IslamBosna.ba – Trideset četiri muslimanske zemlje odlučile su da formiraju vojni savez za borbu protiv terorizma. Na čelu ovog vojnog saveza bit će Saudijska Arabija, a sjedište će biti u glavnom gradu, Rijadu.

Prema saopćenju koje je večeras kasno izdato, a koje je prenijela saudijska novinska agencija, ovaj savez sklopljen je kao rezultat dogovora Islamske konferencije za saradnju, gdje je dogovoreno da se islamski ummet svim sredstvima treba suprotstaviti terorizmu. Ovaj savez je “izvršenje obaveze da se zaštiti islamski ummet od zla svih naoružanih terorstičkih organizacija i pokreta, bez obzira na njihovu mezhebsku pripadnost i ime.

Između ostalih, ovaj savez sačinjavaju: Saudijska Arabija, Turska, Kuvajt, Katar, Maroko, Tunis, Mauritanija, Pakistan, Egipat, Malezija, Somalija, Sudan, Jemen i brojne druge muslimanske zemlje.

IslamBosna.ba