ForumIslamBosnaTražiKontaktŠuraLoginRegistruj se

Privatni kutak

IB - Dućan:

Zadnji tekstovi:

Podrži IB:

Zadnji postovi:

Poruke dana
Aferim dana:
Bezze dana:


Statistika
Poruka: 629022
Tema: 65731
Članova: 52040
Najnoviji član: Harleycoste


Popularno

+  IslamBosna Forum
|-+  Forum na bosanskom jeziku
| |-+  Islam (Moderator: Ummu_abdullah)
| | |-+  Mali predznaci Sudnjeg dana
0 Članova i 1 Gost citaju ovu temu. « prethodno sljedeće »
Stranica: 1 [2] Idi dolje Printaj
Tema: Mali predznaci Sudnjeg dana  (Čitanja 53997 puta)
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #15 u: Juni 30, 2008, 20:20:08 »


22. MNOŠTVO RATOVA I  UBIJANJA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan dok među vama ne bude puno "herdža". A šta je to "herdž" o Poslaniče? On odgovori: "Ubijanje, ubijanje." (Muslim 18/13)

U EI-Buharijevoj predaji se ovako kaže: "Pred Sudnji dan će nastupiti dani "herdža" (ubijanja), dani u kojima će nestati iluma (znanja) a raširiće se neznanje."

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pred Sudnji dan biće mnogo "herdža".
- A sta je to herdž?
- Ubijanje - odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
- Pa zar će biti ubijanja više nego što mi ubijamo, mi u jednoj godini i ubijemo više od sedamdeset hiljada? - upitaše ashabi.
- Ne mislim na vaše ubijanje mušrika, nego na vase međusobno ubijanje - rece Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.
- A hoćemo li mi tada biti pri pameti? - upitaše ashabi.
- Zaista će pamet većini ljudi toga vremena biti oduzeta, pa će njima   zavladati   maloumnici   (talog     od ljudi), od kojih će većina misliti da su u pravu, a niko od njih nije u pravu." (Ahmed 4/414 i Ibnu Madže 2/1309 3959 sahih)


Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tako mi Onoga u cijoj je rucL moja dusa, nece se zavrsiti dunjaluk sve dok ljudima ne nastupi vrijeme u kojem ubica nece znati zasto je ubio, niti ce ubijen znati zbog cega je ubijen..." (Muslim 18/35.
sahih)1^9
Mnogo od ovoga najavljenog već se ostvarilo, zbog kušnji u koje je zapao islamski ummet, te zbog proizvodnje raznih vrsta oružja a i zbog toga što je većini ljudi oduzeta pamet, kao što je to maloprije u hadisu spomenuto, neka nas Allah, dželle šanuhu, zakloni i sačuva od svih iskušenja.
U hadisima je spomenuto da je ovaj ummet, ummet kome se Allah, dželle šanuhu, smilovao, te nece imati kaznu na drugom svijetu, nego je Allah, dželle šanuhu, dao kaznu ovome ummetu na dunjaluku; u iskušenjima, potresima i ubijanjima.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:  "Zaista je moj ummet, ummet kome se Allah, dželle šanuhu, smilovao, i oni neće polagati   račun, niti će biti  kažnjeni, zaista je njihova kazna u ubijanju, potresima i iskušenjima."
 (Ebu Davud  11/358 (4258) i El-Hakim u EI-Mustedreku 4/253)
U predaji Ebu Musa'a, radijallahu anhu, se kaže: "Zaista je moj ummet ummet kome se Allah, dželle šanuhu, smilovao, oni neće imati kaznu na ahiretu jer je njihova kazna na dunjaluku: ubijanje, komešanje (nemiri) i potresi." (   Ahmed    4/410    sahih)

Pogledajmo šta su učenjaci rekli u komentaru ovog hadisa:
Znači da je ovom ummetu ukazana posebna milost i blagodat, jer su njegovim pripadnicima olaksani mnogi propisi u odnosu na ranije narode, po pitanju tevbe, čistoće, davanja zekata i slično. To je spomenuto i u hadisu u kojem se kaže da, kad god čovjeka zadesi kakva nedaća, pa čak i trn kada ga ubode pa to on strpljivo podnese, Allah, dželle šanuhu, mu time oprašta jedan grijeh.
Međutim, što se tiče toga da ovaj ummet neće biti kažnjen na ahiretu, to znači da njihova kazna neće biti teška kao kazna za nevjernike. Takođe se kaže da će Allah, dželle šanuhu, većini pravih pripadnika ovog ummeta oprostiti grijehe.
EI-Kari kaže da će oni biti nagrađeni za iskušenja kroz koja su prošli na dunjaluku, kao što su ratovi, bolesti i sl. i to će im biti jedan vid kazne, pa će im se zbog toga uvećati nagrada, a dunjalučka patnja je lakša od ahiretske. On takođe kaže: "Možda se sa ovim hadisom misli na one vjernike koji ne budu radili velike grijehe, ili se misli na prve generacije ashaba i onih iza njih, ili se misli da će time biti obuhvaćeni oni koji zasluže da im Allah, dželle sanuhu oprosti grijehe. Neki od učenjaka smatraju da se sa ovim ummetom misli samo na one prave sljedbenike Muhammeda s.av.s, koji izvršavaju ono što je Allah dž.š naredio i klone se onoga što je On zabranio.“
*
0
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #16 u: Juli 10, 2008, 20:48:40 »


23.  KRATKOĆA VREMENA

Jedan od predznaka Sudnjeg dana je da će ljudi osjećati da vrijeme sve brže i brže prolazi.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:  "Od predznaka Sudnjeg dana je da će biti kratko vijeme..." (EI-Buhari 13/81)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne nastupi kratkoća u vremenu; pa godina bude trajala kao mjesec. mjesec kao sedmica, sedmica kao dan, dan kao sat, sat kao varnica." (Ahmed 2/537 i Et-Tirmizi 6/624.sahih)

U pojašnjavanju ovoga predznaka ima nekoliko mišljenja a najprihvatljivije je da se time misli na smanjivanje bereketa u vremenu. Ibnu Hadžer kaže: "Ovo smo doživjeli u našem vremenu, jer osjećamo da nam dani sada tako brzo prolaze, što nije bio slučaj ranije." (Fethul-Bari 13/16)
Kada je ovo bio slučaj sa Ibnu Hadžerom, rahimehullah, koji je živio u devetom hidžretskom stoljeću (umro je 852. h.), i koji je napisao toliko tomova knjiga, komentarišući i ocjenjujući hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kakav je slučiaj sa nama koji živimo u ovom vremenu, prepunjenom raznim stvarima koje oduzimaju korisno vrijeme. Nadam se da se svi slažemo da neke poslove koje sada radimo daleko teže i sporije možemo završiti nego što je to bio slučaj prije desetak godina. I pored; svega ovoga, i pored saznanja da ćemo za svaku minutu svoga vremena biti pitani na Sudnjem danu, žalosna je činjenica da nalazimo veliki broj ljudi,pa čak i onih koji se ubrajaju u učene (alime) da znaju po nekoliko sati dnevno - bez ikakve dunjalučke ill ahiretske konsti - potrošiti gledajući utakmice, bezvezne filmove, igrajuci šah i sl. Neka nas Allah, dželle šanuhu, uputi i zaštiti od trošenja vremena u ono čime On, dželle šanuhu, nije zadovoljan.
Kada je već riječ o bereketu u vremenu onda je zgodno da tu spomenemo hadis, odnosno dovu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojoj kaže: "Dragi Allahu, Ti učini bereket mome ummetu u ranjenju (ranim satima dana)."
(  Et-Tirmizi 4/402,  En-Nesai, Ebu Davud,  hasen)
Iz ovoga hadisa se zaključuje da je najbereketnije vrijeme za rad i sticanje nafake u ranim jutarnjim satima. Molimo Allaha, dželle šanuhu, da nam dadne bereket u vremenu i da nam pomogne da ga utrošimo u ono što je korisno ().
 

24.  MEĐUSOBNA BLIZINA ČARŠIJA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave kušnje, dok se ne bude mnogo lagalo i dok se čaršije, jedna drugoj, ne približe." (Ahmed,sahih)
Rahmetli Hamud Tvjejdžeri kaže: "Što se tiče međusobne blizine čaršija i trgova vjerovatno se tu misli na ovo što smo mi u ovom vremenu doživjeli, kao što su lahkoća komunikacija, brzina putovanja i savremenost radio-tehničkih uređaja, pa čim se promijeni cijena neke robe u jednom dijelu svijeta, za nekoliko minuta se ta cijena zna na drugom kraju svijeta. Također, čovjek danas za nekoliko sati može preći udaljenost, za koju je nekad trebalo mjeseci, obaviti trgovinski posao i istog dana se može vratiti kući." Današnje berze, sajmovi, izložbe i ostalo, tome slično, su jedan vid ostvarenja ovoga predznaka Sudnjeg dana. Čarsije su se medusobno približile u tri vida:
1- Brzina saznavanja promjene cijena,
2- Brzina    putovanja   iz jednog mjesta u drugo, pa čak ako je i udaljeno,
3- Njihova približenost u cijenama i ravnanje jednih prema drugima,

*
0
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #17 u: Juli 21, 2008, 19:52:21 »


25.   POJAVLJIVANJE ŠIRKA  (VIŠEBOŠTVA)  U  OVOM
UMMETU

Od predznaka Sudnjeg dana koji su se u mnogome obistinili je da će se neki ljudi i neka sela povratiti širku (mnogoboštvu), obožavati kipove, graditi turbeta na kaburima, veličajući one koji su tu ukopani, oko njih tavafiti, tražeći bereket, zauzimanje, prinositi im žrtve i raditi sve druge poslove koji odvode u širk.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže. "...  neće nastupiti Sudnji dan sve dok se neka plemena od mog ummeta ne priključe mušricima, i dok neka plemena ne počnu obožavati kipove." (Et-Tirmizi 6/466 i Ebu Davud 11/322 sahih)
U drugom hadisu se kaže: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se žene iz plemena Devs ponovo ne počnu gurati tavafeći oko Zil-halesa, a Zul-hales je kip koji su obožavali u džahilijjetu." (EI-Buhari 13/76 i Muslim 18/32 sahih)

Ovo se uistinu ostvarilo pa su ova sela, južno od Taifa, kada se proširilo neznanje ponovo počela obožavati kipove i to je potrajalo sve dok nije Muhammed ibnu Abdul-Vehhab došao i pozvao ljude da obožavaju Allaha, dželle šanuhu, a da napuste ta ružna mjesta koja su kasnije i porušena. Iz ovoga se da zaključiti da će se situacija toliko pogoršati i da će se ljudi vratiti onim džahilijetskim poslovima koje zdrav razum ne prihvata.
Takođe treba napomenuti da se sa širkom ne misli samo na obožavanje kipova, turbeta i sličnog, nego u to ulazi sve ono što je u suprotnosti sa istinskim sprovođenjem "La ilahe illellah" u djelo.
To naglašava i rahmetli Sejjid Kutb pa kaže: "Ako se neko pridržava vjere samo u izvršavanju vjerskih obreda; abdesta, namaza, posta zekata, hadždža, a u isto vrijeme u svom ekonomskom, političkom i društvenom životu prihvata druge zakone osim šeriatskog... ili se u svome ahlaku, običajima, oblačenju povinuje nekom od ljudskih idola, takav čovjek uistinu čii širk..."
Nema sumnje da se u širk ubraja i ono što se često čuje kod našeg  naroda: "Ja  obožavam    tog i tog    glumca,...    fudbalera,...pjevača,...    svoje    dijete"    i     slično. Dragi Allahu, mi se Tebi utječemo od  činjenja širka u onome što znamo da je širk, a od Tebe tražimo oprost za ono što ne znamo da je širk.

26. POJAVLJIVANJE RUŽNIH  I NEPRISTOJNIH DJELA,KIDANJE RODBINSKIH VEZA I  RUŽAN ODNOS PREMA KOMŠIJAMA

Abdullah ibnu Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave: ružna djela i nepristojan (besraman) govor, kidanje rodbinskih veza i ružan komšijski odnos."
 (Ahmed 10/26 i Hakim u Mustedriku  1/75 sahih)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je pojavljivanje ružnih  djela, nepristojnog  govora i kidanje    rodbinskih veza.' (hasen)

Ovi predznaci su se uveliko obistinili, pa vidimo da ljudi rade ružna djela, a što je još veći grijeh, onda o tome bez ikakvog stida govore i ponoseći se pričaju.
Također je isti slučaj sa kidanjem rodbinskih veza, pa često vidimo one najbliže, da se i pored toga što žive u istom gradu, rijetko kada ili nikako ne obilaze, nego se čak dešava da rođena braća, zbog nekakvih nevažnih dunjalučkih nesuglasica čak i po nekoliko godina ne govore. Sve je to rezultat slabog imana, jer Islam mnogo podstiče na očuvanje rodbinskih veza i upozorava na opasnost njihovog kidanja.
Allah, dželle šanuhu, u Kur'anu kaže: "Zar vi ne biste, kad bi ste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah, dželle šanuhu, prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci.
(Sure  Muhammed 22-24)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Neće ući u džennet onaj koji bude kidao rodbinske veze." (Prenosi ga Muslim 16/114)
A što se tiče komšijskih odnosa, tu je žalosna situacija. Koliko ima ljudi da jedan kraj drugoga stanuju a u stvari se i ne poznaju, niti se posjećuju, a vrlo često samo jedan drugog ezijete i štetu  nanose. A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je strogo zabranio da se komšija uznemirava pa kaže: "Ko vjeruje u Allaha i ahiret (drugi svijet) neka ne uznemirava svog komšiju!" (Muslim 2/20)

U drugim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče na  dobročinstvo prema komšijama pa kaže:  "Ko vjeruje u Allaha dželle šanuhu, i Ahiret neka lijepo postupa prema svome komšiji!" (Muslim 2/20sahih)
"Džibril, alejhisselam, mi je toliko preporučivao lijep odnos prema komšiji, da sam pomislio da će ga učiniti mojim nasljednikom." (Muslim 16/176)

27.  PODMLAĐENOST STARACA

Ibnu Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Biće pred kraj dunjaluka ljudi koji će svoje brade farbati crnom bojom, u obliku volja od golubova i ti ljudi neće ni osjetiti džennetski miris." (Muslim 16/176 sahih)

Ovo što je najavljeno u ovom hadisu već se ostvarilo pa vidimo mnogo ljudi koji svoju kosu i bradu farbaju crnom bojom. Također se primjećuje da mnogi ljudi briju brade sa strana (obraza) a ostavljaju je na vrhu brade, pa kada još to ofarbaju crnom bojom, onda to uistinu lici volji od goluba.
Inače, farbanje kose ili brade crnom bojom je zabranjeno hadisom, u kojem Džabir ibnu Abdullah, radijallahu anhu, kaže: "Na dan osvojenja Mekke, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je doveden Kuhafe (otac Ebu Bekra, radijallahu anhu) a kosa i brada su mu bile bijele (sijede) kao sugama pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Obojite ovo nečim, ali ne sa crnom bojom!" (Muslim)
Jedina prilika kada je dozvoljeno da ljudi farbaju kosu i bradu u crno je džihad (borba) jer tako izgledaju mladi i snažniji pa ih se neprijatelji više boje.
*
0
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #18 u: Avgust 30, 2008, 19:54:28 »


28.  RAŠIRENOST ŠKRTOSTI, GRAMZIVOSTI I  POHLEPE

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je pojavljivanje škrtosti."( Et-Taberani, sahih)
Također, Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o predznacima Sudnjeg dana, rekao: "Vrijeme će postati kratko, malo dobrih djela će se raditi i škrtost će ispuniti ljudska srca." (E-Buhari  13/13)
Muavija, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: "Situacija će postajati sve teža a kod ljudi će se povećati škrtost." (Et-Taberani   sahih)

Inače su škrtost, gramzivost i pohlepa vrlo ružne osobine koje Islam zabranjuje i obavještava da će onaj ko se kloni tih osobina biti spašen. Allah, dželle šanuhu, u Kur'anu kaže: "A oni koji budu sačuvani gramzivosti, biće spašeni " (Et-Tegabun 16)

Džabir,radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Klonite se zuluma jer će zulum (urađen na dunjaluku) biti pomračina (tmina) na Sudnjem danu, i klonite se škrtosti jer je upravo škrtost upropastila one koji su bili prije vas. Škrtost ih je navela da prolivaju krv (da se ubijaju) i da ono što je zabranjeno smatraju dozvoljenim." (Muslim  16/134 sahih)
Škrtost je bila razlogom njihove propasti na ovome svijetu, pa su se međusobno ubijali a zbog toga će biti kažnjeni i na Ahiretu.


29.MNOŠTVO TRGOVINE

Od predznaka Sudnjeg dana je rasprostranjenost trgovine, kako među ljudima tako i među ženama.
Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pred Sudnji dan, ljudi će selam nazivati samo onima koje poznaju i raširiće se trgovina pa će čak i žena učestvovati u trgovini sa svojim mužem." (Ahmed i El-Hakim 4/445 sahih)
Amir ibnu Taglib, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je raširenost i mnoštvo imetka i raširenost trgovine." (Nesai 7/244 i Ahmed 5/69,sahih)
Ovaj predznak se uveliko ostvario, trgovina se raširila i ljudi su pali u kušnju sakupljanja imetka i u tome se natječu. A to je upravo ono čega se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bojao za svoj ummet, te u hadisu kaže: "Tako mi Allaha, dželle šanuhu, ne bojim se za vas od siromaštva, nego se bojim da će vam se dunjaluk otvoriti, kao što se otvorio onima koji su bili prije vas, pa ćete se u tome natjecati kao što su se i oni natjecali, te će vas to upropastiti kao što je i njih upropastilo." (El-Buhari i Muslim, sahih)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dalje kaže: "Kada osvojite Perziju i Bizantiju, kakav ćete narod postati (biti)?
Radićemo ono što nam je Allah, dželle šanuhu, naredio -odgovori Abdurrahman ibnu Avf, radijallahu anhu.
Da neće biti drugačije; međusobno ćete se natjecati (u imetku), pa ćete jedni drugima zavidjeti, zatim se razilaziti i na kraju ćete jedni druge mrziti." (Muslim 18/96)


30.  MNOŠTVO ZEMLJOTRESA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne bude mnogo zemljotresa." (EI-Buhari 13/81)
Seleme ibnu Nufejl Es-Sekuni, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pred Sudnji dan će biti mnogo umiranja, a zatim će nastupiti godine zemljo¬tresa." (Ahmed    4/104, Et-Taberani,Bezzar i Ebu Je'ala, sahih)

Ibnu Hadžer kaže: "Mnogo je zemljotresa i u sjevernim i u istočnim i u zapadnim zemljama, ali se sa ovim mnoštvom misli da će ti najavljeni zemljotresi duže trajati i biti opsežniji."

Ovo potvrđuje i hadis u kojem Abdullah ibnu Havale, radijallahu anhu, kaže: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je stavio ruku na moju glavu i rekao: "O ibnu Havale, kada vidiš da se sjedište hilafeta premjestilo u Svetu zemlju (desilo se za vrijeme Omejada) već se primaklo vrijeme potresa, belaja (iskušenja) i velikih događaja, tada će Sudnji dan ljudima biti bliži nego moja ruka tvojoj glavi."
(Ahmed 5/288, Ebu Davud 7/209, i El-Hakim 4/425, sahih)

31.  PROPADANJE  U ZEMLJU, PRETVARANJE LJUDSKIH  LIKOVA U ŽIVOTINJSKE  LIKOVE  I PADANJE KAMENJA SA NEBESA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najavio da će ovaj ummet pasti u razna iskušenja i belaje zbog grijeha koje će činiti, pa je od toga i propadanje, poniranje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja s nebesa.
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pretkraj ovog ummeta će biti: propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa.
Pa zar ćemo biti upropašteni a među nama će biti dobrih ljudi? - upita Aiša, radijallahu anha,..
Da, kada   preovlada    griješenje i lopovluk - odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem." (Et-Tirmizi 6/418,sahih)
Iz hadisa se razumije da će nastupiti opća propast kada se počnu činiti grijesi, pa čak i ako među ljudima bude dobrih.
Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pred Sudnji dan, nastupiće propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa." (Ibnu Madždže 2/1349, sahih)
U    nekim    hadisima    se     pominje da će ove vrste kazne biti spuštene na pojedine nevjerničke  frakcije kao što su zenadika(nevjernici) i kaderije (koji vjeruju u neograničenu slobodu volje).
Već se obistinilo propadanje u zemlju na nekoliko mjesta, nešto u   ranije    vrijeme,  a nešto i sada a sve je to kao opomena pred tešku    kaznu i to je jedan od načina zastrašivanja ljudi, ne bi li se okanili griješenja.
Također se napominje da će ova kazna zadesiti one koji budu slušali muziku i pjevačice i pili alkohol. Imran ibnu Husejn, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U ovome ummetu će biti: propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa. - A kada će to biti? - upita jedan čovjek.
Kada se pojave pjevačice, muzika i bude se pio alkohol -odgovori on, sallallahu alejhi ve sellem." (Et-Tirmizi 6/458,sahih)
Treba napomenuti da pored ovog propadanja u zemlju, imaju i tri velika propadanja u zemlju koja će biti pomenuta u velikim predznacima Sudnjeg dana, inšaallah.
Već smo napomenuli neke hadise koji govore o poniranju u zemlju i pretvaranju u životinjske likove u osmom i devetom predznaku Sudnjeg dana, pa bi bilo dobro da ih pročitas.
Neki učenjaci smatraju da će pretvaranje u životinjske oblike biti samo u prenesenom značenju, tj. da će se ljudi početi ponašati kao majmuni i svinje, ne znajući šta je halal a šta haram, niti šta je dobro a šta loše. Međutim, ispravnije mišljenje je da će se to stvarno dogoditi kao što se dogodilo ranijim narodima. Pogledaj 65-i ajet sure Bekare i pomenute hadise u osmom predznaku Sudnjeg dana. Neka nas Allah, dželle šanuhu, zaštiti od tih iskušenja. ()

 
*
0
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #19 u: Septembar 26, 2008, 19:54:13 »


32.  ODLAZAK DOBRIH  LJUDI

Od predznaka Sudnjeg dana je postepeno nestajanje dobrih i hairli ljudi a namnožavanje loših, tako da će nastupiti vrijeme pa će ostati samo loši nad kojima će biti Kijametski dan. Abdullah ibnu Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok Allah, dželle sanuhu, sa zemlje ne uzme dobre ljude, pa će ostati otpad i loši ljudi, koji neće dobro smatrati dobrim niti će loše smatrati lošim." (Ahmed i El-Hakim  sahih)

Ovo vrijeme će nastupiti kada nestane nauke i učenih ljudi, pa će ljudi, sebi za pretpostavljene, uzeti neznalice koji će bez znanja davati fetve (fikhske odgovore), kao što smo to spomenuli u devetnaestom predznaku Sudnjeg dana. Dobri ljudi će nestati kada se među ljudima raširi griješenje, te kada se zanemari naređivanje dobra i odvraćanje od zla, jer kad dobri ljudi vide da se čine grijesi pa to ne spriječe onda se širi fesad (nered) i tada će ih Allah, dželle šanuhu, sve skupa kazniti. To je već spomenuto u hadisu kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: "... pa zar ćemo biti uništeni a među nama ima dobrih? • Da, kada se raširi griješenje i lopovluk - odgovori Poslanik sallallahu alejhi ve sellem." (Buhari 13/11)

33.  UZDIZANJE I  POŠTIVANJE GRIJEŠNIKA I  POKVARENIH LJUDI

Od predznaka Sudnjeg dana je uzdizanje i davanje prednosti pokvarenim i lošim ljudima u odnosu na dobre i poštene ljude. U to ulazi postavljanje na položaje i davanje vodećih funkcija onim najgorim među ljudima bez obzira na njihovo nevjerovanje, nepoštenje i ostale ružne osobine kojima se odlikuju. Svakako da će to vrijeme nastupiti kada se izokrenu činjenice, pa se dobro bude smatralo lošim, loše dobrim i tome slično.
Pogledajmo neke hadise koji o tome govore: Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zaista će nastupiti vrijeme varljivih godina, u kojima će se vjerovati lažljivcu a nevjerovati onome koji istinu govori, davati emanet (povjerenje) varalici a povjerljivom se neće vjerovati, i glavnu riječ će imati maloumni i nesposobni." (Ahmed sahih)

Također, se u jednom hadisu kaže: "Kada se poslovi predaju, onima koji nisu za to sposobni, isčekuj Sudnji dan." ( EI-Buhari 11/332 )
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je i da će se oni donji (lošiji) uzdizati nad onima gornjim (boljim)"( Et-Taberani u "El-evsatu" sahih)   '
Vezano za ovaj predznak je i :

VESELJE AHMAKA LUKE'A IBNU LUKE'A   

Kada se pojave iskušenja i kada se vjernik bude bojao za svoj iman od lopovluka i svega drugog, nasuprot njemu pojavit će se loš čovjek, glupak, ahmak kojem se ne zna ni porijeklo ni loza on će tada biti najsretniji, ne pridajući važnost onome što se oko njega dešava. Kada se to desi znaj da je Sudnji dan blizu.
Huzejfe,    radijallahu    anhu,     prenosi da je Allahov Poslanik,| sallallahu    alejhi     ve sellem, rekao:  "Neće nastupiti Sudnji dan dok se ahmak Luke' ibnu Luke' ne bude najviše veselio i radovao dunjaluku." (Et-Tirmizi (2210) i Ahmed 5/389 hasen)
Huzejfe,    radijallahu    anhu,     prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu    alejhi    ve sellem, govoreći o nestanku povjerenja, rekao"... pa će se za nekog čovjeka sa divljenjem govoriti: "Kako je on jak, snažan, kako je dobar i snalažljiv, kako je pametan," a u njegovom srcu neće biti ni najmanji dio imana (vjere)." (EI-Buhari 11/333 i Muslim 2/167)

Ovo se uistinu ostvarilo pa danas nalazimo da ljudi hvale nekog čovjeka, opisujući ga najljepšim osobinama, govoreći o njemu: "Kako je pošten, pametan i sl." a on je u stvari najveći griješnik, i najslabiji vjernik sa najmanje povjerenja, ili je čak neprijatelj muslimanima i radi na rušenju Islama. Neka nas Allah, dželle sanuhu, zaštiti od svih iskušenja. (!)
*
0
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #20 u: Novembar 07, 2008, 11:21:44 »


34.  NAZIVANJE SELAMA SAMO POZNATIM OSOBAMA

Od predznaka Sudnjeg dana je da ce čovjek nazivati selam samo onome koga poznaje.
Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da će čovjek čovjeku nazivati selam, a neće mu ga nazivati ni zbog čega drugog nego zato što ga poznaje." (Ahmed 5/326 sahih)
U drugoj predaji se kaže: "Pred Kijametski dan nazivaće se selam samo nekim ljudima." Ovaj predznak Sudnjeg dana se već ostvario pa danas vidimo da ljudi nazivaju selam samo onome koga poznaju. To je u suprotnosti sa Sunnetom, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao da se naziva selam i onome koga poznajemo i koga ne poznajemo. Poslanik, sallalla¬hu alejhi ve sellem, je jedne prilike upitan:
"Koji Islam je najbolji?" On je odgovorio: "Da nahraniš gladnog i da nazivaš selam i onome koga poznaješ i onome koga ne poznaje." (EI-Buhari 1/82)

Nazivanje  selama  povećava  ljubav među ljudima, a time se povećava iman (vjerovanje)  sa    kojim će se ako Bogda ući džennet.
Ebu  Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu  alejhi ve sellem, rekao: "Nećete ući u džennet dok budete  pravi vjemici, a nećete biti pravi vjernici dok se ne budete međusobno  voljeli. Hoćete li da vas uputim na posao, kada ga budete radili međusobno ćete se voljeti?! Jedni drugima nazivajte selam." (Muslim 2/35)

35.  TRAŽENJE NAUKE KOD NEZNALICA

Ebu Umejje EI-Džumehi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tri su stvari od predznaka Sudnjeg dana: prvo je, tražiti nauku kod neukih..." (Ibnu  Mubarek  u  Kitabuz-zuhdu sahih)
Abdullah ibnu Mubarek koji je prenio ovaj hadis je upitan:
-   A ko su ti neuki?
-   To    su    oni    koji    govore     prema svojim hirovima i nedozrelim
mišljenjima, -    odgovori on.
Također, govoreći o takvim ljudima je rekao:
"To   su oni koji su uzimali znanje od neukih, tj. od onih koji uvode i sprovode bid'ate (novotarije) u vjeri.“
Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, kaže: "Ljudi će biti i ostati ispravnom putu sve dok budu uzimali znanje i praksu od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba, radijallahu anhum, i učenih ljudi, ali kada im znanje počne dolaziti od neukih, čiji su hirovi, nahođenja    i  stremljenja razjedinjeni, onda će biti  upropašteni." (Ibnul-Mubarek,  Et-Taberani u Kebiru i El-evsatu i Abdurrezak u EI-Musannifu 11 /346 sahih)
Nema sumnje da se u one od kojih ne treba uzimati znanje ubrajaju orjentalisti i svi oni koji ne žele dobro Islamu i muslimanima, šireći neistine o toj vjeri i unoseći sumnju i smutnju medu njene pripadnike.
*
0
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #21 u: Novembar 11, 2008, 20:39:56 »


36. RAZGOLIĆAVANJE I  NEPROPISNO OBLAČENJE ŽENA

Od predznaka Sudnjeg dana je da će žene napustiti islamski odgoj pri oblačenju, pa će se tako oblačiti da ta odjeća neće pokrivati njihove stidne djelove tijela.
Ibnu Omer, radijallahu anhu. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pretkraj života moga ummeta će biti ljudi koji će jahati (voziti se) na udobnim sedlima (sicovima) sličnim onim u kućama, dolaziće tako do pred džamijska vrata a žene će im biti razgolićene i slabo obučene. Na njihovim glavama ce biti punđe (frizure) kao grbe iznemoglih deva. (Pro)kunite ih jer su one ionako proklete..." (Ahmed, a slična predaja je i kod EI-Hakima 4/436 sahih)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio: Ijudi koji nose bičeve slične kravljim repovima i njima tuku narod, i razgolićene i nepropisno obučene žene, koje naginju ljudima i zavode ih a njihove glave (frizure) su poput devijih grba. Neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeća na tolikoj i tolikoj udaljenosti." (Muslim 17/190)
 Ovo se već uveliko ostvarilo pa vidimo žene da se, kobajagi, oblače i pokrivaju tankim i providnim platnima, a ustvari to rade samo da budu zavodljivije i privlačnije muškarcima.

Takođe, ima žena koje oblače (relativno) dugo, all je ta odjeća je toliko tijesna i ocrtava sve sramne dijelove tijela. Ta odjeća i pored toga što je duga ne može se nazvati islamskom jer je funkcija islamske odjeće da sakrije sve ono što bi privlačilo ljude, bio to ukras, boja odjeće, miris).

U tu zabranu ulazi i stavljanje perike i slično, što  se ubraja u mijenjanje Alahovog, dželle šanuhu, stvaranja. Na žalost, između stvari koje se još rade i čime se Allahova. dželle šanuhu, srdžba izaziva, a muslimani ostaju skrštenih ruku, je da se u zadnje vrijeme pojavila odjeća, ill bolje rečeno neodjeća, koja je sašivena od platna na kojem su ispisani kur'anski ajeti, i tu odjeću oblače najpoznatije svjetske prostitutke, prikazujući je na modnim revijama.

*
0
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #22 u: Februar 19, 2009, 14:20:18 »


37.  ISTINITOST VJERNIKOVOG SNA

Od predznaka Sudnjeg dana je da će san vjernika biti istinit i da će se obistinjavati, pa što god vjernik bude iskreniji u svom vjerovanju i san će mu se više obistinjavati.
Ebu   Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu   alejhi  ve sellem, rekao:   "Kada bude pretkraj dunjaluk, rijetko će se dešavati da se san vjernika ne obistini, a najiskreniji  san nekog od vas će biti san onoga koji je najiskreniji u govoru. San vjernika je četrdeset i peti dio poslanstva." (EI-Buhari  12/404 i Muslim 15/20 sahih)
Ibnu Ebi Džemre kaže: "Mudrost ovoga se krije u tome što će vjernik   pretkraj dunjaluka biti usamljen, jer u hadisu stoji:  "Islam je počeo  sa malim brojem ljudi i ponovo će se svesti na mali broj“ (Muslim 2/176), pa obzirom da će se vjernik osjećati usamljenim i neće imati društva niti pomagača, onda će ga Allah, dželle šanuhu, počastiti lijepim snovima koji će se obistinjavati."
 Još se napominje da će ovaj predznak nastupiti kada nestane nauke, i kada se islamski propisi zapuste i zaborave i ljudima bude potreban neko ko će ih podsjetiti na vjerske propise, kao što su raniji narodi bill podsjećani slanjem Poslanika. Obzirom da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslednji Poslanik onda nema više poslanstva, ali je ostao ovaj - četrdeset i peti - dio poslanstva a to je lijep i iskren san koji ce vjernika tješiti i obećavati mu lijepu nagradu a istovremeno ga upozoravati na opasnost kazne.
Ima jos jedno mišljenje da će se ovo desiti u vrijeme Isa'a, alejhisselam, jer će njegova generacija biti najbolja generacija u ovom ummetu, osim generacije ashaba, radijallahu anhum, i oni će biti najiskreniji u svom govoru, pa će im se zato i snovi obistinjavati. A Allah, dželle šanuhu, najbolje zna kada će i kako to biti.

38. MNOŠTVO I  RAŠIRENOST PISANJA

Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zaista je od predznaka Sudnjeg dana... pojavljivanje pera (olovke)." (Ahmed.sahih) Sa   ovim    pojavljivanjem pera - a Allah, dželle Sanuhu, zna najbolje - misli se na mnoštvo i raširenost pisanih djela.
U rivajetu kod Et-Tajalisija i En-Nesaije od Amr ibnu Tagliba, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,    rekao:    "Zaista    je od predznaka Sudnjeg dana... mnoštvo trgovaca i pojavljivanje nauke." (En-Nesai 7/244 sahih)
Ovo pojavljivanje nauke ukazuje na    raširenost onih stvari kojei pomazu u širenju nauke a to su knjige. To se uistinu i desilo u  današnjem  vremenu u cijelom svijetu, zbog savremenih strojeva za štampanje,kopiranje i ostalog, ali i pored svih tih olakšica vidimo da je džehl (neznanje) rašireno među ljudima, jer malo ima korisnog  i pravog znanja, a to je istinito poznavanje Kur'ana i Sunneta sa njihovom praktikom u životu.
I upravo zbog nepostojanja ovog pomenutog islamskog, izvornog znanja vidimo da mnoštvo i raširenost knjiga i ostalih glasila ne koristi ljudima, jer su i pored toga ostali u džehaletu (neznanju).
*
0
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #23 u: Februar 26, 2009, 16:05:24 »


39.NEMARAN ODNOS PREMA SUNETIMA NA KOJE ISLAM PODSTIČE VJERNIKE

Od predznaka Sudnjeg dana je i omalovažavanje Allahovih, dželle sanuhu, propisa, kao što je to pomenuto u hadisu od Ibnu Mes'uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da će čovjek prolaziti kroz džamiju a u njoj neće klanjati dva rekata.' ( Ibnu Huzejme 2/283.
hasen)
Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, kaže: "Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da se džamije pretvore u puteve za prolaz.' (Et-Tajalisi El-Hakim 4/446,sahih)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata.' (Muslim sahih)
 I ne samo da se od džamije prave prolazi nego još gore od toga je da su džamije pretvorene u turistička mjesta, gdje ulaze svakako obučeni, ili bolje rečeno neobučeni kafiri da bi ih razgledali. Zna se da su džamije napravljene da se u njima čini zikr i obavlja ibadet, a ne da bude stjecište čopora turista koji krnje svetost ovih Allahovih, dželle šanuhu, kuća, zbog neznatne matenjalne koristi, kao što se to događa u mnogim džamijama u Istanbulu i drugdje. Neka nas Allah, dželle šanuhu, zaštiti od toga i učini nas od onih koji ce poštovati svetost Allahovih, dželle šanuhu, kuća.

40. DEBLJINA MJESECA MLAĐAKA

Abdullah ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Od predznaka blizine Sudnjeg dana je da će mlađak biti debeo." (Et-Taberani hasen)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je da će mladak biti debeo, pa kada se vidi prve noći, govoriće se da je to mladak druge noći u mjesecu." (Et-Taberani hasen)
Inafče je mladak kod prve noći njegovog pojavljivanja izuzetno tanak pa će se pred Sudnji dan pojavljivati deblji nego što je to uobičajeno te će zbog toga ljudi govoriti: ovo je mlađak drugog dana u mjesecu. 

*
1
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #24 u: Januar 02, 2011, 19:57:15 »


41- Veliko prisustvo lazi i nesigurnost u potvrdjivanju vijesti

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Pred kraj ovoga svijeta ce se pojaviti ljudi koji ce vam govoriti o stvarima za koje niste culi ni vi a ni vasi ocevi; pa tesko vama i tesko njima.” (Muslim, 1/78)
U drugoj predaji stoji: “Pred kraj ovoga svijeta ce se pojaviti varalice i lazljivci, koji ce vam dolaziti sa pricama za koje niste culi ni vi ni ocevi vasi; pa tesko vama i tesko njima. Nece vas odvoditi na stranputicu a niti ce vam nesto korisno donositi.”
Muslim prenosi od Amira b. Abde da je rekao: Rekao je Abdullah b. Mes’ud, r.a.,: “Sejtan ce se prikazivati u ljudskom obliku, koji ce dolaziti ljudima i govoriti im raznorazne lazi, koje ce ih razjediniti, tako da ce neko od njih reci: Cuo sam covjeka kako govori to i to, cije mi je lice poznato, ali se ne sjecam njegova imena.” (Muslim, 1/79)
Abdullah b. Amr b. El-As, r.a., je rekao: “Na moru se nalaze zatvoreni i svezani sejtani, koje sveza Sulejman, a.s.. Bojim se da se ne oslobode i ne dodju ljudima uciti Kur’an.” (Muslim, 1/79-80)
Nevevi kaze : ”To znaci: Ucit ce nesto sto nije Kur’an, a vi cete govoriti da je to Kur’an. To ucenje ce udaljiti obican svijet, koji nece biti dovoljno oprezni.”
Danas smo svjedoci velikog broja garib hadisa, dok se ljudi ne ustrucavaju prenositi raznih stavova i mnostva lazi, bez dodatne provjere ispravnosti i tacnosti govora. Ovo ce biti rezultatom odvodjenja ljudi na stranputicu i iskusenje. Poslanik, s.a.v.s., nas je upozorio o vjerovanju izjava takvih osoba. Hadiski ucenjaci ove hadise uzimaju osnovom u potvrdjivanju rijeci osoba koja nam dolaze sa raznoraznim informacijama, pripisujuci to Allahovu Poslaniku, s.a.v.s., bez detaljne provjere prenosioca, kako bi se utvrdila ispravnost i istinitost govora.
Uzrok velikih ljudskih lazi u ovom nasem vremenu, biva uzrokom da ljudi nisu u stanju razlikovati vijesti koje im dolaze, tako da se vise ne moze razlikovati ono sto je istinito od onoga sto je neistinito.
*
1
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #25 u: Januar 02, 2011, 19:57:43 »


42-Velika pojava laznog i uskrasivanje istinskog svjedocenja

U hadisu Abdullaha b. Mes’uda, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Pred Sudnji dan ce se pojaviti ... lazno svjedocenje i uskracivanje istinskog svjedocenja.” (Musned Ahmed, 5/333)
U lazno svjedocenje spada namjerna laz u iznosenju bilo kakvog svjedocenja. Lazno svjedosenje, kao i uskrasivanje istinskog svjedocenja je uzrok ponistavanje istine.
Uzviseni Allah kaze: I ne uskratite svjedocenje ; ko ga uskrati, srce njegovo ce biti gresno. (El-Bekara, 283)
Od Ebu Bekreta, r.a., se prenosi da je rekao: Bili smo kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: “Hocete li da vas obavijestim o najvecim grijesima (to je ponovio tri puta)? Cinjenje sirka (nevjerstva) prema Uzvisenom Allahu, neposlusnost prema roditeljima i lazno svjedocenje - ili lazni govor -, bio je naslonjen pa je sjeo; nije prestajao to ponavljati sve dok nismo rekli (u sebi) da hoce prestati.” (Buharija, 5/261)Imali dans icega vise od laznog i uskracenog svjedocenja?!
Zbog svoje tezine i opasnosti, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je ovu pojavu usporedio sa zinjenjem sirka i neposlusnosti prema roditeljima. Lazno svjedocenje je uzrok zuluma (nepravde), nasilja, zanemarivanja ljudskih prava u novcanim i imovinskim stvarima. Ta pojava je dokaz slabosti imana i neprisutnosti bojazni od Milostivoga.


43- Mnostvo zena a manjkavost muskaraca

Od Enesa, r.a., se prenosi da je rekao: Ispricat cu vam hadis kojeg vam niko poslije mene nece ispricati; Cuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana je manjkavost znanja, pojava i prisutnost neznanja, pojava nemorala (bluda), povecan broj zena i manjkavost muskaraca, tako da ce na jednog upravitelja doci i po pedeset zena.” (Buharija, 1/178)
Bi receno : Uzrok tome je zasigurno velika prisutnost nereda, koja ce uzrokovati raznim ubistvima, u kojima ce najvise stradati muskarci ; oni su borci, za razliku od zena.
Hafiz Ibn Hadzer kaze : ”Predhodno misljenje uzimam s rezervom; jer se u hadisu Ebu Musa’a jasno kaze: “Mali broj ljudi a veliki broj zena.” (Muslim, 7/96)
Ovaj hadis nas upucuje na jasan i ocit znak, a ne na bilo koji drugi razlog. Pred sami Sudnji dan Allah, dz.s., ce uciniti da ce se manje radjati muska djeca a mnogo vise zenska. Veliki broj zenske populacije biva odgovarajucim uzrokom pojave neznanja i podizanja znanja.” (Fethul-bari, 1/179)
Rekao sam: Nista ne sprecava da bude onako kako spominje Ibn Hadzer, a i zbog nekih drugih razloga koji ce dovesti do smanjenja broja muskaraca a povecavanja broja zena; kao sto su neredi koji prouzrokuju ratove. U muslimovoj predaji se navodi dokaz koji nas upucuje da smanjen broj ljudi a veliki broj zena biva uzrokom nestanka ljudi a ostajanje zena. Ono sto, u vecini slucajeva, uzrokuje smanjenju broja ljudi, jesu ratovi. U muslimovoj predaji se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Nestat ce ljudi, a ostat ce zene, tako da ce na jednog upravitelja doci i po pedeset zena.” (Muslim, 16/221)
Ovdje se ne zeli potencirati stvaran broj (pedeset), jer u hadisu Ebu Musa’a, r.a., se ka`e: “Covjek ce vidjeti iza sebe kako ga slijedi cetredeset cena koje sa nasla|uju gledajuci u njega.” (Muslim, 7/96) Znaci broj se uzima metaforicki, a Allah, dz.s., najbolje zna.

44- Veliki broj iznenadnih smrti

Od Enesa b. Malika, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Od predznaka Sudnjeg dana ... pojava iznenadnih smrti.”
Ova pojava je danas uveliko prisutna, velikim brojem iznenadnih smrti. Vidimo zdrava covjeka koji iznenada umre. Ovakvo stanje se danas, u nacem modernom svijetu, naziva srcanim udarom. Razuman treba malo da se zamisli, kajuci se i vracajuci Uzvisenom Stvoritelju, prije nego sto mu dodje iznenadna smrt.
Imam Buharija bi govorio:
“U slobodno vrijeme iskoristi blagodati Ruku’a mozda ti smrt neocekivano dodje
Koliko si samo zdravih, bez bolesti vidio.Kojeg dusa iznenada napusti. ”
Ibn Hadzer kaze: “Najcudnija stvar je sto se to (iznenadna smrt) desilo bas njemu - tj. Buhariji ili nekome od njegovih bliznjih. ”
*
1
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
crnileptir
*
Oflajn
13394
Vidi Profil
« Odgovori #26 u: Januar 10, 2011, 19:01:08 »


45- Me|usobno nepoznavanje

Od Huzejfe, r.a., se prenosi da je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je upitan o Sudnjem danu?, pa je odgovorio: ”Znanje o tome je kod Moga Stvoritelja, o njegovom nastupanju nezna niko drugi sem Njega, ali ja cu vas obavijestiti o njegovim predznacima, i onome sto ce se dogoditi pred sam o njegovo nastupanje. Pred njegovo nastupanje ce biti velikih nereda i anarhije.” Prisutni upitase: O Allahov Poslanice!, o neredu smo vec upoznati, a sta je to anarhija? Poslanik, a.s., rece: “Na habesijskom jeziku: ubistvo, medjusobno nepoznavanje, tako da skoro ni jedna osoba nece poznavati drugu.” (Musned Ahmed, 5/389)
Do medjusobnog nepoznavanja i zapostavljanja ce doci usljed velikih nereda, iskucenja i ubistava medju ljudima, ovladavanju ljudi materijalizmom, kada svak bude radio samo radi sebe, ne osvrcuci se na dobrobit drugih ljudi, niti na njihova prava. Sve to ce biti uzrokom prosirenosti bolne mrznje. Osobe ce zivjeti u domenu svojih misljenja i svojih strasti. Nece postojati moralni upravitelji koji bi radili na ljudskom medjusobnom upoznavanju. Nece biti imanskog bratstva koje bi ih sastavljalo na ljubavi prema Uzvisenom Allahu i pomaganju u dobrocinstvu i cestitosti.
Taberani prenosi od Muhammeda b. Sevketa da je rekao: “Dosao sam Nu’ajmu b. Ebi Hindu, koji mi pokaza nekoliko stranica, u kojima je pisalo: Od Ebu Ubejde b. El-Dzerraha i Mu’az b. D`ebela Omeru b. El-Hattabu: Selamun alejke ... (spominjajuci pismo, u kojem stoji Pricali smo o stvarima ovog ummeta pred sam kraj ovoga svijeta, kada ce vidljivi prijatelji postati tajni neprijatelji ... (potom spomenu odgovor Omera, r.a., njima, u kojem se kaze Vase pisanje u kojem me upozoravate o stvarima ovog ummeta pred sam kraj ovoga svijeta, kada ce vidljivi prijatelji postati tajni neprijatelji. Vi niste jedni od tih ljudi, a niti je to ovo vrijeme. U tom vremenu ce se pojaviti zelja i bojazan, zelja ce biti u smislu dobara njihova dunjaluka.”


46- Povrat arapske zemlje u oblik pasnjaka i rijeka

U predznake Sudnjeg dana spada i povrat arapske zemlje u oblik pasnjaka i rijeka; u hadisu Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nece nastupiti Sudnji dan sve dok se ne povrati arapska zemlja u oblik pasnjaka, rijeka.” (Muslim, 7/97)
U ovom hadisu imamo jasne dokaze da je arapska zemlja bila u obliku pasnjaka i rijeka, i da ce se ona ponovo povratiti na isti oblik na kojem je bila, u obliku pasnjaka i rijeka.
Imam Nevevi kaze, tumaceci znacenje povratka arapske zemlje u oblik pasnjaka i rijeka: “To znaci - a Allah najbolje zna - arapi ce ostaviti i udaljiti se od zemlje, tako da ce ona ostati zapostavljena, neposijana i nenavodnjavanja. Sve to biva uzrokom manjkavosti ljudi, velikim brojem ratova, nagomilavanja nereda, blizinom Sudnjeg dana, pomanjkanja zudnje, nedovoljno vremena za ostvarivanje zudnji i zainteresovanosti za to.” (Nevevijevo tumacenje Muslima, 7/97)
Misljenja sam da misljenje koje zastupa Imam Nevevi, a Allah to najbolje zna, po pitanju tumacenja hadisa, nije meritorno. Arapska zemlja je neplodna i socna, sa malim brojem rastinja. Vecina voda se crpi iz bunareva ili nastaju spustanjem kise. Ako poljoprivrednici prestanu zaljevati svoje usjeve i obradjivati ih, posjedi ce zasigurno izumrijeti i nece se moci povratiti u pasnjake i rijeke.
Vanjstina hadisa nas upucuje da ce arapski gradovi obilovati vodom, koja ce teci u obliku rijeka, od koje ce nastati mnogo rastinje, i pretvoriti se u pasnjake i sume.
Ovaj stav potvrdjuje pojava velikog broja izvora, koji izvrise poput rijeka, od kojih izraste mnogo bilje. Bit ce onako kako nas obavijesti iskreni Poslanik, s.a.v.s., kako nam to prenosi Mu’az b. Dzebel, r.a., da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao u bici na Tebuku: ”Sutra cete doci na izvor u Tebuku, kojem necete uspjeti doci a vec ce se preobraziti u rijeku. Ko od vas dodje na tu rijeku, neka ne uzima nista od vode dok ja ne dodjem. ” Kada smo dosli do te rijeke zatekli smo dvije osobe. Izvor je bio u obliku remena na obuci koji se suzavao. Rekao je: Allahov Poslanik, s.a.v.s., ih je pitao: ”Jeste li ista uzimali od vode ?” Odgovorili su: da. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ih je iskritikovao i izgovorio im se onoliko koliko je Allah htio. Rekao je: Potom su sa izvora zahvacali malo po malo vode, dok se nije sakupilo malo vise vode. Rekao je: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u toj vodi oprao svoje ruke i lice, i vodu ponovo vratio u istu posudu. Izvor je protekao obilnom vodom, ili je rekao obilnom rijekom ... dok se sve osobe nisu napile, a potom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Bojim se o Mu’azu, ako ti Allah podari dug zivot, da ces ovdje vidjeti ono sto ce napuniti srca. ” (Muslim, 15/40-41)


47. Izobilje kiše a manjak biljaka

Prenosi se od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Sudnji dan dok zemlju ne zahvati kiša pred kojom neće izdržati kuće od ilovače,nego će izdržati samo kuće od drveta.
Prenosi se od Enesa r.a. da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Kijametski dan dok ljude ne pogodi sveobuhvatna kiša od koje neće ništa iz zemlje niknuti.
Ako je kiša uzrok rasta biljaka,Allahovo je da stvori (učini) ono što će onemogućiti ovaj uzrok zbog postojanja redoslijeda pokretanja uzroka jer je Allah taj koji stvara uzroke i prouzrokovano,ništa Ga ne čini nemoćnim.
Prenosi se od Ebu Hurejre r.a.da je Resulullah savs rekao:Nije sušna godina da na vas ne padne kiša,nego je sušna godina da vam pada i pada a iz zemlje ništa ne nikne.
*
2
*
0
Logged

"Smrt je jedna...pa neka bude na Allahovom putu." Šejh Abdullah Azam
Stranica: 1 [2] Idi gore Printaj 
« prethodno sljedeće »
Skoci na:  

Posjetilaca: 101914566
Copyright © IslamBosna.ba
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines