Ured za poljoprivredne proizvode je započeo kampanju protiv bacanja hljeba. Kampanju je zvanično otvorio premijer Recep Tayyip Erdogan. Premijer je primjerima potkrijepio u kojoj mjere se baca hljeb u Turskoj i ostatku svijeta i pozvao ne njegovo čuvanje i štednju. Erdogan je rekao da od gladi i pothranjenosti godišnje umre 10 miliona ljudi, dok se s druge strane baci oko 1.3 milijarde tona hrane. Kad bi se samo jedna četvrtina hrane koja bude bačena preusmjeri onima koji su gladni, ljudi ne bi umirali od gladi. Premijer Erdogan je naglasio da 40 posto od ukupne količine bačene hrane bude u Sjedinjenim Američkim Državama, svakodnevno, a taj se trend odbacivanja nažalost ne pretvara u štednju. Potrebno je napraviti u ovom smjeru, rekao je Erdogan, kako bi se spriječilo bacanje hrane. Ovu kampanju moramo izvesti veoma pažljivo. Premijer Erdogan je istakao da bacanje hrane nije održiva situacija. Ne radi se tu o ekonomskom rastu i prosperitetu, nego o pohlepi, nezasitosti i nepravdi zbog ekonomskog kolapsa i ratova. Mi kao Turska nebismo trebali biti oni koj bacaju, nego oni koji štede.   

(TRT)

Leave a Reply

*

captcha *