ODLIKE I IBADET U MJESECU SA´BANU / LEJLETUL BERAT

(1/2) > >>

R BiH:Naročito značenje mjeseca šabana i Božanski oprost spuštan u ovome mjesecu
prijevod: Samir Beglerović
Autor: Rahmani Imam Babar
Datum: 18.10.2002.

Sadržaj:
1. Uvod
2. Post hazreti Muhammeda, alejhisselam, u mjesecu šabanu
3. Posljednji ponedjeljak mjeseca šabana
4. Lejlei-berat (Noć oprosta), njena naročita milost, slava i koristi
5. Naročit ibadet (bogoslužje) našega poslanika Muhammeda, alejhisselam u ovoj Blagoslovljenoj noći
6. Poslanikov, alejhisselam, odlazak na medinsko mezarje Džennetul-beki
7. Tri stotine kapija milosti otvorene su u polovini mjeseca šabana
1. Uvod
Allahov voljeni poslanik, Muhammed, alejhisselam, rekao je: "Š aban je moj mjesecm redžeb je Allahov mjesec a mjesec ramazana mjesec je moga ummeta (zajednice). Š aban je mjesec pokajnika dočim je mjesec ramazana mjesec pročišćenja."

             "Š aban je mjesec između redžeba i mjeseca ramazana. Ljudi ga zanemaruju ali se u tome mjesecu dobra djela sluga podižu Gospodaru svih svjetova tako da bih ja volio da moja djela budu podignuta dok postim."

            "Prednost redžeba nad ostalim mjesecima je kao prednost Kur'ana nad drugim Knjigama, a prednost šabana nad ostalim mjesecima je kao moja prednost nad drugim poslanicima, a prednost mjeseca ramazana nad ostalim mjesecima je poput prednosti Allaha, uzvišen je On, nad svim Njegovim stvorenjima."2. Post hazreti Muhammeda, alejhisselam, u mjesecu šabanu
   Prenosi se da je hazreti Aiša, žena Poslanikova, alejhisselam, prenijela: "Allahov Poslanik, alejhisselam, toliko je običajio postiti da bismo pomislili da nikako neće prestati, potom bi toliko mrsio da bismo pomislili da nikako neće postiti ali nikada nisam vidjela Allahovoga Poslanika, alejhisselam, da bez prestanka posti, izuzev u mjesecu ramazana, kao u mjesecu šabanu. Stoga ga upitah: "kako to da te stalno vidim da postiš u šabanu?'A on, alejhisselam, odgovorio bi: "Aiša, to je mjesec u kojemu melek smrti ima zabilježiti ime svake duše koju treba uzeti prije isteka godine tako da ne bih volio da se moje ime zabilježi a da ja ne postim.' "            Od hazreti Aiše se prenosi: "Najdraži mjesec našemu poslaniku hazreti Muhammedu, alejhisselam, bijaše šaban, kojega bi vezao za mjesec ramazana."3. Posljednji ponedjeljak mjeseca šabana
Allahov voljeni poslanik Muhammed, alejhisselam, rekao je: "Svaka osoba koja posti posljednji ponedjeljak mjeseca šabana bit će nagrađena oprostom."4. Lejlei-berat (Noć oprosta), njena naročita milost, slava i koristi
 Allah uzvišeni rekao je: "Ha Mim. Tako Mi Jasne Knjige, Mi smo je zbilja u blagoslovljenoj noći objavljivati počeli, i Mi smo opominjatelji, u njoj se svaka mudra stvar raščlanjuje". (Kur'an, sura Dim, ajeti 1-4.)

Hazreti Ibn "Abbas kaže: " "Ha Mim' znači da je Allah odredio sve u bivanju do Dana uskrsnuća. "Knjiga' znači Kur'an, koji je milost od Allaha i vodič objavljen u "blagoslovljenoj noći'. "Blagoslovljena noć' je noć polovine mjeseca šabana u kojoj se svaka "mudra stvar' odlučuje i raščlanjuje (analizira). (Noć) polovine šabana je Noć oproštenja.
5. Naročit ibadet (bogoslužje) našega poslanika Muhammeda, alejhisselam u ovoj Blagoslovljenoj noći
Hazreti Aiša rekla je: " Jednom me Allahov Poslanik, alejhisselam, upitao: "Aiša, koja je ovo noć?' Odgovorila sam: "Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.' Tada je rekao: "Ovo je noć polovine šabana u kojoj se svi ovozemaljski poslovi i djela čovječanstva podižu. U ovoj noći koliko je dlaka na ovcama Benu Kelba toliko Allahovih robova biva oslobođeno od Vatre. Pa, hoćeš li me osloboditi večeras (od obaveze provođenja ove noći s tobom)?' Rekoh: "Da.' Klanjajo je na slijedeći način: uspravno je bio samo kratko proučivši suru Fatiha (Elham) i još jedno kratko sure a potom se spustio na sedždu i tako ostao do polovine noći; potom se uspravio i počeo klanjati drugi rekat učeći na njemu slično kao i na prvome, učinivši potom sedždu ostavši na njoj do zore."6. Poslanikov, alejhisselam, odlazak na medinsko mezarje Džennetul-beki
 Hazreti Aiša prenosi: "Jedne noći, bijaše to 15. noć mjeseca šabana, ne nađoh Poslanika, alejhisselam, u kući te ga pođoh tražiti. Nakon dugoga traženja, nađoh ga u Bekii (medinskome greblju) okrenutih dlanova ruku prema nebu. Reče mi: "Da li si se pobojala da Allah i Njegov Poslanik nisu prema tebi pravedni?' Odgovorih: "Allahov Poslaniče, mišljah da si otišao nekoj drugoj od svojih supruga.' On, alejhisselam, reče: "U noći polovine mjeseca šabana, Allah, uzvišen je On, spušta se na najniže nebo i oprašta tolikome broju ljudi koji je veći od broja dlaka na ovcama Beni Kelba.' "Hazreti Ibn "Abbas rekao je: "U noći polovine mjeseca šabana, Allah, uzvišen je On, određuje stvari za narednu godinu. Neke od živih premješta na listu mrtvih, bilježi sve one koji će Kuću hodočastiti (hadž učiniti), niti ijednog dodajući niti ijednog ispuštajući od njih."7. Tri stotine kapija milosti otvorene su u polovini mjeseca šabana
Hazreti Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah, alejhisselam, rekao: "Džibril, alejhisselam, došao mi je u polovini mjeseca šabana i rekao: "Allahov Poslaniče, podigni svoju glavu k nebu!' Upitah ga: 'Koja je ovo noć?' On odgovori: "Ovo je noć u kojoj Allah, Uzvišeni, otvara tri stotine kapija milosti, opraštajući svakome ko Mu partnera ne pripisuje. Izuzetak su samo oni koji se bave proricanjem ili gatanjem, notorni alkoholičari i koji prakticiraju i podstiču na blud.. Ovim osobama Allah ne oprašta sve dok se ne pokaju.' U polovini noći dođe Džibril reče mi: "Allahov Poslaniče, podigni svoju glavu!' Tako pogledah prema gore, kapije Dženneta (Raja) bijahu širom pootvarane. Na prvoj kapiji dozivaše jedan melek: "Dobre vijesti onima koji ibadet (bogoslužje) ćine ove noći!' Na drugoj kapiji dozivaše jedan melek: "Dobre vijesti onima koji sedždu čine ove noći!' Na trećoj kapiji jedan melek stajaše i dozivaše: "Dobre vijesti onima koji ponizno mole ove noći!' Na četvrtoj kapiji jedan melek stajaše i dozivaše: "Dobre vijesti onima koji zikir čine (Allaha se sjećaju) ove noći!' Na petoj kapiji melek stajaše i dozivaše: "Dobre vijesti onima koji od straha pred Allahom noćas plaču!' Na šestoj kapiji melek stajaše i dozivaše: "Dobre vijesti onima koji su pokorni ove noći!' Na sedmoj kapiji melek stajaše i dozivaše: "Ima li iko da zaišće kako bi mu se uslišalo?' Na osmoj kapiji melek stajaše i dozivaše: "Ima li koga oprost da traži pa da mu oprošteno bude?' Ja rekoh: "Džibrile, koliko dugo će ove kapije otvorene ostati?' On odgovori: "Od početka ove noći do zore. Allahov Poslaniče, noćas će Allah osloboditi toliki broj Svojih robova koliko je dlaka na stadu ovaca plemena Benu Kelb.' "

 * * *

Pročitali ste o blagoslovima i milosti ove Noći. Kako je samo ovaj mjesec sraćan da je naš Poslanik, alejhisselam, rekao: "Ovo je moj mjesec!" U ovome mjesecu, naš Poslanik, alejhisselam, uobičajio jue postiti više nego u drugim mjesecima izuzev mjeseca ramazana.

            Kada nastupi sredina ovoga blagoslovljenoga mjeseca, Muhammed, alejhisselam, kompletnu noć provodio bi u slavljenju Allaha, Uzvišenoga. Na sedždi ostao bi do polovine noći radi magfireta (oprosta) svome ummetu. Ne samo da je molio za svoj ummet već bi i otišao u blagoslovljeno mezarje u kome se nalaze oni umrli iz njegovoga ummeta. I postio bi petnaesti dan mjeseca šabana.

            Kako su srećni oni koji išću oprost od Allaha uzvišenoga i koji bivaju oprošteni. Umjesto spavanja u ovoj Noći, provedite noć u ibadetu (bogoslužju), plakanju, traženju oprosta od Allaha za kompletan ummet, učenju Kur'ana, zazivanju selama i salavata na Allahovoga voljenoga poslanika hazreti Muhammeda, alejhisselam, koliko god ste to u stanju jer je ovo mjesec našega Poslanika, alejhisselam.

            Allah uzvišeni gleda na nas ali mi se moramo sami odlučiti!

R BiH:Lejlei-berat " Noć oprosta
Preveo i priredio: Samir Beglerović
Autor: www.rza.co.za Uredništvo stranice
Datum: 18.10.2002.

Sadržaj:
1. Uvod
2. Kako dočekati ovu Noć
3. Š ta učiti odmah nakon zalaska Sunca?
4. Nebrojive milosti
5. Posjeta mezarlucima
6. Nastaviti postiti
7. Kako provesti ovu Noć?
1. Uvod
Petnaesta noć mjeseca šabana noć je izuzetnoga blagoslova. Po časnome hadisu, naziv ove noći je "Nisfuš-Š a"ban", što znači polovina mjeseca šabana. Razlog imenovanja ove noći Noću oprosta, Lejlei-berat, traženje oprosta od azaba (kazne) i nesreće, jeste što se u ovoj noći bereket (blagoslov) i prihvatanje kajanja mogu zaslužiti. Na perzijskome i urdu jeziku, Lejlei-berat naziva se Shabbe Baraat.

            Ovo je noć iskanja oprosta i izražavanja kajanja Allahu svemoćnome, uz prisjećanje počinjenih grijeha i iskrene odluke ponovnoga nečinjenja istih u budućnosti. Sve radnje suprotne Š erijatu moraju se upotpunosti ostaviti kako bi dova (molba Allahu uzvišenome) i činjenje istigfara (iskanje oprosta od Allaha, dž.š.), uz Božiju pomoć, bili prihvaćeni. Muslimani sebe trebaju (konstantno) ispitivati a Ahmed Riza Bareilvi el-Kadiri daje predivan savjet.

            "Milosna noć Shabbe Baraa'a, Lejlei-berat, približava se kada će djela biti predočena Allahu uzvišenome. Ponizno molim uzvišenoga Allaha da vasilei-uzmom našega sejjida Resulullaha, alejhisselam, oprosti grijehe i prijestupe svih muslimana. Amin!"

            "Ovom prilikom, dužnost je svake muslimanke i muslimana oprostiti jedni drugima i uvjeriti se da su svi nerazriješeni računi sada svedeni. Bitnost institucije hukukul-"ibad (prava Allahovih robova) ne može biti "prenaglašena" budući je ona od preduvjeta ispravnosti ibadeta (bogoslužja). Molim se Allahu da svi muslimani ponizno obilježavaju ovu Noć i koliko je god to moguće čine ibadet i druga djela pobožnosti kako bi Knjiga njihovih djela Allahu bila predata dostojanstveno."

            "Konačno, molim se Svemogućem, Allahu, da vama i meni pomogne te kompletnome islamskome ummetu (zajednici). Muslimani trebaju posvijestiti iskrenost i odanost u činjenu djela. Da nam Allah svemoćni svima oprosti. Amin!"2. Kako dočekati ovu Noć
 Ove milosne Noći, treba gusul (pranje kompletnoga tijela) i abdest obnoviti te klanjati dva rekata Namaza nakon uzimanja abdesta. Na svakome rekatu proučiti suru Fatiha (Elham), Prijestolni stavak (Ajetul-Kursija, Ćurs-dova) jednom i suru Ihlas (Kulhuvallahu) tri puta.

Treba također klanjati i osam rekata namaza sa četiri selama. Na svakome rekatu nakon učenja sure Fatiha (Elham), treba proučiti Ajetul-Kursiju jednom te suru Ihlas (Kulhuvallahu) pedeset puta.
3. Š ta učiti odmah nakon zalaska Sunca?
Nakon zalaska Sunca treba četrdeset puta proučiti "La havle ve la kuvvete illa billahil-"alijjil-"azim" uz donošenje salavata na Poslanika, alejhisselam, tri puta prije i nakon učenja. Rečeno je da onome ko ovo proući Allah svemoćni oprostit će četrdeset godina griješenja i dat će da ga četrdeset hurija čeka u Dženneti-Firdevsu (najviši rajski perivoji).4. Nebrojive milosti
 Sejjid Muhammed, alejhisselam, rekao je: "Allah svemoćni usmjerava Svoju naročitu milost ka svijetu ove Noći. Mome ummetu oprosti više negoli je dlaka na ovcama Benu Kelba."

            Trebamo se prisjetiti da su u to vrijeme Benu Kelb posjedovali najviše ovaca od svih drugih plemena.

            Kako li je samo velika milost svemoćnoga Allaha kada ove noći oprosti milionima muslimana.

 Posjetioci ove Noći

             Prenosi se da duše umrlih muslimana posjećuju ove Noći kuće svojih prijatelja i rodbine i uzvikuju: "Ukućani! Odsjeli ste u našim kućama i uživate dobra koja iza sebe ostavismo. Koristite našu djecu i njima djelate, iskažite sevabe našim potomcima. Nema sumnje, naše činjenje djela je gotovo dočim vaše još uvijek traje."

            Ukoliko ukućani iskažu sevabe potomcima i prouče hatmu (kompletan Kur'an), duše umrlih veselit će se i sve vrijeme činiti dove za sve ljude.5. Posjeta mezarlucima
 Hazreti Aiša prenosi: "Jedne noći, bijaše to 15. noć mjeseca šabana, ne nađoh Poslanika, alejhisselam, u kući te ga pođoh tražiti. Nakon dugoga traženja, nađoh ga u Bekii (medinskome greblju) kako uči dove Allahu uzvišenome za umrle i išće oprost za njihove grijehe." (Hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, bilježi Bejheki)

Dakle, ove Noći treba obići mezarje i iskati od Allaha oprost grijeha umrlih u ovome mezarju sahranjenih.
6. Nastaviti postiti
 U hadisu koji prenosi Ibn Hibban, kaže se da je Poslanik, alejhisselam, rekao: "Kada nastupi 15. noć mjeseca šabana, tu noć probdijete a dan koji slijedi ispostite."

Hazreti Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, alejhisselam, često govorio na hutbi (u govoru džume-namaza koji pada svakoga petka u podne): "Ljudi! Osvijetlite i očistite vaša tijela postom mjeseca šabana kako bi vam bilo lakše i od pomoći za post mjeseca ramazana. Tako ko posto tri dana mjeseca šabana " svi mu se grijesi brišu." (Hadis bilježi Bejheki)
7. Kako provesti ovu Noć?
 Ove noći treba klanjati nafile (neobavezne, dobrovoljne namaze), učiti Kur'an, donositi salavate na Poslanika, alejhisselam, činiti istigfar i govoriti lijepe riječi. Također je rečeno da ona osoba koja prouči suru Duhan sedam puta ove Noći, ALlah uzvišeni nagradit će je ispunjenjem 70 ovosvjetskih i 70 onosvjetskih potreba.

 Ne budi od onih koji su zaklonjeni od milosti ove Noći

       Sejjid Resulullah, alejhisselam, rekao je: "Svemoćni Allah oprašta svim muslimanima ove Noći, izuzev gatarima, sihrbazima, nepopravljivim alkoholičarima, onima koji ne poštivaju svoje roditelje i onima koji čine i podstiču na blud."

            U drugoj predaji spomenuti su i slijedeće osobe:

1) oni koji se bave kamatom (er-Ribâ)

2) oni koji oblače odjeću ističući aroganciju (u Arabiji, ljudi su iskazivali svoje bogatstvo ovim oblačenjem " puštanjem odjeće da se vuće po zemlji)

3) oni koji šire nejedinstvo među muslimanima

4) ona osoba koja nepravedno uzme imovinu drugoga muslimana ili muslimanke a ne pokaje se

 Ponizni iskaz kakanja i zazivanje Allahova oprosta

      Darežljivi Allah u Svojoj beskonačnoj milosti opskrbio nas je milosnom noći kako bismo mogli iskoristiti njene blagodati i zaslužiti oprost te time steći Njegov blagoslov i nagradu. Na nama je da je iskoristimo. U ovoj Noći valja nam klanjati naročite namaze i iskreno se pokajati za počinjene grijehe te iskati Njegov oprost.

            Također, ove Noći, Vrata milosti i oprosta širom se otvaraju te onima koji iskreno žale i kaju se za počinjene grijehe tražeći oprost od Allaha biva oprošteno milošću Allaha, Milosnoga.

            Svaki tespih ili dova trebaju se početi i završiti donošenjem salavata na Poslanika, alejhisselam, a ona osoba koja želi povećati mogućnost prihvaćenosti dove od strane Allaha uzvišenoga, treba donositi salavate i na Poslanikovu Porodicu, alejhimusselam.

            Hazreti Gavsul-"Azam, šejh Abdul Kadir Gejlani, u svome djelu "Kitabul-Gunja", rekao je da semjesec šaban, po nekim predajama, veže za hazreti Resulullaha, alejhisselam. Stoga je naša dužnost, budući smo ummet Poslanikov, alejhisselam, voljeti i poštivati ovaj mjesec više od drugih mjeseci (izuzev mjeseca ramazana). Trebamo i što je više moguće donositi salavat na hazreti Poslanika, alejhisselam.

            Klanjajući i sjećajući se vlastite rodbine trebamo se također u našim dovama sjetiti i islamskoga ummeta sučeljenog s mnogi nesrećama diljem svijeta, moleći Allaha silnoga da sve muslimane učvrsti na Ispravnome Putu.

 Nafila-namaz koji treba klanjati u noći Shabbe Baraat-a

      Muštuluk (obveseljenje) Džennetom: prenosi se da je sejjid Resulullah, alejhisselam, rekao da je Allah uzvišeni zadužio i dodijelio 100 meleka (anđela) osobi koja klanja 100 rekata nafile-namaza u ovoj milosnoj Noći " 30 meleka obradovat će ga Džennetom, 30 meleka štitit će ga od džehennemskoga (paklenoga) azaba (kazne), 30 će otkloniti sve nesreće i nevolje Ovoga Svijeta a 10 meleka štiti će ga od prokletoga šejtana.

      Očuvanje imana: nakon klanjanja akšam namaza, treba klanjati dva rekata nafile. Na prvome rekatu, nakon sure Fatiha (Elham), treba proučiti suru Ihlas (Kulhuvallahu) tri puta i suru Felek (Kul e"uzu bi Rabbil-Felek) jednom. Na drugome rekatu, nakon učenja sure Fatiha, treba proučiti suru Ihlas tri puta i suru Nas (Kul e"uzu bi Rabbin-Nas) jednom. Nakon selama treba uputiti dovu i zamoliti Allaha da nam sačuva iman.

 Bereket (blagoslov) u rizku (opskrbi): nakon klanjanja akšam namaza, treba klanjati dva rekata nafila-namaza (dobrovoljnoga namaza). Na oba rekata treba proučiti (poslije sure Fatiha) suru Jasin jednom, suru Ihlas 21 put te uputiti Dovu polovine mjeseca šabana. Nakon toga, treba proučiti dovu za bereket na Drugome Svijetu i zamoliti Allaha da nas ne učini ovisnim o bilo kome.

Dug život u pobožnosti: nakon klanjanja akšam namaza, treba klanjati dva rekata nafila-namaza. Na oba rekata treba proučiti (poslije sure Fatiha) suru Jasin jednom te uputiti Dovu polovine mjeseca šabana. Nakon toga treba uputiti dovu u kojoj treba tražiti dug život ispunjen pobožnošću i pravednošću.

Nagrađivanje za deset hiljada dobrih djela: svaka osoba koja klanja 20 rekata nafila-namaza nakon akšamskoga namaza, učeći suru Fatiha i suru Ihlas 10 puta na svakome rekatu, bit će nagrađena od strane Allaha, Uzvišenoga, i u knjigu njenih djela bit će ubilježeno kao da je učinila deset hiljada dobrih djela.

Usmrtnuće s kompletnim imanom: ko klanja dva rekata nafila-namaza posljednjega petka mjeseca šabana između akšam-namaza i jacije, umrijet će punoga imana. Nakon učenja sure Fatiha, osoba treba proučiti Ajetul-Kursiju jednom, suru Ihlas 10 puta, suru Felek jednom i suru Nas jednom na oba rekata. Ukoliko osoba koja klanja taj namaz umre do slijedećega šabana umrijet će s imanom, ako Bog da.

Također je preporučeno klanjanje Tespih-namaza ove Noći.

R BiH:Lejlei " berat (noć oprosta)
Priredio i preveo: S. B.
Autor: hazreti Abdulkadir Gejlani
Datum: 27.09.2004.

Sadržaj:
1. Počasti i koristi vezani za ovu noć
2. Namaz koji se klanja noći polovine mjeseca ša"bāna
1. Počasti i koristi vezani za ovu noć
Rekao je Allah, Uzvišeni:

"Hā Mīm. Tako Mi Jasne Knjige, Mi smo je zbilja u blagoslovljenoj noći objavljivati počeli..."

Ibn "Abbās, Allah mu se smilovao, rekao je: " Hā Mīm znači Allah je odredio i tako će biti do Dana sudnjega. Tako Mi Jasne Knjige, odnosno Kur'ana, Mi smo je zbilja objavljivati počeli, tj. Kur'an, u blagoslovljenoj noći, to je noć koja pada u polovinu mjeseca ša"bāna i naziva se Noć oprosta." Ovako tvrdi većina tumača Kur'ana (El-Mufessirūn).[ii] "Ikrima kaže da se pod ovim misli na Noć sudbine (Lejlei-kadr).

Neke stvari nazvao je Allah uzvišeni blagoslovljenim (mubarek) u Kur'anu.

 

Kur'an nazvan je blagoslovljenim: "A ovo je Opomena blagoslovljena (Mubārekun) koju objavljujemo Mi..."[iii]

 

Jedan od blagoslova Kur'ana jeste uputa onome ko ga uči i u njega veruje, spas od ognja i vatre rasplamsale (Leżā), a blagoslov biva protegnut i na očeve ili sinove učača. Vjerovjesnik, alejhisselam, rekao je: "Ko uči Kur'an čitajući iz njega, Allah olakšat će muke roditeljima mu, makar oni bili i nevjernici (El-Kāfirūn)." [iv]

U Kur'anu nazvao je uzvišeni Allah i vodu (El-Mā') blagoslovljenom: "A i sa neba spuštamo blagoslovljenu (Mubāreken) vodu..."[v] Od blagoslova njenih jeste davanje života njome. "Zar ne vide oni koji ne vjeruju da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi rastavili? I da smo sve živo od vode stvorili, i zar neće vjerovati?"[vi]

Rečeno je kako voda sadrži deset svojstava: nježnost (Er-Riqqa), blagost (El-Līn), snagu (El-Quwwa), finoću (El-Laţāfa), čistotu (Eş-Şafāwa), kretanje (El-Ĥareka), vlažnost (Er-Ruţūba), hladnoću (El-Burūda), skrušenost (Et-Tewāďu") i životnost (El-Ĥayāa). Ova svojstva dao je Allah onoj osobi u vjeri ustrajnoj (El-Mu'min El-Lebīb): nježnost srca, blagost odgoja, snagu pokornosti, finoću duše, čistotu djela, kretanje u dobru, vlažnost oka, hladnoću prema neposlušnosti, skrušenost (i) prema stvorenjima te životnost prilikom slušanja Istinitoga (El-Ĥaqq).

U Kur'anu nazvao je Uzvišeni i maslinu (Ez-Zeytūn) blagoslovljenom: "A svjetiljka je u staklenici, a staklenica kao zvijezda bliješteća koja se pali s blagoslovljenog (Mubāreketin) drveta maslinova..."[vii] Maslinovo drvo prvo je drvo čiji plod okusi Adem,  alejhisselam, nakon spuštanja na Zemlju. Maslina služi kao hrana ali i daje svjetlost: "i drvo koje raste na Sinajskome brdu, koje niče sa uljem i začin je onima koji ga jedu!"[viii]

Neki smatraju da se pod pojmom blagoslovljeno drvo (Eš-Šedžera El-Mubāreka) misli na Ibrāhīma, alejhisselam; na Kur'an; īmān; neki, opet, kažu da se pod spomenutim pojmom misli na vjernikovu dušu smirenu (En-Nefs El-Muţme'inna), sklonu dobru, pokornu naredbi, poslušnu zabrani, predanu sudbini, suglasnu sa Božijim određenjem i davanjem.

Uzvišeni oslovio je i "Īsāa, alejhisselam, blagoslovljenim: "I učinit će me blagoslovljenim (Mubāreken) gdje god da budem..."[ix]

Od bereketa "Īsāa, alejhisselam, jeste rađanje ploda osušene palme materi njegovoj Merjemi, alejhesselam, kao i izbijanje izvora vode pod njim: "A melek, niže nje, zovnu je: "Ne žalosti se! Gospodar tvoj je učinio da niže tebe potočić poteče, a zatresi i stablo palme, po tebi posut će svježe datule! Pa jedi, i pij, i vesela oka budi!'"[x] Iscjeljivao je slijepca od rođenja i gubavog, te dovom svojom mrtve oživljavao. Imade i druga neka djela dobra i mudžize.

Također, Uzvišeni K"abu nazvao je blagoslovljenom: "Zaista je prvi hram ljudima onaj u Bekki podignut, blagoslovljen je (Mubāreken)"[xi] Od blagoslova njezinih jeste da onaj koga grijesi opteretiše a uđe (u harem K"abe) iz nje izlazi a svi mu grijesi oprošteni. Rekao je Uzvišeni: "Ko u njega uđe, siguran nek' bude!"[xii] Ko joj pristupi, a vjernik je, sa sobom sravnao račun, pokajao se, Allah kaznu od njega odvraća, prima mu pokajanje i oprašta.

Kaže se: Ko u njega uđe bit će siguran od maltretiranja sve dok ne izađe iz njega. Stoga zabranjeno je ubijanje životinja unutar Harema, kao i sječa drveća. K"aba je časna uslijed časti Allaha, Mesdžid je častan uslijed časti K"abe, Mekka je časna uslijed časti Mesdžida, a Harem je častan uslijed časti Mekke.

Također, kaže se da je K"aba kibla ljudi u Mesdžidu, sam Mesdžid kibla je stanovnika Mekke, Mekka kibla je ljudi u Haremu, a Harem kibla je svih ljudi na Zemlji.

Razlog oslovljavanja Mekke Bekkom jeste zbog međusobnoga guranja stopalā, odnosno odgurivanja i odstranjivanja jednih od drugih. Bekka i Mekka jednako značenje imaju, nekada koristi se jedno a nekada drugo, poput izraza tāman (Kebid) i mračan (Kemid), nužan (Lāzim) i potreban (Lāzib).

Lejlei-berat nazvana je blagoslovljenom, jer u njoj milost se spušta, bereket, svako dobro, razrješenje i oproštenje stanovnicima Zemlje.

"Alī Ibn Ebī Ţālib,[xiii] Allah mu se smilovao, prenese da je Vjeronavjestitelj, alejhisselam, rekao[xiv]: "Allah uzvišeni spušta se u polovini mjeseca ša"bāna na zemaljsko nebo, te oprašta svakome muslimanu, samo ne idolopokloniku (Mušrik), onome punom mržnje (Mušāĥin), onome što rodbinske veze kida i ženi bludnici."[xv]

  "Ā'iša, Allah joj se smilovao, rekla je[xvi]: "Kada bi nastupila noć polovine mjeseca ša"bāna iskrao bi se Vjeronavjestitelj, alejhisselam, iz postelje." Zatim reče: "Tako mi Allaha, ta postelja ne bijaše niti od svile, niti od zmijske kože, niti od lana, niti od puplina, niti od vune." Rekoh: "Subhanallah, pa od čega, onda, bi?" Ona odgovori: "Osnova bijaše od dlake, a potka od finih dlačica. Pomislih: "Da Alejhisselam nije otišao kod neke druge svoje žene?' Ustadoh, počeh tražiti ga po kući, i rukom dotaknuh njegova stopala, a on klanjaše. Zapamtih dovu (koju činjaše):

 

"Moj šapat i moja mašta sedždu Ti čine, a moje srce tebe vjeruje. Blagodati Tvoje priznajem, grijehe Ti ispovijedam. Nasilje sebi učinih, pa mi oprosti, niko, doli Ti, grijehe ne prašta. Tvome oprostu utječem se od kazne tvoje, milosti tvojoj, ja utječem se od gnjeva tvoga. Zadovoljstvu tvome, utječem se od ljutnje tvoje - utječem se Tebi od Tebe. Niko hvalu iskazat Ti ne može, kao što Ti samome sebi iskazao si. (Sedždžede leke sivādī ve khajālī, ve āmene bike fuādī. Ebūu leke bin ne"ami, ve a"terifu leke biz zenbi. Zalemtu nefsī, fagfirlī, innehū lā jagfiruz zunube illā ente. E"ūzu bi "afvike min "uqūbetike, ve e"ūzu bi rahmetike min neqmetike, ve e"ūzu bi ridāke min sekhatike, ve e"ūzu bike minke. Lā uhsī senāe "alejke ente kemā esnejte "alā nefsike.)' "

Zatim reče: "Bez prestanka bi Alejhisselam obavljao kijam i sjedenje, sve dok sabah ne nastupi. Otežale bi mu noge, tj. otekle, a ja bi ih dotakla i rekla mu: "Ti, koji draži si mi i od majke i od oca, nije li ti Allah oprostio sve grijehe - prošle i buduće? Ne učini li to, je li?' Alejhisselam reče: ""Ā'iša, pa zar ne trebam biti vjernik zahvalni? Znadeš li ti šta je u ovoj noći?' Rekoh: "Šta?' Kaza: "U njoj upisuje se svako novorođenče naredne godine. Upisuju se svi mrtvi, opskrbe se spuštaju, a uzdižu se djela i poslovi.' Rekoh: "Allahov Poslaniče, alejhisselam, zar niko u Džennet ući neće doli Allahovom milošću?' Odgovori Alejhisselam: "Niko u Džennet ući neće doli Allahovom milošću!' Upitah: "Pa zar ni ti?' Odgovori: "Ni ja, izuzev da me Allah zaogrne milošću svojom.' Pa potrlja rukom glavu i lice."[xvii]

  Od "Ā'iše prenosi se da joj je Poslanik, alejhisselam, rekao[xviii]: :Ā'iša, koja je ovo noć?  Reče: "Allah i Poslanik Njegov znaju." Tada reče Poslanik, alejhisselam: "Noć polovine mjeseca ša"bāna. U njoj uzdižu se djela ljudī, a Allah u njoj oslobađa vatre toliki broj koliko je dlaka na stoci plemena (Benī) Kelb. Dopuštaš li mi (da ne provedem s tobom u krevetu) ovu noć?" Reče: "Odgovorih: "Dopuštam.' Tada on klanja, umiri se na kijamu, polahko učeći Elham i sūru. Zatim činjaše sedždu do polovine noći. Nakon toga ustade na drugi rekat i učaše isto kao i na rekatu prvome, a sedžda mu trajaše do vremena sabahskoga namaza." Dalje reče "Ā'iša: "Gledah ga dok ne pomislih da mu je Allah dušu uzeo. Kada mi se sve to dobro odužilo približih mu se dok ne dohvatih njegova stopala. On se pomače, a ja čuh kako govori na sedždi:

"Tvome oprostu utječem se od kazne tvoje, zadovoljstvu tvome, utječem se od ljutnje tvoje - utječem se Tebi od Tebe. Veličanstveno Lice je tvoje. Niko hvalu iskazat Ti ne može, kao što Ti samome sebi iskazao si. (E"ūzu bi "afvike min "iqābike, ve e"ūzu bi ridāke min sekhatike, ve e"ūzu bike minke. Dželle vedžhuke. Lā uhsī senāe "alejke ente kemā esnejte "alā nefsike.)'

Rekoh: "Allahov Poslaniče, čuh te kako na sedždi neki zikir činiš koji nikada prije činio nisi.' On, alejhisselam, odgovori: "Da li si ga naučila?' Rekoh: "Da.' A on reče: "Nauči ga i druge poduči, jer Džibril, alejhisselam, naredi mi da ga izgovaram pri sedždi.' "

  Prenosi se da je "Ā'iša, Allah joj se smilovao rekla[xix]: "Izgubih Poslanika, alejhisselam, jedne noći, te izađoh a on stoji u Beqī "i.[xx] Podigao glavu ka nebu, i govori mi: "Pobojali se ti da su ti Allah i Poslanik Njegov nepravdu nanijeli?'[xxi] Odgovorih: "Božiji Poslaniče, pomislih da otišao si drugoj supruzi.' Reče Alejhisselam: "Uistinu Allah uzvišeni noći polovine mjeseca ša"bana spušta se na zemaljsko nebo i oprašta tolikome broju ljudi koji iznosi više negoli broj dlakā na stoci (Benū) Kelba.' "[xxii]

  Od "Ikrime, štićenika Ibn "Abbāsa, Allah im se smilovao i njima zadovoljan bio, prenosi se da je o Riječima: "...u njoj se svaka mudra stvar (El-Emr El-Ĥakīm) raščlanjuje...",[xxiii] rekao: "Misli se na noć polovine mjeseca ša"bāna. Allah uzvišeni propisuje svaku stvar za narednu godinu, i razdvaja žive od mrtvih. Propisuje hadž Bejtullahu. Na to niko ništa dodati ne može, niti može šta oduzeti od toga."

  Ĥakīm ibn Kīsān kaže: "Allah uzvišeni obasjava stvorenja svoja u noći polovine mjeseca ša"bāna. Pa koga očisti te noći, ta osoba postaje čistom, baš poput te noći."

  "Aţā'u ibn Jesār kaže: "Djela kompletne godine izlažu se noći polovine mjeseca ša"bāna. Pa neki čovjek biva zapisan kao putnik (Musāfir), razdijele se živi od mrtvih, odredi se ko će se vjenčati. (Da,) razdijele se živi od mrtvih."

  "Ā'iša, Allah joj se smilovao, rekla je[xxiv]: "Čuh Vjeronavjestitelja, alejhisselam, kako kaže: "Allah u četiri noći dôbro otvara u izobilju: u noći Kurban-bajrama, u noći ramazanskoga bajrama, u noći polovine mjeseca ša"bāna kada određuje se edžel i nafaka a piše se hadž, te u noći Arefata do ezana.' "[xxv]

  Rekao je Se"īd da mu je Ibrāhīm ibn Ebī Nudžejĥ rekao kako je riječ (ustvari) o pet noći, jer pored navedene četiri ubraja se i noć uoči petka (Lejletu-l-Džumu"a).

  Ebū Hurejre, Allah mu se smilovao, prenosi od Vjeronavjestitelja, alejhisselam, da je rekao: "Došao mi je Džibril, alejhisselam, noći polovine mjeseca ša"bāna, pa mi reče: "Muhammede, podigni glavu prema nebu!' Rekoh: "Koja je ovo noć?' Odgovori: "Ovo je noć u kojoj uzvišeni Allah otvara tri stotine vratā od vratā milosti. Oprašta svakome ko Mu ni u čemu širk ne čini, izuzev sihirbazu, vračaru (Kāhin), notornome pijanici i onome što na poslovanju kamatom i na bludu ustrajava. Ovima oprošteno biti neće sve dok se ne pokaju.'

Kada nastupi četvrt noći spusti se Džibril, alejhisselam, i reče: "Muhammede, podigni glavu!' Kad tamo, vrata džennetska - otvorena. Na prvim vratima stajaše melek i dozivaše: "Blago ove noći onome koji ruku" čini!' Na drugim vratima stajaše melek i dozivaše: "Blago ove noći onome koji sedždu čini!' Na trećim vratima stajaše melek i dozivaše: "Blago ove noći onome ko dovu čini!' Na četvrtim vratima stajaše melek i dozivaše: "Blago ove noći onima zikir što čine!' Na vratima petim melek dozivaše: "Blago ove noći onome koji od straha pred Allahom plače!' Na vratima šestim melek stajaše i dozivaše: "Blagoli se ove noći muslimanima!' Na vratima sedmim melek stajaše i dozivaše: "Ima li ko da nešto išće, pa da mu se dadne?' Na vratima osmim melek dozivaše: "Ima li ko oprost da traži, pa da mu oprošteno bude?' Rekoh: "Džibrile, do kojega časa ova vrata bit će otvorena?' Odgovori: "Do svitaja zore, prve noći.' Zatim nastavi: "U ovoj noći uzvišeni Allah oslobodi od vatre toliki broj ljudi koliko je dlakā na stoci (Benū) Kelba.' "

 

Ova noć nazvana je "noć oprosta", jer u njoj su dva izbavljenja: izbavljenje nesretnika od strane Svemilosnoga, i utjeha evlijama od razočarenja

 

Prenosi se da je Poslanik, alejhisselam, rekao: "Kada nastupi noć polovine mjeseca ša"bāna obasja Allah svoja stvorenja, pa oprosti vjernicima (mūminima), dadne još vremena nevjernicima (kāfirima), a pakosne napusti dok Ga ne zazovu." [xxvi]

  Rečeno je kako meleci imaju dvije bajramske noći na nebu, baš kao što muslimani imaju dva bajramska dana na Zemlji. Bajrami meleka jesu Lejlei-berat i Lejlei-kadr, a bajrami vjernika jesu Ramazanski bajram i Kurban-bajram. Blagdani melekā su noći budući oni ne spavaju, dok su blagdani vjernika dani, budući da oni spavaju.

Mudrost Allahova, dž.š., objelodanjivanja nastupa Noći oprosta a skrivanja vremena Noći sudbine (Lejlei-kadr) jeste u tome što je Noć sudbine noć milosti, oprosta i spasa od vatre. Alah sakrio je vrijeme njenoga nastupa da bi ljudima služila kao nada. (S druge strane,) objelodanio je nastup Noći oprosta jer ona (može biti i) noć suda i noć određenja, noć ljutnje i noć zadovoljstva, noć prihvatanja i noć odbijanja, noć dospijevanja (El-Vusūl) i noć sprečavanja, noć sreće i noć stradanja, noć počasti (El-Kerāmet) i čistote.

Jedna stvar u njoj (može) usrećiti a druga udaljiti, jedna nagraditi a druga kazniti, jedna počast dati a druga oharamiti, jedna dati a druga odnijeti. Koliko samo ćefina spremljenih stoji, a oni koji će ih obući zauzeti su u gradu. Kolikoli je samo kabura iskopanih, a njihovi stanovnici zavaravaju se veseljem. Kolikoli se samo usni smiješi, a tako su blizu propasti. Kolikoli je samo dovršenih nastambi, a stanovnicima njihovim nastupa vrijeme nestanka. Kolikoli je samo pobožnjaka sevap što očekuju, a nastupa im kazna. Koliko samo pobožnjaka ima koji očekuju muštuluk, a sprema im se propast. Koliko ih samo Džennet čeka, a sprema im se vatra. Koliko ih samo dospijeće (El-Vusūl) želi, a očekuje ih rastanak (El-Faşl). Koliko ih samo darove čeka, a sprema im se nevolja. Koliko ih samo vlast očekuje, a sprema im se propast.

Priča se kako jednom prilikom Ĥasan El-Başrī, Allah mu se smilovao, izlazeći iz kuće, a bijaše dan polovine ša"bāna, uđe u (prazan) kabur i zatrpa se. Poslije, nakon što izađe iz kabura, upitaše ga zašto to uradi. On odgovori: "Tako mi Allaha, zar postoji išta većega neposluha od moga, što veličinom svojom biva u stanju i sablju polomiti?" Upitaše ga: "A zašto je to tako?" Odgovori: "Pa, siguran sam da grijehā imam, ali nisam siguran u broj svojih dobrih djela. Ne znam šta mi je primljeno a šta odbačeno."--------------------------------------------------------------------------------

Kur'an, sura Dim, ajet br. 1-3. (U radu korišten je prijevod Kur'ana na bosanski jezik kojega je  sačinio profesor Enes Karić, a objavila Bosanska knjiga, u Sarajevu, 1995. " Prim. prev.)

[ii] Radi boljega razumijevanje širega kruga čitalaca, transkripciju arapskoga jezika u tekstu činit ćemo po modelu fonetske transkripcije, dok će arapski dio teksta referenci biti transkribovan po modelu DMG transkripcije. (Prim. prev.)

[iii] Kur'an, sura Vjerovjesnici, ajet br. 50.

[iv] Hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, bilježi Ibn "Adiyy, VI/2226.

[v] Kur'an, sura Kāf, ajet br. 9.

[vi] Kur'an, sura Vjerovjesnici, ajet br. 30.

[vii] Kur'an, sura Svjetlost, ajet br. 35.

[viii] Kur'an, sura Vjernici, ajet br. 20.

[ix] Kur'an, sura Merjema, ajet br. 31.

[x] Kur'an, sura Merjema, ajet br. 24-26.

[xi] Kur'an, sura Imranova porodica, ajet br. 96.

[xii] Kur'an, sura Imranova porodica, ajet br. 97.

[xiii] Radi lakšega kretanja tekstom, lanac prenosilaca hadisa (sened) prebacili smo u fusnote. (Prim. prev.)

[xiv]  Šayh Abū Naşr prenosi od oca svoga da je rekao: obavjesti me Muhammad a njega "Abdullah Ibn Muhammad, njega, opet, Ismā"īl Ibn "Umer Al-Bağalī. Njega obavjesti "Umar Ibn Mūsā Al-Vağīhī, prenoseći od Zayda Ibn "Alīja a on, opet, od oca svoga, koji prenese od "Alī Ibn Abī Ţālib, Allah mu se smilovao.

[xv] Ad-Durr Al-Mantūr, 6/27.

[xvi] Šayh Abū Naşr prenosi od svoga oca, ovaj od Yaĥyā Ibn Sa"īda, on od "Urveta, a ovaj od "Ā'iše.

[xvii] Al-Buhārī, 2/63; Aĥmad, 4/251; i An-Nisā'ī, 3/219.

[xviii] Obavijestio me je šayh Abū Naşr, da njega obavijestio je otac mu, kako njemu pričaše Muĥammad Ibn Aĥmad Al-Ĥāfiż, da obavijestio ga je "Abdullāh Ibn Muĥammad, koga obavijesti Abū Al-"Abbās Al-Hurwī i Ibrāhīm Ibn Muĥammad Ibn Al-Ĥasan, koji reče: "Obavijesti me Abū "Āmir Ad-Dimišqī, da obavijestio ga je Al-Walīd Ibn Muslim, koga obavijesti Hišām Ibn Al-Ġār, Sulaymān Ibn Muslim i drugi, prenoseći od Makĥūla, koji prenosi od "Ā'iše, Allah joj se smilovao."

[xix] Obavijestio me je Abū Naşr koga obavijesti otac njegov, da ga je obavijestio "Abdullah Ibn Muĥammad, koga obavijesti Isĥāq Ibn Aĥmad Al-Fārisī, da obavijestio ga je Aĥmad Ibn Aş-Şibbāĥ Ibn Abī Šurayĥ, da obavijestio ga je Yazīd Ibn Hārūn, kako mu prenese Al-Ĥağğağ Ibn Arţā od Yaĥyā Ibn Abī Katīr-a, a on od "Urwa-a, a on od "Ā'iše, Allah joj se smilovao.

[xx] Al-Baqī " Al-Ġarqad " groblje u Medini. (Prim. prev.)

[xxi] Tj.: "Da li si pomislila da i pored obaveze provođenja ove noći s tobom otiđoh kod druge supruge." (Nap. prev.)

[xxii] At-Tirmidī, 739; Aĥmad, 6/238; Bayhaqī, 1389.

[xxiii] Kur'an, sura Dim, ajet br. 4.

[xxiv] Obavijestio me je Naşr od svoga oca, on, senedom svojim, od Mālik Ibn Anas-a, on od Hišām Ibn "Urwa-a, on od "Ā'iše, Allah joj se smilovao.

[xxv] Ad-Durr Al-Mantūr, 6/26.

[xxvi] Al-"Itĥāf, 10/282; Al-Kanz, 35175; Ad-Durr Al-Mantūr, 6/26.
2. Namaz koji se klanja noći polovine mjeseca ša"bāna
Namaz sastoji se od stotinu rekata i hiljadu proučenih "Qul Huvallahu Ehad...", odnosno na svakome rekatu proučiti ovo sure deset puta. Ovaj namaz nazvan je Şalātu-l-Khajr, a njegova blagoslovljenost poznata je.

  Dobra generacija (Es-Selefu-ş-Şāliĥ) klanjaše ovaj namaz u džematu. U njemu mnogo je koristi i brojnih sevapa.

  Prenosi se od Ĥasana, Allah mu se smilovao, da mu je prenijelo trideset drugova Poslanikovih, alejhisselam, da onoga ko spomenuti namaz obavi u ovoj noći Allah će pogledati sedamdeset puta, a sa svakim pogledom ispunit će mu sedamdeset želja, a najmanja od njih jeste oprost.

  Preporučuje se (Mustehab) klanjanje ovoga namaza također i u četrnaest noći za koje rekosmo kako je pohvalno probditi ih, kada govorismo o koristima mjeseca redžepa, nebi li klanjač ugrabio spomenute počasti, koristi i sevape.--------------------------------------------------------------------------------

Kur'an, sura Iskrenost.

sarajevo-19:koliko je ova noc utemeljena na Kur+anu i sunnetu dali bi mi mogli reci. posto neki vele da jeste neki "vele":D da nije

bosnavi786:La havle ve la kuvvete - zar se dovden nepismeno i nevidi!

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Slijedeća stranica