - pačji
pahuljica
pakostan - pakosan
Palčić (iz bajke) - Palćić
pamtiti - pantiti
pamučan - pamućan
pandža - kandža
papuča - papuća
Pariz - Paris
pas, psa, mn. psi - vsi
pastuh - pastuv
pašče - pašće, pahće
patlidžan - patliđan
paučina - paućina
pazuho - pazuvo
pčelinji - čelinji
pečat - pećat
pečenje - pećenje
pečurka, na pečurci - na pečurki
peći, oni peku - oni peču
pendžer - penđer
pepeo - pepo, pepel
petero - petoro
petnaest - petnest, petnajest
pet puta - petput
petsto/pet stotina - pesto
pijaca - pijaka
pijesak - pjesak
pijetao - pjetao
pjega - pljega
pjesma - pijesma, pjesna
pješačiti - pješaćiti
pješački - pješaćki
pješčara - pješćara
pjevač; pjevačica - pjevać, pjevaćica
pjevati - pivati
plač - plać
plaćica - platica
plah
plakati, plačem - plaćem
plamtjeti, plamtjela - plamtila
plavičast - plavićast
plemić; plemićki - plemićski
plesač - plesać
plićak
plijen - pljen
plijeviti - pljeviti
plivač - plivać
ploča - ploća
pločnik - ploćnik
ploha
pluća
pljačka - pljaćka
pljeskati, pljeskam/plješćem
pljuvačka - pljuvaćka
pobijediti - pobjediti
pobjedilac - pobjedioc
pobjednički - pobjednićki
pobjeđivati, pobjeđujem - pobjeđivam
poblijedjeti - pobljedjeti
pocijepati - pocjepati
počast - poćast
počastiti - poćastiti
počekati - poćekati
početak, mn. počeci - poćetak
početi, počnem - počmem
početnica - poćetnica
počistiti - poćistiti
poći, pođem - pojdem
podbuhnuti - podbunuti
podijeliti - podjeliti
podmukao - podmuko
podnijeti - podnjeti
područje - podrućje
podsijecati - podsjecati
podsjeći - potsjeći
podsjetiti - potsjetiti
podsmijeh - podsmjeh
podsmjehnuti se - podsmjenuti se
podstaći/podstaknuti - postaći
podšišan - podšišat
poduhvat - podufat
podupirač - podupirać
poduprijeti - poduprjeti
podvlačiti - podvlaćiti
pogača - pogaća
pogdjekad - pođehkad
pogdjekoji - pođekoji
pogorjeti - pogoriti
pogrešan/pogrješan
pogriješiti - pogrješiti
pohvala - pofala
pohvaliti - pofaliti
pojačati - pojaćati
pokrivač - pokrivać
polahko - polako
političar - politićar
poljoprivreda
pomagač - pomagać
pomiješati - pomješati
pomjerati - pomijerati
ponedjeljak/ponedjeljnik - ponediljak
ponijeti - ponjeti
ponovno/ponovo
poočim - počim
popijevka - popjevka
poprijeko - poprjeko
poredati - poređati
porijeklo - porjeklo
porječkati se - porjećkati se
poručiti - porućiti
posao - poso
posjeći, posiječem - posječem
poslastičarnica - poslastićarnica
poslije - potlje, pošlje, posle
poslijeratni - posljeratni
posljednji - poslednji
posmjehnuti se - posmijehnuti se
postač - postać
poštedjeti - poštediti
potcijeniti - podcijeniti
potočić - potoćić
potpredsjednik - podpredsjednik, potpresjednik
potrepština - potrebština
potrošač - potrošać
potući, potučem, oni potuku - oni potuču
Pounje
povijest (historija) - povjest
pozljeda - pozleda
pračovjek, mn. praljudi - praćovjek
pradjed - prađed
praktičan - praktićan
pratilac - pratioc
preblijedjeti - preblijediti
prebrzo - pribrzo
prečac - priječac
prečaga, na prečazi - na prečagi
prečistiti - prećistiti
predio - predijo
predočiti - predoćiti
predodžba - predođba
predsjednički - predsjednićki
predsjednik - pretsjednik, presjednik
predstavnik - pretstavnik
predškolski - pretškolski
pregorjeti - pregoriti
prehladiti se - prihladiti se
prehrambeni - prehranbeni
prehraniti se - prihraniti se
prekidač - prekidać
prekjučer - prekjuče
prekosutra/preksutra - prekosjutra
prekuhati - prekuvati
premještaj - premješćaj
premještati - premiještati
prenijeti - prenjeti
preoblačiti se - preoblaćiti se
prepirka, u prepirci - u prepirki
prepisivač - prepisivać
preporučiti - preporućiti
prepreka, na prepreci - na prepreki
prepriječiti - preprječiti
presjek/prijesjek - prjesjek
preskočiti - preskoćiti
presvlačiti - presvlaćiti
prešutjeti - prećutjeti
prethodnik - predhodnik
pretplata - preplata
pretposljednji - pretposlednji
pretrčati - pretrćati
pretrpjeti - pretrpiti
pretući, oni pretuku - oni pretuču
preuveličati - preuvelićati
preživač/preživar - preživać
preživjeti - preživiti
prhnuti - prnuti
prianjati - prijanjati
pribadača - pribadaća
Priboj na Limu
priča - prića
pričati - prićati
pričekati - prićekati
pričiniti se - prićiniti se
pričvrstiti - prićvrstiti
Prijedor; Prijedorčanin - Prjedor, Prijedorćanin
prijek; preči - prjek, preći
prijekor - prjekor, prikor
prijesto - prjesto
prijestolnica/prijestonica - prestolnica
prijevoz - prevoz
priključiti se - prikljućiti se
prikopčati - prikovčati
prikučiti - prikućiti
priličan - prilićan
primijeniti - primjeniti
primijetiti - primjetiti
primjećivati - primijećivati
prionuti - prijonuti
pripovijest - pripovjest
pripovijetka, u pripovijeci/u pripovijetki - pripovjetka
pripovjedač - pripovjedać
priređivač - priređivać
pristupačan - pristupaćan
prisustvovati - prisustovati
prištedjeti - prištediti
priučiti se - priućiti se
privlačan - privlaćan
probirač - probirać
probisvijet - probisvjet
problijedjeti - problijediti
procijep/procjep
pročelje - proćelje
pročistiti - proćistiti
pročitati - proćitati
proći, prođem
prodavač; prodavačica - prodavać
prodavaonica - prodavaona
prodrijeti - prodrjeti
proha - proja
prohtjev - prohtijev
prohučati - prohućati
prohujati
proizvođač - proizvođać
prokrčiti - prokrćiti
proljeće - proljetje
proljepšati se - proljevšati se
promaha - promaja
promjenljiv/promjenjiv - promjenjljiv
promočiv - promoćiv
propuh
proračun - proraćun
prosilac, mn. prosioci - prosioc
prosjačiti - prosjaćiti
prosjački - prosjaćki
prosječan - prosjećan
prostirač - prostirać
prostrijeti - prostrjeti
protuha - protuva
proučiti - proućiti
provlačiti - provlaćiti
provrijedniti se - provrjedniti se
prozorčić - prozorćić
prozračiti - prozraćiti
proždrijeti - proždrjeti
prut, pruće - prutje
prvi - najprvi
prvi put - prvi puta
pšenica - šenica
pšenični - šenični
ptica - tvica, tica
ptičiji - ptičji
pučina - pućina
punačak - punaćak
pustiti, pušten - pušćen
puška,u pušci - u puški
put, mn. putevi/putovi
putnički - putnićki
puž - spuž

 
*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #49 u: Februar 01, 2009, 18:35:46 »


R

 
računati - raćunati
račundžija - raćunđija
računica - raćunica
račvast - raćvast
radio, radija - radijo
radioaparat - radio-aparat
Radio-televizija Bosne i Hercegovine (RTVBiH)
radnički - radnićki
rado, radije - rađe
radostan, radosna - radosan
rahatluk - ratluk
rascijepiti - rascjepiti
rashladiti - razhladiti
rasjeći, rasiječem - rasijećem
raskopčati - raskovčati
raskrčiti - raskrćiti
raskućiti - razkućiti
raskuhati - raskuvati
rasti - rast
raščešljati - razčešljati
raščistiti, raščišćen - rasčistiti
raščupati - rašćupati
ravnomjernost - ravnomijernost
razarač - razarać
razastrijeti - razastrjeti
razbijač - razbijać
razbojnik; razbojnički - razbojnićki
razdio/razdjel - razdijo
razdrijeti - razdrjeti
razgovijetan; razgovjetniji - razgovjetan
razgraničiti - razgranićiti
različit - razlićit
razlijegati se - razljegati se
razlučivati, razlučujem - razlučivam
razljutiti se, razljućen - ražljutiti se
razmahnuti
razmjer - razmijer
razočaranje/razočarenje - razoćaranje
razočarati - razoćarati
razriješiti - razrješiti
razrjeđivati - razrijeđivati
razumijevati - razumjevati
razumjeti - razumiti
razvlačiti - razvlaćiti
ražalostiti - razžalostiti
rečenica - rećenica
reći, rečem/reknem
riblji - ribiji
riđ
riječ; rječni - rječ, rič
rijedak; rjeđi - rjedak
rijeka; riječni - rjeka
riješiti - rješiti
rijetkost - rjetkost
rječit - rečit
rječnik - riječnik
rješenje - riješenje, rešenje
rođak - rodjak
rođendan
Rogatica; Rogatičanin; rogatički - rogatićki
ronilac - ronioc
ručak - rućak
ručati - rućati
rudača - rudaća
Rudo, u Rudom - u Rudu
Ruho
ruka, u ruci - u ruki
rukovodilac - rukovodioc
rukovodstvo - rukovostvo
rupčaga - rupćaga
Rzav (rijeka)
*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #50 u: Februar 01, 2009, 18:36:08 »


S

 
sabahile - sabaile
sabah-namaz/sabahski namaz
sač - sać
sačekati - saćekati
safun/sapun
sahat-kula
sahrana
sahraniti
sakupljač/skupljač - sakupljać
samohran
Sandžak - Sanđak
saopćiti - saopštiti
Sarajevo - Sarajvo
sastavljač - sastavljać
savjestan - savjesan
sazviježđe - sazvježđe
sažaljenje - sažalenje
sebičan - sebićan
sedamnaest - sedamnest, sedamnajest
sedžada - seđada, serdžada
sedžda - seđda
selo; selce/seoce
seljački - seljaćki
septembar (rujan) - september
sevab/sevap
shvaćati - svaćati
sijač - sijać
siječanj (januar) - sijećanj
sijed; sjeđi - sjed
sijedjeti - sijeđeti
sijeliti - sjeliti
sijelo - sjelo
sijeno - sjeno
sijevati - sjevati
siledžija - sileđija
sinčić - sinćić
sinoćni/sinoćnji - sinošnji
siroče - siroće
siromah, mn. siromasi - siroma
sirota - sjerota
sitničav - sitnićav
sječa - sjeća
sječivo - sjećivo
sjećati se
sjeći, siječem - sječem
sjedalo
sjedište - sjedišće
sjediti/sjedjeti - sidjeti
sjednica - sjenica
sjekira - sikira
sjemenjača - sjemenjaća
sjenka, u sjenci - u sjenki
sjesti, sjedem
sjever
sjeveroistočni - sjeveroistoćni
skakač - skakać
skeledžija - skeleđija
skijati se - smučati se
Skoplje
skraćivati, skraćujem - skraćivam
skretničar - skretnićar
skuhati - skuvati
skupljač - skupljać
Slaven - Sloven
slavuj - slavulj
slezena - sljezena, šljezena, slezina
sličan - slićan
sličnost - slićnost
slijedeći/sljedeći - sledeći
slijetati - sljetati
slijeva - s lijeva
slika, na slici - na sliki
sloga, u slozi - u slogi
slomiti, slomim - slomijem
slušalac - slušaoc
sljeme - šljeme
sljepočnica - sljepoćnica
sljez - šljez
sljubiti - šljubiti
smijeh - smjeh
smijeniti - smjeniti
smiješak - smješak
smiješan - smješan
smio/smjel - smjeo
smjesta
smjeti
smračiti se - smraćiti se
smrdjeti - smrditi
snabdijevati - snadbijevati
snabdjeti - snadbjeti
snijeg, mn. snijezi/snjegovi - šnjegovi
sniježiti - snježiti
so - sol
s obzirom - obzirom
sočivo - soćivo
somun - samun
spanać - španać
spavaćica (haljina)
spjev - spijev
sporazumjeti se - sporazumiti se
sport - šport
spriječiti - sprječiti
srčan - srćan
srdžba - srđba
srebren - srebrn
Srebrenica; srebrenički - srebrenićki
sredstvo - srestvo
Srem/Srijem
sretan - srećan
srodstvo - srotstvo, srostvo
stadion - stadijon
stambeni - stanbeni
star; stariji - stari, starii
starački - staraćki
Stari Slaveni - Stari Sloveni
starješina - starešina
starjeti - stariti
stećak, mn. stećci
stidjeti se - stiditi se
stijena - stjena
stijesniti - stjesniti
stiskati, stiskam/stišćem
sto - stol
sto/stotina
stočarstvo - stoćarstvo
Stolac, iz Stoca; stolački - stolaćki
stolnjak - stonjak
stomačni - stomaćni
strahota
stranputica - stramputica
stravičan - stravićan
strelica/strjelica - strijelica
strijela - strjela
strijeljati - streljati
strog; strožiji - strožji
stručan - strućan
stup - stub
Subhija - Suphija
subjekat/subjekt
sudac/sudija
sudski - suski
suđe - sudje
suh; suhlji/suši - suv, suvlji
suhoća - suvoća
suhoparan - suvoparan
sumahnut - sumanut
sumnjičiti - sumnjićiti
sunčan - sunćan
susjedstvo - susjestvo
susnježica - sušnježica
svačiji - svači
svagdje/svugdje - svagdi, svađe
svako - svatko
sve - svo
svečanost - svećanost
svidjeti se - sviditi se
svijeća - svjeća
svijest - svjest
svijet, mn. svjetovi - svjet
svijetao; svjetliji - svjetao
svijetleći/svjetleći
svijetliti - svjetliti
svijetlozelen - svjetlozelen
svjećica
svjedodžba - svjedođba
svjedočiti - svjedoćiti
svjestan - svjesan
svjetiljka - sjetiljka
svjetina - sjetina
svjetionik - sjetionik
svjetlost - svijetlost
svjetski - svjecki, svijetski
svjež - svijež
svlačionica - svlačiona
svlačiti - svlaćiti
svrab - srab
svrbjeti - svrbiti, srbjeti
svrdao/svrdlo - svrdo

 
*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #51 u: Februar 01, 2009, 18:36:24 »


Š

 
šaljivčina - šaljivćina
šaptač - šaptać
ščepati - sčepati
šćućuriti se - sćućuriti se
šećer - šeker
šehid - šehit
šesnaest - šesnest, šesnajest
šeststo/šest stotina - šesto
šeširdžija - šeširđija
šezdeset - šeset
šipka, u šipci - šivka
širok; širi
Španija - Španjolska
špijun - špiun
štap - šćap
štedionica - štediona
štedjeti - štediti
šutjeti - šutiti, ćutati
Švicarska - Švajcarska
*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #52 u: Februar 01, 2009, 18:36:44 »


T

 
tačan - taćan, točan
tačka, u tačci/u tački - taćka, točka
takmičiti se - takmićiti se
također - takođe
Tale Ličanin - Budalina Tale
tamničar - tavničar
tečaj - tećaj
tečić/tetić - tećić
tečnost - tećnost
teferič - teferić
tehničar - tehnićar
teka - sveska
tetka, tetki - tetci
tetrijeb - tetreb
težak teška; teži
tih; tiši
Tihi okean - Tihi ocean
tijelo - tjelo
tijesan - tjesan
tisuća (hiljada)
tjedan (sedmica)
tjemenjača - tjemenjaća
tjerati - ćerati
tkati; tkam/tkem - čem
tobdžija - topdžija
točak - toćak
točiti - toćiti
topal/topao
tračak - traćak
tragično - tragićno
tramvaj - tranvaj
Travnik; travnički - travnićki
trbuh
trčati - trćati
Trebišnjica - Trebišnica
treptjeti - treptiti
trgovački - trgovaćki
trideset - tridest
trijebiti - trjebiti
trijezan; trezniji - trjezan
trinaest - trinest, trinajest
triput/tri puta
trista/tristo
trojica - troica
trpjeti - trpiti, trpljeti
truhlež - trulež
truhnuti - trunuti
trunčica - trunćica
tučak - tućak
tući, oni tuku - oni tuču
tuđina
tuga, u tuzi - u tugi
tumač - tumać
Turčin, mn. Turci - Turćin
tužilac - tužioc
tvornički - tvornićki
tvrd; tvrđi
tvrđava
tzv. (takozvani)

 
*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #53 u: Februar 01, 2009, 18:37:09 »


U

 
ucijeniti - ucjeniti
učen - ućen
učenički - ućenićki
učenik; učenica - ućenik, ućenica
učenje - ućenje
učestvovati - učestovati
učionica - učiona
učitelj - ućitelj
učiteljica; učiteljicin - učiteljičin
učiti - ućiti
učlaniti se - ućlaniti se
učtiv - ućtiv
učvrstiti, učvršćen - ućvršćen
udavača - udavaća
udesno
udio/udjel, udjela - udijo
udžbenik - uđbenik
ugao - ugo
ugnijezditi se - ugnjezditi se
ugrijati
ugruhati se - ugruvati se
uhapsiti - uhavsiti
uhljebiti
uho - uvo
uhvatiti - ufatiti
ujednačiti - ujednaćiti
ukočiti se - ukoćiti se
ukoričiti - ukorićiti
ukratko
uličar - ulićar
ulijeniti se - uljeniti se
umalo
umijesiti - umjesiti
umjestan - umjesan
umjesto
umjeti, umijem - umim
umjetnost
umrijeti - umrjeti
unuče - unuće
uočiti - uoćiti
uopće - uopšte
upotrijebiti - upotrebiti
uprijeti - uprjeti
uprostiti, uprošćen/uprošten
uračunati - uraćunati
uručiti - urućiti
useljenje - uselenje
usidjelica - usidelica
uskočiti - uskoćiti
uslijed/usljed - ušljed
uspjeh
utočište - utoćište
utrostručiti - utrostrućiti
uvečer - uveče
uveličati - uvelićati
uvijek - uvjek
uvjerljivo - ubjedljivo
uvjet - uslov
uvrijediti - uvrjediti
uvući, oni uvuku - oni uvuču
uzao,uzla - uzo
uzdahnuti
uzrečica - uzrećica
uzvičnik - uzvićnik
*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #54 u: Februar 01, 2009, 18:37:30 »


V

 
val (talas)
valjda - valda
vanbračni - vanbraćni
večer - veče
večerati - većerati
Večernjača (zvijezda) - Većernjaća
veličina - velićina
velik; veći - velki
Velika Kladuša
veseo - vesel
veslač - veslać
vidjeti - viditi
vihor - vijor
vihoriti se - vijoriti se
vijeće - vjeće
vijek - vjek
vijenac - vjenac
vijest - vjest
violina - vijolina
Visoko; Visočak; visočki - visoćki
Višegrad; Višegrađanin; višegradski - višegraski
vječnost - vjećnost
vjenčati se - vjenćati se
vjera - vira
vještački - vještaćki
vjetrenjača - vjetrenjaća
vjeverica - jeverica
vježbaonica - vježbaona
vladalac - vladaoc
vo - vol
vočić - voćić
voćka, na voćci/na voćki
voljeti - voliti
vozač - vozać
vrabac - rabac, vrebac
vradžbina - vrađbina
vreti, vrijem/vrim - vrem
vrh; vrščić - vršćić
vrijedan; vredniji - vrjedan
vrijeđati - vrjeđati
vrijeme - vrjeme
vrištati - vrišćati
vršilac - vršioc
vrtjeti - vrtiti
vrvjeti - vrviti, vrvljeti
vučica - vućica
vučjak - vućjak
vući, oni vuku - oni vuču

*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #55 u: Februar 01, 2009, 18:37:49 »


Z

 
začahuriti - začauriti
začarati - zaćarati
začas - zaćas
začelje - zaćelje
začepiti - zaćepiti
začin - zaćin
začuditi se - zaćuditi se
začuti - zaćuti
zadah
zadatak, mn. zadaci - zadatci
zadihati se
zadrhtati
zaduha - zaduva
zadužbina - zadudžbina
zagonetka, u zagoneci/u zagonetki - u zagonetci
Zagreb; Zagrepčanin - Zagrebčanin
Zahladiti
zahtijevati - zahtjevati
zahtjev - zahtijev
zahvaliti - zafaliti
zajedno - zajeno
zakačiti - zakaćiti
zaliv/zaljev
zaključak - zakljućak
zakuhati - zakuvati
zamahnuti
zamrijeti - zamrjeti
zanijeti - zanjeti
zao; gori
zapovijedati - zapovjedati
zarez - zapeta
zahrđati - zarđati
zaselak, mn. zaselci/zaseoci - zaseok
zasjedanje - zasijedanje
zastrijeti
zašećeriti
zatočenik - zatoćenik
zauhar - zauvar
zauvijek - zauvjek
zavičaj - zavićaj
zavidjeti - zaviditi
zdesna - sdesna
zečiji - zečji
zelembać - zelenbać
Zenica; zenički - Zenca, zenićki
zglob - žglob
zjenica - zenica
zločest - zloćest
zločin - zloćin
značaj - znaćaj
značka - znaćka
zohva - zoba
zor - zohor
zvijezda - zvjezda
zviždati - zviždati
zvijerka - zvjerka
zvučan - zvućan
zvučnik - zvućnik
*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #56 u: Februar 01, 2009, 18:38:07 »


Ž

 
žablji - žabji
žalostan - žalosan
žbun - džbun
ždral - ždrao
ždrijebac - ždrjebac
ždrijelo - ždrjelo
željeti - želiti
željezo - željez
Žepče; žepački - Žepće, žepaćki
žetelac, mn. žeteoci - žeteoc
židak; žiđi/žitkiji - žitak
živahan
živjeti - živiti
žlijezda - žljezda
žuč, od žuči - žuć
žudjeti - žuditi, žuđeti
žvakati, žvaćem - žvačem

*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
dangubicar
Oflajn
Muško
3368
Vidi Profil
« Odgovori #57 u: Februar 01, 2009, 18:42:08 »


Đ

 
đak; đačić (učenik) - đaćić
đerdan
đerđefčić - đerđefćić
đogat
đubre
đuveč - đuveć
đuvegija - đuvegia
ima još i; đon, đubre
*
0
*
0
Logged

Radim za onaj svijet ko' da cu svakog trena umrijeti, a za ovaj svijet radim ko' da cu vjecno zivjeti.
djulbe-secer
*
Oflajn
Žensko
9802
Vidi Profil WWW
« Odgovori #58 u: Februar 01, 2009, 18:44:07 »


znam da ima, ali ne postiram sve nego samo one koje nađem Wink
*
0
*
0
Logged

Zivot ima bolji okus kad su ti stopala umorna od puta...
(nalij mi kahvu i ja ću odmah bit raspoložena)
nenaad
Oflajn
Muško
139
Vidi Profil
« Odgovori #59 u: Februar 05, 2011, 22:08:50 »


lahak, lahka, lahko - lak, laka, lako
lehemiti (kalajisati) - lemiti

Po pravopisu se ubacuju samoglasnici izmedju h i suglasnika mada meni vise lezi bez samoglasnika: krhk, mehk, lahk, prhk, lehmiti.

6. Osta zapisano...


...da je 3. VII 1436. godine mletački knez u Kotoru kupio petnaestogodišnju djevojku bosanskoga roda i heretičke vjere, zvanu "bosanskim jezikom Djevenu".

Imam trip da imam neke veze sa Kotorom iako nemam nikakve veze. Jedino mi je prije godinu-dvije bila poplava u dvoristu i posle nekog vremena je bila poplava i u Kotoru Smiley
*
0
*
0
Logged
Stranica: 1 2 3 [4] Idi gore Printaj 
« prethodno sljedeće »
Skoci na:  

Posjetilaca: 101914548
Copyright © IslamBosna.ba
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines