ForumIslamBosnaTražiKontaktŠuraLoginRegistruj se

Privatni kutak

IB - Dućan:

Zadnji tekstovi:

Podrži IB:

Zadnji postovi:

Poruke dana
Aferim dana:
Bezze dana:


Statistika
Poruka: 629025
Tema: 65731
Članova: 52042
Najnoviji član: AnasiusImarkag


Popularno

+  IslamBosna Forum
|-+  Forum na drugim jezicima
| |-+  Dansk, Norsk (Moderator: 25km)
| | |-+  .::Khudba::. (Dansk)
0 Članova i 1 Gost citaju ovu temu. « prethodno sljedeće »
Stranica: 1 [2] Idi dolje Printaj
Tema: .::Khudba::. (Dansk)  (Čitanja 25023 puta)
Kalemova
*
Oflajn
Žensko
1033
Vidi Profil
« Odgovori #15 u: Novembar 25, 2011, 12:27:47 »


Hurtig bøn eller oprigtighed?

1. del af khutba holdt af: Fatih Alev

“Allah's sendebud, Muhammad (saw) siger om Ihsân:
Det er at tilbede Allah, som om du ser Ham, og hvis du ikke kan se Ham, så vær vidende om, at Han ser dig”

Al taknemmelighed er til Allah (swt). Vi lovpriser Allah med vores mest oprigtige hjerte, fordi ingen anden er værdig til lovprisning udover Allah. Og vi beder om fred og velsignelser for hans elskede profet, vores eksempel til efterfølgelse, profeten Muhammad (saw) og vi beder om fred og velsignelser for alle de profeter, der er gået forud for ham. Vi lovpriser Allah og vi takker Ham og vi vender os til Allah med alle vores behov og vi søger tilflugt hos Ham fra vor ego og dårlige handlinger. Vi søger tilflugt hos Allah fra den mulighed for ondskab, som findes inde i hver eneste af os. Og vi søger tilgivelse hos Allah for de fejltrin, vi begår, mod dem vi kender til og dem vi ikke kender til. Vi bekræfter vor tro på, at der er ingen anden gud udover Allah, Han er den Eneste og ingen kan måle sig med Ham. Alt er i Hans besiddelse og al taknemlighed er til Ham og Han er den Almægtige. Og vi bekræfter vor tro på, at Muhammad (saw) er Hans tjener og Hans elskede budbringer og at han er den mest noble af alle Allahs budbringere.Ærede muslimer, brødre og søstre i Islam!

I dag vil jeg tale om Salâh (de 5 daglige bønner). Jeg vil ikke forklare jer, hvordan man som muslim skal bede på en detaljeret måde. Men på overordnet plan vil jeg kommentere nogle muslimers måde at bede på.

Det er en kendsgerning, at Islam - i forhold til f.eks. kristendommen - er enestående med de 5 daglige bønner. I løbet af de 5 bøntider, beder en muslim minimum 17 rak'ah, som er fard-bønnerne, dvs. de obligatoriske bønner. Udover disse rak'ahs kan man bede nogle ekstra rak'ahs, som er sunnah, dvs. profetens (saw) praksis. Det ideelle er selvfølgelig, at enhver muslim både beder fard-bønnerne og sunnah-bønnerne. Vi ser dog ofte, at mange muslimer i dag nedprioriterer sunnah-bønnerne i forhold til de verdslige gøremål. Man vil kunne finde muslimer, der beder alle sunnah-bønnerne, man vil kunne finde muslimer, der aldrig beder sunnah-bønnerne og man vil kunne finde muslimer, der beder dem af og til.

Vi lever i et samfund, hvor mange unge muslimer føler, at det er hårdt at praktisere de 5 daglige bønner. Oven i det kommer det forhold, at vi lever i en tid, hvor teknologien stjæler en masse af den tid, som de troende ellers kunne bruge til eksempelvis at udføre sunnah-bønner eller at forøge deres kundskab i Islam. Det er ikke for at tale teknologien imod, al respekt for den, så længe der ikke overdrives. Men det er nu engang sådan, at en del mennesker ikke kan beherske deres iver og lader teknologien tage overhånd og kontrollere og styre deres liv.

Jeg nævnte to forhold, nemlig tid og sted, der gør det forholdsvis svært at praktisere sunnah-bønnerne for de unge muslimer. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på problemerne, i stedet for at feje dem under gulvtæppet. Hvis vi skal være en smule mere realistisk, er problemet faktisk meget mere alvorlig. De fleste unge muslimer har svært ved at bede selv fard-bønnerne. Se, det er et seriøst problem.

Lad os nu se på en bestemt gruppe af muslimer - jeg vil ikke nævne dem ved navn - lad os se på, hvordan de praktiserer sunnah-bønnerne. De mener, at alle sunnah-bønnerne skal bedes og de skal bedes til tiden. Man kan ikke tage fejl af deres princip, når man går i deres moskéer. Der ser vi, at alle står op og beder sunnah efter den obligatoriske bøn, f.eks. efter Maghrib-bønnen. Når børn hos denne gruppe af muslimer lærer at bede, bliver det fortalt dem, at sunnah-bønnerne er en ufravigelig del af de 5 daglige bønner. F.eks bliver det fortalt dem, at Fajr-bønnen er på 4 rak'ah, Zuhr på 10 rak'ah, Asr på 8, Maghrib på 5 og Isha' på 13 rak'ah. Dvs. i alt 40 rak'ah. Denne gruppe af muslimer ønsker tilsyneladende, at sunnah skal følges til punkt og prikke. Og det er i og for sig det ideelle. Så da mange unge muslimer føler, det er for besværligt med så mange rak'ahs, og da de har lært, at sunnah-bønnerne er næsten lige så vigtigt at bede som fard-bønnerne, får de dårlig samvittighed, hvis de undlader at bede en sunnah-bøn. Men hvad er resultatet af dette princip hos disse muslimer? Det er sørgeligt, at en oprindelig god hensigt mht. sunnah-bønnerne kan føre frem til 2 måder at praktisere dem på.

En del af disse muslimer holder fast på, at sunnah-bønnerne skal bedes til hver en tid, men da de også skal nå deres verdslige gøremål, bliver de nødt til at bede deres bønner hurtigt. For at få det til at hænge sammen beder de både sunnah-bønnerne og fard-bønnerne, som om de har travlt med at blive færdige med bønnen.

Den anden del af disse muslimer opgiver at få det til at hænge sammen og de beder slet ikke. Altså hverken sunnah- eller fard-bønnerne.

Ingen af delene er i overensstemmelse med Islam. Vores kære profet, Muhammad (saw) advarer os imod at bede hurtigt. Så det er klart, at det er en dårlig løsning at skulle bede bønnen hurtigt for at få det overstået.

Og jeg behøver slet ikke at kommentere de folk, der fuldstændig forlader bønnen med den undskyldning, at det er for omfattende, at der er for mange rak'ahs.

Der er ingen tvivl om, at hvis man nøjes med fard-bønnen og ikke skynder sig med at blive færdig med den, er dette meget mere acceptabelt hos Allah (swt), end at vi prøver at bede både fard- og sunnah-bønnerne i en ekspres-fart.

Så er der en anden gruppe af muslimer, der har det med at bede nogle meget lange jamâah-bønner, dvs. fællesbønner. Nogle gange tager imâmen sig ekstra god tid i hver rak'ah. Vi må huske på de særlige omstændigheder, der er gældende for os muslimer bosat i dette land og i denne tid. Vi kan ikke bare gå ud fra, at alle i moskéens jamâah, dvs. i forsamlingen er vant til lange bønner. Derfor må imamerne ikke overdrive i længden af bønnerne. Om dette læser vi i Al-Bukhari:

"Abu Mas'ûd al-ansâri (RA) beretter, at en mand kom til Allah's budbringer (saw) og klagede over en imam som forlængede bønnen så meget, at han (dvs. ham der klager) overvejede ikke at deltage i fællesbønnen længere. Abu Mas'ûd beretter, at han aldrig havde set profeten (saw) så vred, mens han talte. Profeten (saw) sagde:

Oh mennesker! Nogle af jer frastøder andre (dvs. får dem til ikke at synes om gode gerninger ved at gøre det svært og i dette tilfælde langt). Den der leder bønnen må gøre det let for forsamlingen, for der kan være syge, svage eller folk, der skal nå at klare noget efter bønnen".

Således udtaler vores kære profet Muhammad (saw). Imamerne kan bede deres lange bønner, når de beder alene eller når de beder sunnah-bønner. Men man har et ansvar, når man skal lede bønnen for en forsamling af mennesker, der kan have forskellige niveauer af tålmodighed. Og vi oplever desværre, at nogle imamer ikke lever op til deres ansvar.

Hele denne snak om bønnens hastighed handler i virkeligheden om ønsket om en balancegang. Der er behov for at muslimer i dette samfund regulerer sig selv og opdrager deres børn efter de faktiske forhold. Og den handler også om oprigtigheden i vores bønner. Det er selvsagt; man kan ikke være særlig koncentreret omkring tilbedelsen af Allah (swt), hvis det eneste man tænker på under bønnen, er, hvordan man kan nå at bede 10 rak'ah i pausen, på arbejdet eller i skolen. Det er meget vigtigt, at vores bønner bliver præget af Ihsân (dvs. oprigtig og inderlig tilbedelse af Allah). Allah's sendebud, Muhammad (saw) siger om Ihsân:

"Det er at tilbede Allah, som om du ser Ham, og hvis du ikke kan se Ham, så vær vidende om, at Han ser dig".

Sådan skal tilbedelse af Allah være. Sådan er det ment, at det skal være. Det er ikke meningen med bønnen, at vi dyrker en slags gymnastik ved diverse legemsbevægelser. Meningen er, at vi tænker på Allah og KUN Allah (swt), mens vi beder.

Må Allah (swt) gøre det nemt for os at holde enhver uvedkommende tanke bort fra os under vores bønner. Âmîn.
*
0
*
0
Logged


Ne može PAMETAN popustiti koliko GLUP može zategnuti.
Kalemova
*
Oflajn
Žensko
1033
Vidi Profil
« Odgovori #16 u: Novembar 25, 2011, 12:30:37 »


Hurtig bøn eller oprigtighed?

2. del
af khutba holdt af: Fatih Alev

Ærede muslimer, brødre og søstre i Islam!

Som nævnt er mange muslimers praksis af Islam i dag reduceret til nogle overfladiske ritualer, hvis mening og højere betydning bliver mere og mere udvisket for disse mennesker. De overfladiske ritualer ender med at blive en slags tradition for disse muslimer. De beder måske mere, fordi de er vant til det, end at de hver eneste gang føler, at det er en oplevelse at bede til Allah. Denne negative form for vanedannelse er sandelig noget en muslim må gøre alt for at undgå. Vi må have vores hjerter med. En halvhjertet tilbedelse er ikke andet end tidsspilde. Hvis man trods al sin indsats for at koncentrere sig om Allah, ikke formår det, må man undersøge, hvad der kan gøres for at højne bønnens kvalitet. Hvis man ikke kan forstå arabisk, kan det absolut anbefales, at lære betydningen af de forskellige suraer og dua', som reciteres under bønnen. For hvis man ikke forstår, hvad man reciterer, er det ikke ligefrem med til at motivere én til at fortsætte med at bede. De, der uden at skænke sig selv den tanke at lære betydningen af bønnens fraser og alligevel fortsætter med at bede, praktiserer højst sandsynligt bønnen som en form for religiøs tradition, altså noget, som man bare gør. For en mu'min (en sand troende) er bønnen en åndelig mi'râdj, dvs. himmelflugt.

Til slut vil jeg kort berøre bønnens status i Islam. Bønnen og de øvrige obligatoriske ritualer, vi som muslimer udfører, er ikke noget vi gør med formålet at bede Allah (swt) om syndsforladelse. At bede Allah om tilgivelse er noget vi ved enhver lejlighed kan gøre og som vi efter enhver bøn gør ved den frivillige duâ'. Nej, de pligter vi er blevet pålagt af vores Barmhjertige Skaber, er ligesom en gæld til Ham (swt), som vi tilbagebetaler. Hvis man i et ikke-islamisk samfund vil låne penge i et pengeinstitut, bliver man pålagt at betale et vist beløb i renter. Men når man tilbeder Allah (swt) får vi tværtimod adjr, dvs. bonus, samtidig med at vi udfører en pligt. Det er ikke meningen, at muslimer skal gå med en konstant skyldfølelse. En muslim skal være klar over, at man godt nok ikke kan være pletfri med hensyn til synder osv., men sådan har Allah altså skabt os, med en indbygget tilbøjelighed til synder, som vi så skal prøve at hamle op med. Det er en udfordring, og må Allah (swt) bistå os i at tackle denne udfordring med al den oprigtighed og inderlighed, som der er behov for.

Må Allah (swt) hjælpe os med at udtrykke vores inderlighed og Ihsân til enhver tid. Âmîn.

 

Du’â:

Oh Allah, vær tilfreds med de fire retledede khaliffer Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali.

Allah, vær tilfreds med de 10, som du har lovet paradiset.
Allah, vær tilfreds med Din Profets familie og med emigranterne og hjælperne og dem som fulgte og følger deres eksempel indtil Dommedagen.

Oh Allah, tilgiv de troende mænd og kvinder og de til Din vilje hengivne mænd og kvinder, både dem som lever og dem som er døde. Oh Allah, vor Herre, giv os af det gode i dette liv og i det næste liv og beskyt os fra ildens pinsler med Din umådelige barmhjertighed, oh Den mest Barmhjertige af alle barmhjertige.

Yâ Allah, vi beder dig om at give de bedste af dine velsignelser til vores elskede profet Muhammad og hans familie og følgere.

Og vi beder dig Allah, om at give os styrke og tålmodighed og til alle de af vor brødre og søstre, som kæmper for at opretholde din Dîn.

Yâ Allah, vi beder dig om at gøre os i stand til at gøre noget for vores brødre og søstre i deres trængsel rundt i verden.

Yâ Allah, vi beder Dig om at give os oprigtighed i vores måde at tilbede Dig på.

Vi beder Dig om, Allah, at holde os langt væk fra at tilbede nogen anden eller noget andet end Dig.

Vi beder Dig om, Allah, at gøre os til gode og oprigtige følgere af vores elskede profet Muhammad (saw).

Vi beder Dig om, Allah, at Du tilgiver os vores tåbeligheder og utilskrækkeligheder og dumheder.

Vi beder Dig om, Allah, at holde Din hånd over os muslimer og vore familier.

Vi beder Dig om, Allah, at beskytte vore børn og give dem kloghed og bevidsthed om Islams storhed, og give dem enighed.

Vi beder Dig om, Allah, at give godt helbred til os og vore børn og til alle muslimer.Amin, Amin, Amin.

Sandelig, Allah påbyder (jer) retfærdighed og godhed og kærlighed som til slægtninge, og Han forbyder (jer) skændige tanker, dårlige handlinger og overtrædelse. Han formaner jer, for at I må tænke jer om.

Sadaqallahul Azîm.
« Last Edit: Decembar 09, 2011, 11:18:44 od Kalemova »
*
0
*
0
Logged


Ne može PAMETAN popustiti koliko GLUP može zategnuti.
Kalemova
*
Oflajn
Žensko
1033
Vidi Profil
« Odgovori #17 u: Decembar 09, 2011, 11:18:19 »


Muslimernes svaghed er deres îmân

1. del af khutba holdt af: Fatih Alev

“Og hvem siger, at kun Østens folk skal være muslimer? Hvis Østens folk glemmer Allah (swt), vil Allah også glemme Østens folk og åbne vejen for, at Vestens folk går ind i Islams hus. Dette er Allahs retfærdighed”Al teknemmelighed er til Allah (swt). Vi lovpriser Allah med vores mest oprigtige hjerte, fordi ingen anden er værdig til lovprisning udover Allah. Og vi beder om fred og velsignelser for hans elskede profet, vores eksempel til efterfølgelse, profeten Muhammad (saw) og vi beder om fred og velsignelser for alle de profeter, der er gået forud for ham. Vi lovpriser Allah og vi takker Ham og vi vender os til Allah med alle vores behov og vi søger tilflugt hos Ham fra vor ego og dårlige handlinger. Vi søger tilflugt hos Allah fra den mulighed for ondskab, som findes inde i hver eneste af os. Og vi søger tilgivelse hos Allah for de fejltrin, vi begår, mod dem vi kender til og dem vi ikke kender til. Vi bekræfter vor tro på, at der er ingen anden gud udover Allah, Han er den Eneste og ingen kan måle sig med Ham. Alt er i Hans besiddelse og al taknemlighed er til Ham og Han er den Almægtige. Og vi bekræfter vor tro på, at Muhammad (saw) er Hans tjener og Hans elskede budbringer og at han er den mest noble af alle Allahs budbringere.


Ærede muslimer, brødre og søstre i Islam!

For et par uger siden talte jeg om vigtigheden af de rituelle handlinger i Islam. Som eksempel på, hvordan det ikke bør være, nævnte jeg de kristnes løse forhold til tilbedelsen af Allah. Jeg fortalte, at en muslim vedligeholder sin Îmân igennem de daglige, ugentlige, månedlige og årlige ritualer, mens den kristne mere lægger vægt på, at troen er en personlig sag og vedrører kun hjertet, dvs. at man bare skal holde sit hjerte rent. Denne sammenligning af en muslims og en kristens praksis af religion kan give anledning til misforståelse. For man kan som muslim blive fristet til at tænke: Islam er herligt! Bare hvis jeg beder 5 gange om dagen til Allah og opfylder de øvrige krav, som Allah har stillet til mig, så er jeg frelst!

Vi ved, at nogle muslimer tænker sådan, og vi ved også, at mange kristne tror, at Islam udelukkende er baseret på overfladiske ritualer. Men samtidig ved vi - alhamdulillah - meget godt, at denne forestilling om Islam ikke er i overensstemmelse med, hvad Allah (swt) og Hans budbringer Muhammad (saw) har forkyndt os. Nemlig vigtigheden af at have hjertet med i sin tilbedelse af den Almægtige Skaber. Mange kristne lægger vægt på hjertet og tager afstand fra de rituelle bønner. Mange muslimer derimod lægger vægt på de rituelle bønner, men hjertet følger ikke med. Disse kristne og muslimer har noget til fælles: De tilfredsstiller ikke Allah (swt). Den kristne har tilsyneladende en undskyldning: Han afviger jo ikke fra kristendommen på nogen måde, kristendommen har jo ikke indbygget lignende ritualer. Men en muslim har ikke sådan en undskyldning. For hvis han ikke beder til Allah (swt) i oprigtighed, følger han ikke op på, hvad Islam foreskriver, nemlig at vi skal bede til Allah som om vi ser Ham, og selvom vi ikke ser Ham, skal vi være vidende om, at Han kan se os.

Kære brødre og søstre i Islam!

Hvad ellers kan man forvente, at Allah (swt) skulle pålægge os? Menneskets trang til symbolske handlinger, kombineret med oprigtig tilbedelse af Allah (swt); dette er, hvad hele universets Skaber har fundet passende for os mennesker. Han er vores Skaber, og Han ved netop hvad vi har af behov og hvad vi kan tåle. Over 1 milliard muslimer verden over er et tegn på, at rituel tilbedelse af Allah (swt) ikke er forbeholdt nogle få mennesker, der lever i en kloster-lignende tilværelse.

Mens vi er ved tallet 1 milliard; lad os se lidt nærmere på det. At over 1 milliard mennesker i dag bekender sig til Islam, betyder ikke, at de alle sammen er praktiserende muslimer. Størstedelen af muslimer i dag er delvis praktiserende og er mere muslimer af navn end til gavn for dem selv. Der er flere kategorier af muslimer. Nogle muslimer kaldes endda for fredagsmuslimer eller eid-muslimer, fordi deres islam kun er synlig ved disse lejligheder. Det er sørgeligt, men alligevel faktum, at mange muslimers forhold til Islam i dag, ligner mere og mere, de kristnes forhold til kirken. Som kristne går i kirke om søndagen, går nogle muslimer i moskeen om fredagen. Og nogle går kun i Ramadan-måneden til Tarâwîh, som om det var fard. En større gruppe af muslimer har så travlt med denne verden, at de kun får tid til at huske Allah, når det er Eid. Endelig er der to ydergrupper, som må nævnes i samme åndedrag. Der er dem, som ikke har dårlig samvittighed over deres manglende praksis og som ikke praktiserer noget som helst i Islam. Så er der dem, der tilsyneladende er praktiserende, men er ligeglade på andre vigtige punkter. Som eksempel: Visse forældre er ultra-religiøse, men har fuldstændig glemt alt om at opdrage deres børn i henhold til Islams lære. Så mens far beder Tarâwîh om aftenen, danser søn til musik i diskoteket. Disse forældre er nogle egoistiske muslimer, der kun tænker på at frelse sig selv. De glemmer dog, at Allah (swt) også vil stille dem til regnskab for ikke at have forsøgt at opdrage deres børn islamisk.

Uanset alle disse muslimers forskellige forhold til Allah (swt), er sandheden om Ham og hvad Han ønsker af os, kun én. Han har skabt os og hele det univers, som Han har placeret os ind i og Han ønsker, at vi viser overfor Ham, at vi er taknemmelige for alle de services, som vi er blevet skænket af Ham.

Kære brødre og søstre i Islam!

Når vi i vore dage praktiserer Islam, er der visse kredse der kalder os for fundamentalister, fanatikere, ekstremister, yderliggående, ortodokse, radikale osv. osv. Der bliver set ned på os, vi bliver omtalt som potentielle terrorister og i f.eks. Frankrig bliver tilfældige muslimer behandlet, som om de var terrorister. Historien har det med at gentage sig. Profeten Muhammad (saw) og hans as'hâb blev ligeledes udsat for chikane og forfølgelse, og der blev snakket grimt om muslimerne i Mekka. Nyttede alle disse kampagner noget? Nej, det gjorde de i hvert fald ikke! Tværtimod var alle disse fornærmelser og sammensværgelser nærmest en tilskyndelse til, at muslimerne blev mere stærke på deres tro på, at Allah (swt) nok skulle støtte dem i deres kamp imod afgudsdyrkelse. Vi har præcis samme situation i dag: Der er et etableret verdenssystem, der baserer sig på materielle værdier, og den eneste virkelige udfordring, dette falske verdenssystems tilhængere kan ane i fremtidshorisonten, er Islam. Dette er ikke andet end en magtkamp. Det er kampen om, hvad eller hvem man skal tilbede; penge eller Allah (swt). I sådan en kamp vil den svage part altid væbne sig med en hård retorik, men troende mennesker må aldrig falde for fristelsen; de må altid væbne sig med tålmodighed, for Allah (swt) siger i Koranen:

[In'nal'lâha ma'as'sâbirîn]

"Sandelig, Allah er med dem, som er tålmodige".

Må Allah beskytte os mod provokationer fra de ikke-troendes rækker. Âmîn.
*
0
*
0
Logged


Ne može PAMETAN popustiti koliko GLUP može zategnuti.
Kalemova
*
Oflajn
Žensko
1033
Vidi Profil
« Odgovori #18 u: Decembar 09, 2011, 11:29:50 »


Muslimernes svaghed er deres îmân

2. del af khutba holdt af: Fatih Alev

Ærede muslimer, brødre og søstre i Islam!

Som muslimer er det naturligt, at vi opfatter fremtiden som tilhørende Islam. Men det er ganske interessant, at enkelte ikke-muslimer ytrer sig på samme måde. For nogen tid siden læste jeg i min khutba en del af en artikel fra The Economist, som handlede om den vestlige verdens stigende interesse for islamisk økonomi. I dag vil jeg læse et kort citat fra en artikel i "The Sunday Times" af Bryan Appleyard. Han skriver:

"I 100 år har Vesten ikke formået at forstå kommunismen. Det var også lige meget - der var ikke noget, der var værd at forstå. I over 1000 år har Vesten ikke formået at forstå Islam. Denne gang er det ikke lige meget: Et system drevet af Gud vil altid være mere subtil, vedvarende og rationel end et system som udelukkende drives af økonomi". Citat slut.

Dette er denne tidsalders store besynderlighed, kære brødre og søstre. Når muslimer ikke selv ser hvilken gave Islam er til menneskeheden, vil enkelte ikke-muslimer udtrykke sig positivt om Islam. Måske kan disse ytringer af ikke-muslimer forårsage, at nogle muslimer genopdager, hvilken ni'mah Islam i virkeligheden er. Og hvem siger, at kun Østens folk skal være muslimer? Hvis Østens folk glemmer Allah (swt), vil Allah også glemme Østens folk og åbne vejen for, at Vestens folk går ind i Islams hus. Dette er Allahs retfærdighed. Intet folkeslag har mere værdi hos Allah end andre. Ingen materialistisk civilisation er garanteret stabilitet og harmoni, før den genoptager troen på Allah (swt) og praksis af Islam.

Må Allah (swt) sikre vore fødder på fast grund, på Islams grund, således at vi ikke rystes af fremtidens store turbulenser. Âmîn.

 

Du’â:

Oh Allah, vær tilfreds med de fire retledede khaliffer Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali.

Allah, vær tilfreds med de 10, som du har lovet paradiset.
Allah, vær tilfreds med Din Profets familie og med emigranterne og hjælperne og dem som fulgte og følger deres eksempel indtil Dommedagen.

Oh Allah, tilgiv de troende mænd og kvinder og de til Din vilje hengivne mænd og kvinder, både dem som lever og dem som er døde. Oh Allah, vor Herre, giv os af det gode i dette liv og i det næste liv og beskyt os fra ildens pinsler med Din umådelige barmhjertighed, oh Den mest Barmhjertige af alle barmhjertige.

Yâ Allah, vi beder dig om at give de bedste af dine velsignelser til vores elskede profet Muhammad og hans familie og følgere.

Og vi beder dig Allah, om at give os styrke og tålmodighed og til alle de af vor brødre og søstre, som kæmper for at opretholde din Dîn.

Yâ Allah, vi beder dig om at gøre os i stand til at gøre noget for vores brødre og søstre i deres trængsel rundt i verden.

Yâ Allah, vi beder Dig om at give os oprigtighed i vores måde at tilbede Dig på.

Vi beder Dig om, Allah, at holde os langt væk fra at tilbede nogen anden eller noget andet end Dig.

Vi beder Dig om, Allah, at gøre os til gode og oprigtige følgere af vores elskede profet Muhammad (saw).

Vi beder Dig om, Allah, at Du tilgiver os vores tåbeligheder og utilskrækkeligheder og dumheder.

Vi beder Dig om, Allah, at holde Din hånd over os muslimer og vore familier.

Vi beder Dig om, Allah, at beskytte vore børn og give dem kloghed og bevidsthed om Islams storhed, og give dem enighed.

Vi beder Dig om, Allah, at give godt helbred til os og vore børn og til alle muslimer.


Amin, Amin, Amin.

Sandelig, Allah påbyder (jer) retfærdighed og godhed og kærlighed som til slægtninge, og Han forbyder (jer) skændige tanker, dårlige handlinger og overtrædelse. Han formaner jer, for at I må tænke jer om.

Sadaqallahul Azîm.

   
*
0
*
0
Logged


Ne može PAMETAN popustiti koliko GLUP može zategnuti.
Kalemova
*
Oflajn
Žensko
1033
Vidi Profil
« Odgovori #19 u: Februar 10, 2012, 10:46:19 »


<a href="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19337915&amp;server=vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA" target="_blank">http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19337915&amp;server=vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA</a>
*
0
*
0
Logged


Ne može PAMETAN popustiti koliko GLUP može zategnuti.
Stranica: 1 [2] Idi gore Printaj 
« prethodno sljedeće »
Skoci na:  

Posjetilaca: 101917192
Copyright © IslamBosna.ba
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines