ForumIslamBosnaTražiKontaktŠuraLoginRegistruj se

Privatni kutak

IB - Dućan:

Zadnji tekstovi:

Podrži IB:

Zadnji postovi:

Poruke dana
Aferim dana:
Bezze dana:


Statistika
Poruka: 629025
Tema: 65731
Članova: 52042
Najnoviji član: AnasiusImarkag


Popularno

+  IslamBosna Forum
|-+  Forum na bosanskom jeziku
| |-+  Ahlak
| | |-+  O zenama
0 Članova i 1 Gost citaju ovu temu. « prethodno sljedeće »
Stranica: [1] Idi dolje Printaj
Tema: O zenama  (Čitanja 5101 puta)
Allahova_robinja20

« u: Maj 06, 2007, 18:13:57 »


Savjet sestri muslimanki

[sažeto sa predavanja Abu Khadîdžah 'Abdul-Waahid as-Salafee]Podsjetimo Muslimat (muslimanku) na njenu časnu ulogu u društvu. Uloga sestre muslimanke je upućivanje, briga i odgajanje djece prema sunnetu Muhamada sallallahu `alejhi we sellem.Tim dobijamo generaciju mladih momaka i djevojaka koji poznaju svoju vjeru i praktikuju je. Ona je odgajateljica društva pa ako je žena časna vjernica, inšallah i društvo će biti odgojeno u duhu islama i obratno. Ovo je bitna uloga i suprotno je onome što medije zapada prebacuju na sestru muslimanku govoreći o potlačenosti i nazadnosti.

Sjetimo se časnih sahaabiyaat (ashabijki), njihovih uloga i njihove važnosti za ovaj ummet. Sjetimo se majke pravovjernih Hadidže i Aiše radiallahuanhuma , pa Esme bint abu Bakr radiallahu anha, časnih žena, čija briga je bila vjera, namaz i lijepo ponašanje njihove djece.

Uloga žene u društvu razlikuje se od uloge muškarca zakonom koji je postavio Allah Sveznajući. Ona se razlikuje svojim karakteristikama i osjećajima, u onome u čemu je jača i u čemu je slabija i to joj daje specifičnu ulogu u društvu. Nesuglasice u braku najčesce su uzrokovane zbog nerazumijevanja žene i njene uloge. Ovo nerazumijevanje ili neznanje može doći kako sa muške tako i sa ženske strane.

Upozorenje upućujemo posebno onim roditeljima koji šalju svoju djecu u nemuslimanske škole. "Samoubistvo" se ogleda u ovoj odluci, jer djeca će biti pod uticajem onih s kim su. Nije dozvoljeno da se miješaju sa djecom od roditelja ahlul bid`ah i nije pozeljno da se druže sa "bezobraznom" djecom, a šta tek reći na tome da se naša djeca druže sa djecom koja su odgojena u kufru , širku, smutnjama i zlim karakteristikama zapadnog društva!!!

Abu Khadîdžah nastavlja, vaša djeca će biti nosioci vjere, imana i dobrih djela ili će biti nosioci kufra i loših djela. Koje od ovo dvoje želite za vas, sestre?

Oni (kafiri) tebe sestro vide kao potlačenu, skrhanu majku koja čitav svoj život provede u rađanju i odgajanju djece, žena bez snage i prava da donese sama svoju odluku. Ovaj logo stave ispred žene muslimanke i kažu: "Pogledaj, nemate liberalnosti i slobode, nemate autoriteta, morate se pokriti i nemate pravo na svoje mišljenje, potlačene ste. Zar nećete prihvatiti slobodu koju vam mi nudimo!" I tako joj ponude ovaj svijet i robovanje njemu i ona proda Onaj Svijet za nešto što malo vrijedi i odrekne se robovanja samo Njemu, Uzvišen neka je On.
*
0
*
0
Logged
Allahova_robinja20

« Odgovori #1 u: Maj 06, 2007, 18:15:10 »


Tefsir Ibn Kesir sure EN-NUR ajet 31."A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka cuvaju stidna mjesta svoja; i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili ocevima svojim, ili ocevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braci svojoj, ili sinovima brace svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se cuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite." /31/

Ovo je imperativ od Allaha Uzvišenog ženama, vjernicama, zbog Njegove "brige" zbog njihovih muževa i njihovog razlikovanja od žena predislamskog perioda i postupaka mnogoboškinja. Povod objavljivanja ovog ajeta kako navodi Mukatil ibn Hajjan - a Allah najbolje zna - je da je Džabir ibn Abdullah el-Ensarijj kazivao kako je Esma bint Mersed bila u svom boravištu u plemenu Benu Harisa, pa su pocele da joj ulaze neodjevene žene tako da su im se pokazale halhale na nogama, prsa i pramenovi kose. Esma je rekla: "Kako je ovo ružno!", pa je Uzvišeni objavio:
"A reci vjernicama neka obore poglede svoje", tj. od gledanja u tude ljude koje im je Allah zabranio. Zbog ovoga neka ulema smatra da nije, uopce, dozvoljeno ženi da gleda strance i nepoznate ljude i to argumentuju predanjem Ebu-Davuda i Tirmizija /318/ od Ummi-Seleme da su ona i Mejmuna bile kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kad im je došao Ibn Ebi-Mektum i ušao, a to nakon što nam je bilo naredeno da se pokrivamo, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Sklonite se od njega!" Rekla sam: "Allahov Poslanice, zar on nije slijep, niti nas vidi , niti nas raspoznaje?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: "Zar ste vas dvije slijepe, zar vi ne vidite?" Tirmizi ga ocjenjuje kao hadis hasen, sahih.
Druga ulema smatra da im je dozvoljeno gledati strance, ali bez ikakve strasti ili pohote, kao što je utvrdeno u sahih-hadisu /319/ da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., gledao Abesince koji su se igrali svojim kopljima, na bajramu u džamiji, a Aiša, Majka pravovjernih, posmatrala ih je iza njega dok ju je on pokrivao od njih, sve dok joj nije dosadilo, pa se okrenula. Allah Uzvišeni kaže:
"...i neka cuvaju stidna mjesta svoja" u odnosu na razvratne stvari, kao što su blud i ono što se podvodi pod njega, kao što je gledanje ili nešto drugo.
Allah Uzvišeni kaže:
"i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionako spoljašnje" po jednom mišljenju, da ne pokazuje ništa od ukrasa strancima, osim onoga što je nemoguce sakriti, kao ogrtac /mantil/ koji prekriva odjecu i najdonji dijelovi odjece. Od Ibn-Abbasa se prenosi da je o rijecima Uzvišenog: "i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionako spoljašnje", rekao: "Njeno lice, šake i prsten." Slicno se prenosi od Ibn-Omera, Ata'a i drugih tabi'ina. Malik kaže da se: "osim onoga što je i onako spoljašnje" odnosi na prsten i halhale. Vjerovatno da je Ibn- Abbas i oni koji ga slijede u tome pod licem i šakama mislio na tumacenje onoga što je ionako spoljašnje. Ovo je poznato kod vecine (džumhur) a k tome se dodaje i hadis kojeg prenosi Ebu-Davud u svome "Sunenu" preko Halid ibn Durejaka od Aiše, r.a., da je Esma, kci Ebu-Bekrova ušla kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., u prozirnoj odjeci, pa se okrenuo od nje i rekao /320/: "Esma, nije dobro, da se ženi kada pocne dobijati mjesecnicu (hajd), vidi nešto osim ovog" i pokazao je na svoje lice i svoje šake. Medutim Ebu-Davud i Ebu-Hatim er-Razi ga ocjenjuju kao mursel-hadis, jer Halid ibn Durejk nije cuo od Aiše, r.a.
Allah Uzvišeni kaže:
"i neka vela svoja spuste na grudi svoje", tj. na gornje dijelove prsa i sama prsa, da bi se razlikovale od obilježja žena predislamskog perioda koje su bile otkrivenih prsa, vratova i pramenova kose, pa je Allah naredio vjernicama da pokriju svoju vanjštinu, kao što kaže Uzvišeni:
"O vjerovjesnice, reci ženama svojim, i kcerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ce se najlakše prepoznati pa nece napastovane biti."
Rijec: mno`ina je od rijeci: (veo, koprena, pokrivac), a to je ono cime se pokriva preko glave i što ljudi nazivaju: u istom znacenju vela i pokrivaca. Buharija prenosi da je Aiša, r.a., rekla: "Allah se smilovao prvim ženama muhadžirkama koje su, kad je Allah objavio:
"i neka vela svoja spuste na grudi svoje", pocijepale svoje haljine i njima pokrile glave."
Allah Uzvišeni kaže: "neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim", tj. svojim supružnicima.
"ili ocevima svojim, ili ocevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braci svojoj, ili sinovima brace svoje, ili sinovima sestara svojih." Svi ovi su zabranjeni ženi i ona može da im pokaže svoje ukrase, medutim bez pokazivanja draži. Ibnul-Munzir prenosi da je Ikrima, nakon što je proucio ovaj ajet, rekao: "Nisu spomenuti amidža i dajdža, jer oni mogu opisati djevojku svojim sinovima (koji joj nisu mahremi), pa žena ne skida mahramu pred amidžom i dajdžom. A što se tice muža, to i jeste sve zbog njega da bi mu se ona dotjerala i uljepšala kako to ne može biti u društvu drugih.
Allah Uzvišeni kaže:
"ili prijateljicama svojim" znaci da, takoder, može pokazati svoje ukrase ženama muslimankama, za razliku od žena šticenika islamske države (nemuslimana), kako ih ove ne bi opisivale svojim muževima. To je, iako je zabranjeno svim ženama, izraženije prema nemuslimankama, jer ih ništa u tome ne sprecava za razliku od muslimanke, koja zna da je to strogo zabranjeno (haram), pa to i izbjegava. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je /321/: "Nek se ne zanima žena drugom ženom, opisujuci je svome mužu kao da gleda u nju." Prenose ga Buharija i Muslim od Ibn-Mes'uda. Ebu-Sei'd prenosi u svome "Sunenu" da je Omer ibn el-Hattab pisao Ebu-Ubejdi: "Cuo sam da neke žene muslimanke ulaze u javana kupatila sa ženama mnogobožaca. To je samo do tebe. Ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dopušteno da joj stidno mjesto (avret) vidi žena koja ne pripada njezinoj zajednici."
Mudžahid je o rijecima Uzvišenog: "ili prijateljicama svojim" rekao: "Svojim prijateljicama muslimankama, mnogoboškinje ne mogu biti njene prijateljice i muslimanka se ne može pokazivati pred mnogoboškinjom." Š to se pak tice predanja koje je zabilježio Ibn Ebi-Hatim od Ataa, koji je rekao: "Kada su drugovi Allahova Poslanika, s.a.v.s., stigli u Bejtul-Makdis /Jerusalem/ babice njihovih žena bile su jevrejke i kršcanke", ona se odnosi na mogucnost prilikom nužde.
Allah Uzvišeni kaže:
"ili robinjama svojim." Ibn-Džerir kaže da su to žene mnogobožaca, pa joj je dozvoljeno da joj pokaže svoje ukrase, makar bila i mnogoboškinja, jer je to njezina robinja. Vecina smatra: "Cak je dozvoljeno da pokaže i svome robu i svojoj robinji." To dokazuju hadisom kojeg prenosi Ebu-Davud od Enesa /322/ da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., otišao sa jednim robom Fatimi i poklonio joj ga. Na Fatimi je bila odjeca s kojom kad bi pokrila glavu, ne bi stizala do nogu, a kad bi pokrila noge, ne bi stizala do glave. Nakon što je Vjerovjesnik, s.a.v.s., vidio šta je zatekao rece: "Ništa ti to ne smeta, samo je tvoj babo i tvoj djecak."
Allah Uzvišeni kaže:
"ili muškarcima kojima nisu potrebne žene" kao sluge i pratoci koji nisu fizicki dostatni a nemaju interesa za ženama niti im one pobuduju strasti.
Ibn-Abbas kaže: "To je ravnodušan covjek koji nema nikave pohote. "Imam Ahmed prenosi od Ummi-Seleme da je rekla /323/ da je kod nje ušao Allahov Poslanik, s.a.v.s., a kod nje je bio hemofrodit (dvopolac) i njen brat Abdullah ibn Ebi-Seleme. Hemofrodit je govorio: "Abdullahu, ako vam Allah dadne sutra da zauzmete Taif, uzmi Gilanovu kcerku, jer ona prilazi sa cetiri, a odlazi sa osam." Allahov Poslanik, s.a.v.s., cuo ga je pa rekao je Ummi-Selemi: "Neka ti ovaj ne ulazi!" Prenose ga i Buharija i Muslim.
Allah Uzvišeni kaže:
"ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena" što znaci zbog njihove mladosti ne razumiju šta su stidna mjesta žena i njihove nacine umiljavanja govora, uvijanja u hodu, njihove pokrete i mirovanja, jer dijete kad je malo to ne shvata, pa ništa ne smeta da ulazi kod žena. Medutim ako je adolescent, tako da to zna, shvata i razlikuje manje lijepu od lijepe, nije mu dopušteno da ulazi kod žena. Utvrdeno je kod Buharije i Muslima da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao /324/: "Cuvajte se ulaska ženama." Neko je upitao: "Allahov Poslanice, šta misliš o ulasku djevera?" Odgovori: "Djever je smrt!"
Allah Uzvišeni kaže:
"i neka ne udaraju nogama svojim." Žena u predislamskom periodu koja je bila debelih nogu, pa joj nisu zbog toga dok je išla putem zveketali halhali, udarala je nogom po zemlji, pa bi ljudi culi njihov zveket. Allah je zabranio ženama vjernicama takav postupak. Takoder, u ovu zabranu ulazi ono od njenih ukrasa pokriveno, pa ona ucini neki pokret da bi istakla to što je sakriveno. U to spada i da se ona namiriše i uljepša prilikom izlaska iz kuce, tako da ljudi osjete njen miris. Prenosi Tirmizi od Ebu-Musaa da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao /325/: "Svako oko blud cini, a žena koja se namiriše, pa prode pored skupa ona je takva i takva", znaci bludnica.
Allah Uzvišeni kaže:
"I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite", tj. okitite se ovim osobinama i ovim casnim ponašanjem koje vam On nareduje, a ostavite osobine i ružne navike na kojim je pocivao predislamski period, jer sva je sreca u izvršavanju onog što je naredio Allah i Njegov Poslanik i u ostavljanju onog što je zabranio Allah i Njegov Poslanik; Allah Uzvišeni je Onaj od Kojeg se pomoc traži.
*
0
*
0
Logged
Allahova_robinja20

« Odgovori #2 u: Maj 06, 2007, 18:15:42 »


Maniri žene kada izlazi iz kuce

Autor: Umm "˜Abdillah Al-Waadi'eeyah ( kci našeg poštovanog i voljenog šejha Muqbil bin Haddee al-Wadee' (rahimahullah))
Waseelatus Salafiyyah (www.TheRighteousPath.com)

Maniri žene kada izlazi iz kuce

"¢ Hidžab.
"¢ Ne korištenje parfema.
"¢ Lagan hod, na takav nacin da se zvuk njenih cipela ne cuje, Allah ta'ala kaže: :¦I neka ne udaraju nogama svojim da bi se cuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. Sura En-Nur:31
"¢ Ako ide zajedno sa sestrom dok se u blizini nalaze muškarci, neka ne prica sa njom, sto ne znaci da je ženski glas avret, ali je moguce da njihov glas odvede muškarce u Fitnu.
"¢ Da traži dozvolu od svog supruga, ako je udata.
"¢ Ako se uputi na razdaljinu koja se podrazumjeva kao putovanje, da ne izlazi osim sa Mahremom.
"¢ Da se ne miješa sa muškarcima.
"¢ Da je obdarena stidom.
"¢ Da spušta pogled.
"¢ Da ne skida svoju odjecu, ako bi to znacilo razotkrivanje (tijela), jer zaista je Poslanik salallahu alejhi we sellem rekao: "svaka žena koja odlozi odjecu u nekoj drugoj kuci sem kuce svoga supruga, je zaista otkrila Sutru izmedu nje i njenog Gospodara".
_________________
« Last Edit: Maj 07, 2007, 06:24:35 od Endelus »
*
0
*
0
Logged
marmelada
Oflajn
37
Vidi Profil
« Odgovori #3 u: Juni 29, 2007, 16:25:34 »


selam alejkum!


Da te Allah s.w.t sestro, pravo je poucno bra


Selam!
*
0
*
0
Logged
Stranica: [1] Idi gore Printaj 
« prethodno sljedeće »
Skoci na:  

Posjetilaca: 101916706
Copyright © IslamBosna.ba
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines