Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošljavanja kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Razvojna banka FBiH je jedan od ključnih mehanizama u realiziranju posebnih projekata bitnih za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu uvažavajući funkciju uravnoteženja strukturalnog i regionalnog principa, te skladnijeg ekonomskog razvoja, naročito u oblastima u kojima komercijalne banke nemaju interesa (infrastruktura, vodosnabdijevanje, zaštita okoliša itd.), te onih koje je moguće realizirati samo kroz srednjoročne i dugoročne kredite uz razvojne kamatne stope.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 25.06.2008. godine donijela je Odluku o početku rada Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine kao pravnog sljednika Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo.

Razvojna banka Federacije BiH počinje sa radom 01.07.2008. godine u skladu sa Zakonom o Razvojnoj banci Federacije BiH. Ova institucija upravlja sredstvima u iznosu od oko 400 miliona KM.
Izvor: Dnevni avaz

Leave a Reply

*

captcha *