IslamBosna.ba- Poslije pada Granade 1492. godine, posljednjeg uporišta muslimana Andaluzije, granadski emir Muhammed XII je pregovarao o uvjetima predaje i jedan od uvjeta, koji je  prihvaćen od strane katoličkih kraljeva, bio je vjerska tolerancija prema muslimanima. To je značilo da će im biti dozvoljeno slobodno ispovijedanje islama, neplaćanje većeg poreza od kršćana, da kršćani koji su prihvatili islam neće biti nasilno vraćeni u kršćanstvo, i dr. Isprva, katolički kraljevi poduzimaju mirno propagiranje katoličanstva, zadatak koji povjeravaju nadbiskupu Granade. Međutim, poslije jedne posjete Granadi, 1499. godine, vidjevši koliko je grad još uvijek imao muslimanske karakteristike, odlučuju pokrštavanje povjeriti kardinalu Cisnerosu koji je organizovao masovna pokrštavanja i spaljivanje svih vjerskih tekstova na arapskom jeziku. Ovakvo njegovo djelovanje je izazvalo pobunu (1499-1500.) i ubistvo jednog od kardinalovih agenata. Ovo je zauzvrat dovelo da kršćani opozovu svoja obećanja. U 1499. godini vjerski vođa Granade je pod prisilom predao više od 5.000 neprocjenjivih knjiga koje su spaljene, jedino su pošteđene pojedine knjige o medicini. Nakon toga muslimanima je dat izbor između pokrštavanja i egzila ili nasilne smrti.

U rukopisima u Vatikanu pronađen je dokument na arapskome jeziku, datiran na zadnji dan mjeseca redžeba, 910., hidžretske godine ili 28. 11. 1504. godine, 12 godina nakon pada Andaluzije. U dokumentu učenjaci Maroka savjetuju muslimane, koji su nasilno pokršteni, kako da sačuvaju vjeru.

Nakon zahvale Allahu i salevata na Poslanika, s.a.v.s., spominju i brojne nagrade za one koji nose vjeru i trpe. Na početku stoji: „Znajte da kumiri ili izrezbareno drvo ili isklesan kamen, ne mogu čovjeku donijeti dobro ili napraviti zlo. Potpunu vlast posjeduje samo Uzvišeni Allah koji nema djece, i pored Njega nema drugog boga, pa mu robujte i činite mu ibadet. Obavljajte namaz, pa makar išaretom, dajte zekat davanjem poklona vašim siromasima, jer Allah ne gleda u vaše likove, već gleda u vaša srca. Čišćenje od nečistoće možete izvršiti ulaskom u more. Ako ne možete klanjati tokom dana, naklanjajte namaz tokom noći. Niste obavezni uzimati abdest, možete uzeti samo tejemum, dodirujući zidove.“

Učenjaci, koji su napisali ovo pismo, navode da je Poslanik, s.a.v.s., rekao onima koji ne mogu klanjati: „Uradite ono što možete“, te kažu: „Ako vas primoraju da se klanjate kipovima u vrijeme namaza, ili vas primoraju da prisustvujete misi, vi nanijetite vaš propisani namaz i ono što oni rade prema njihovim kipovima, radite i vi, ali misleći na Allaha, čak i ako niste okrenuti prema kibli, niste ni obavezni, jer takva obaveza prestaje u namazu za strah. Ako vas primoraju da pijete alkohol, popijte ga, ali bez namjere korištenja. Ako vas primoraju da jedete svinjetinu, pojedite je, ali neka vaša srca iskažu prijezir, čvrsto vjerujući u njihovu zabranu.“

Govoreći o izgovaranju riječi nevjerstva, savjetuju im: „Kada ste prinuđeni da izgovarate riječi kufra, onda možete koristiti aluzije i zagonetke, a ako nema drugog načina, možete to koristiti, ali neka vam vjera ostane čvrsta i prezirući ono što govorite. Ako budu tražili psovati poslanika Muhammeda, s.a.v.s., a oni izgovaraju njegovo ime Mummed, psujte Mummeda, misleći na šejtana ili nekog čovjeka.“

Devletu-l-islamijje fi Endelus, 4/342

Ovaj dokument ukazuje u kakvom stanju su živjeli muslimani, ali i druge vjerske manjine, u Španiji nakon pada muslimanske Andaluzije.

IslamBosna.ba